multi – One News

Notifiki

1,900 ċitazzjoni u 9,000 tunnellata ta’ skart miġbura

Fl-ewwel tmien xhur tas-sena, l-Uffiċjali fil-Komunità ħarġu kważi 1,900 taħrika ambjentali fil-konfront ta’ persuni li nqabdu jarmu b’mod illegali.

Fl-istess waqt il-ħaddiema tad-Diviżjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni ġabru mad-disat elef tunnellata ta’ skart li ntrema b’mod illegali. Aqra aktar

Simon Busuttil u Marlene Farrugia fost l-iktar li fallew seduti Parlamentari

L-ewwel xhur ta’ leġiżlatura ġdida qed juru titjib fl-attendenzi tal-Membri Parlamentari meta mqabbla ma’ leġiżlaturi oħra. Din hi l-ewwel darba li s-sistema tal-multi għal dawk li ma jattendux seduta Parlamentari mingħajr raġuni bdiet mill-bidu tal-leġiżlatura wara li kienet introdotta mill-ewwel Gvern ta’ Joseph Muscat bil-Prim Ministru jinsisti li bħalma bniedem ma jistax ifalli x-xogħol mingħajr raġuni hekk ukoll Membru Parlamentari ma jistax jaqbeż seduta jekk mhux ġustifikat għalkollox. Il-fatt li Membru Parlamentari jitħallas l-onorarja skont kemm jattendi kienet wegħda elettorali fil-manifest elettorali tal-2013 u eventwalment saret realtà fost ħafna bidliet maħsuba biex idaħħlu iktar serjetà u kontabbiltà fost il-politiċi.

Aqra aktar

Jintbagħat 14-il xahar ħabs u mmultat żewġ multi

Żgħażugħ ta’ 26 sena mis-Senegal intbagħat erbatax-il xahar ħabs wara li ammetta li kien qed ibigħ il-kannabis, li fil-pussess tiegħu kellu d-droga kokaina u li kien qed iġorr sikkina. Dan kollu meta kien qrib post iffrekwentat miż-żgħażagħ.

Il-każ seħħ fil-21 ta’ Novembru tas-sena l-oħra meta r-raġel inqabad qed ibiegħ il-kannabis lil żewġ tfajliet Taljani tant li t-tfajliet infushom telgħu jixhdu u kkonfermaw.

Aqra aktar

Diskussi l-multi marbuta mal-kaċċa

Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti (FKNK) kellha laqgħa mas-Segretarju Parlamentari tal-Agrikoltura, Sajd u Drittijiet tal-Annimali, il-Perit Clint Camilleri.

Waqt il-laqgħa ġew diskussi diversi punti dwar il-kaċċa u l-insib. Fost il-punti, ġiet diskussa r-reviżjoni ta’ diversi multi u pieni ta’ reati li preżentament huma meqjusa bħala reati kriminali, kif ukoll ir-reviżjoni tal-partijiet oħra mir-regolamenti tal-kaċċa u l-insib kif qed tipproponi l-FKNK.

Aqra aktar

€1.2 miljun f’multi għax ma mxewx mal-liġi

Is-sena li għaddiet kien hemm sitt mija ħamsa u sittin kumpanija li ma laħqux il-kwota stabbilità mil-liġi tal-ammont ta’ persuni b’diżabbiltà li suppost iħaddmu magħhom. Ta’ dan kellhom iħallsu bejniethom miljun u mitejn elf ewro f’multi.

Dan jirriżulta mir-rapport annwali ta’ Jobs + fejn huwa spjegat li  l-kontribuzzjoni annwali mill-kumpaniji li jimpjegaw aktar minn għoxrin ħaddiem u li ma josservawx il-liġi hija ta’ elfejn u erba mitt ewro għal kull ħaddiem b’ diżabilita‛ li ma jimpjegawx.

Aqra aktar

Send this to a friend