nadur – Page 3 – One News

Notifiki

Ma riedux iwaqqfu kumitat tal-finanzi

Ma riedux jafu u baqgħu jirrifjutaw li jwaqqfu kumitat tal-finanzi, għax hekk kien jaqblilhom.  Qed nitkellmu dwar l-aħwa Said fin-Nadur, u sħabhom kunsilliera Nazzjonalisti.

Tkellimna aħna stess ma kunsilliera oħra li kkonfermawlna kemm-il darba sabu oppożizzjoni meta riedu li jitwaqqaf dan il-kumitat. Ħarsa lejn il-liġi turina li n-nuqqas ta’ twaqqif ta’ dan il-kumitat tfisser ksur ta’ liġi.

Aqra aktar

Kunsill jiżvina bit-tmexxija ta’ Said

Meta l-aħwa Said kienu qed igawdu fin-Nadur u jqassmu xogħolijiet b’direct orders lil xulxin, il-Kunsill kien qed jitlef il-flus. Osservazzjonijiet ta’ kumpanija tal-awditjar indipendenti jindikaw it-tmexxija finanzjarja tal-aħwa Said waħda inkompetenti u nieqsa minn kull sens ta’ responsabilità. Dan huwa biss dettall ieħor mill-bosta li nistgħu niżvelaw dwar tal-Ganga.

Aqra aktar

Ganga style

Tal-ganga mhux gangnam style. Apparti li bejn ganga u gangnam kull m’hemm differenza emme (m), emme għal mertu, emme għal meritokrazija u emme għal sentenza li tibda b’din l-ittra li Busuttil jużaha ħafna drabi għal dawk l-erbgħa ta’ ħdejh, “m’għamel xejn ħazin”, u enne (n) forsi għal nepotiżmu, id-differenza hija li wieħed hemm fiha PSY, li l-video tiegħu rawh aktar minn 2 biljun ruħ u n-naħa l-oħra hemm tal-Ganga, l-aħwa Said, Peter Paul Said, hu Chris Said, li ħa 139 biċċa xogħol waqt li xi ħadd minn żewġ ħutu (Charles Said u Edward Said) oħra kienu qed jokkupukaw il-kariga ta’ Sindku fin-Nadur.

Għax jekk il-gangam style għal PSY hija żifna partikolari, il-Ganga stylegħal tal-Ganga fin-Nadur hija li waqt li ħuk ikun Sindku, tieħu biċċa xogħol mingħandu, u jekk mhux waħda, forsi tnejn, tlieta u forsi 139. Imma ma ġara xejn b’daqshekk.

Aqra aktar

Niżvelaw iktar dwar ta’ Said u n-Nadur

Il-139 biċċa xogħol li ħa Peter Paul Said mill-Kunsill Lokali tan-Nadur swew xejn inqas minn €117,457.54.

Peter Paul Said ħa dawn ix-xogħlijiet bejn Jannar elfejn u tlettax u April li għadda – meta l-Kunsilli Lokal tan-Nadur kien immexxi minn żewġ aħwa ħutu Charles Said u Edward Said.

Dawn kollha huma aħwa ta’ Chris Said li hu wkoll kien Sindku tan-Nadur.

Aqra aktar

Xogħol lil ħuhom… Żvelat l-aġir ta’ Said fin-Nadur

 Skeda ta’ ħlasijiet ippublikata fil-gazzetta KullĦadd u li fiha xogħolijiet mgħotija bejn Jannar 2013 u April li għadda turi li ħu Chris Said, Peter Paul Said, ħa 139 biċċa xogħol f’mument fejn il-Kunsilli Lokal tan-Nadur kien immexxi minn żewġ aħwa oħra ta’ Chris Said: Charles Said u Edward Said.Aqra aktar

Chris Said indaħal għal ħuħ

‘Unwarranted’ kienet il-kelma li l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali uża biex biha spjega l-indħil ta’ Chris Said fl-allokazzjoni ta’ fondi lill-Kunsilli Lokali. B’mod partikolari l-Kunsill Lokali tan-Nadur, li tiegħu ħuħ kien Sindku.

Dawn id-dettalji qiegħdin joħorġu minn rapport dwar kif kienu jitqassmu fondi għall-Kunsilli Lokali, fi żmien meta Chris Said kien responsabbli minnhom.

Aqra aktar

Ħu Chris Said b’direct orders kontra l-liġi

Charles Said, ħu l-eks Ministru Chris Said, u li għal xi snin kien Sindku tan-Nadur ta ammont konsiderevoli ta’ direct orders li wasslu biex il-bord ta’ Gvernanza tal-Kunsilli Lokali ordna li jittieħdu proċeduri li huma meqjusa xierqa. Dan l-istess parir ingħata fil-konfront tas-Segretarju Eżekuttiv tal-istess Kunsill Lokali li kien hu li approva d-direct orders li jaqbżu l-limitu permess mil-liġi.

Aqra aktar

Send this to a friend