MLCP – One News

Notifiki

“Tużawx wiċċna, użaw moħħna”

Kien dan il-messaġġ li ħareġ, meta riċentement il-Kunsill tat-Tfal u l-Kunsill taż-Żgħażagħ ffaċilitati mill-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà, iddiskutew il-parteċipazzjoni tat-tfal fil-komunikazzjoni politika. Il-membri tal-Kunsill tat-Tfal u tal-Kunsill taż-Żgħażagħ komplew biex jgħidu:“Isimgħu leħinna u x’għandna xi ngħidu. Aħna t-tfal normalment niġu użati fil-kampanji elettorali mingħajr ma’ ngħidu tagħna.”

Waqt diskors qasir li għamlet waqt ċerimonja biex jiġi mfakkar il-100 Anniversarju mit-twaqqif tal-1st Cospicua Scout Group, il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca, appellat lill-partiti politiċi biex f’dan il-mument ta’ kampanja elettorali, t-tfal ma’ jintużawx mingħajr il-kunsens tagħhom. Hija qalet li “jekk inħarsu d-drittijiet tat-tfal bis-serjetà, il-kunsens tal-ġenituri biss mhuwiex biżżejjed.” Il-President qalet li t-tfal għandhom id-dritt, bil-konvenzjoni, li jinstemgħu u għandhom jkunu kkonsultati. 
Aqra aktar

Ippremjati tal-ħidma tagħhom lejn il-flora Maltija

 Il-President ta’ Malta, Marie-Louise Coleiro Preca, ippresediet l-ewwel edizzjoni tal-Premju Buonamico, organizzat mill-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi.

Dan il-premju kien ippreżentat lis-Sur Hubert Spiteri, għall-kontribut tiegħu fuq l-għarfien dwar l-orkidej u lis-Sur Michael Briffa, għat-tisħiħ fl-għarfien dwar il-flora indiġena Maltija.

“Dawn iż-żewġ esperti distinti, li ġew ippremjati, komplew isaħħu l-għerf u l-informazzjoni dwar il-ħajja tal-pjanti indiġeni ta’ dawn il-gżejjer,” tenniet il-President. Hija qalet li s-Sur Spiteri u s-Sur Briffa, bis-saħħa tal-ħidma tagħhom, qed jinkoraġġixxu lilna, biex inkomplu nagħmlu l-isforzi tagħna biex nipproteġu l-ambjent naturali ta’ pajjiżna, li huwa misluf lilna mingħand uliedna, u appellat lil kulħadd biex “inħarsu l-wirt naturali, għall-benefiċċju ta’ uliedna u tal-ġenerazzjonijiet futuri”.

Aqra aktar

“In-nuqqas ta’ nisa f’pożizzjonijiet għolja hija ALLARMANTI”

Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca qalet li n-nuqqas ta’ nisa fl-ogħla pożizzjonijiet tal-pajjiż hija allarmanti.

Lejliet il-jum internazzjonali dedikat għall-mara, il-President tkellmet waqt il-konferenza “Women in Politics and Leadership” organizzata mill-President’s Foundation for the Wellbeing of Society.

Aqra aktar

Il-President tippreżenta r-realtajiet tan-nisa Maltin

Il-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca indirizzat konferenza bl-isem ta’  ‘Are Female Employees Better Off at Work?’ organizzata mill-General Workers’ Union.

Minkejja l-avvanzi kbar favur l-ugwaljanza li seħħew f’pajjiżna matul iż-żminijiet, qalet il-President, għad hemm sitwazzjonijiet serji ta’ inugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel f’pajjiżna.

Spjegat is-sitwazzjoni attwali f’pajjiżna.

Aqra aktar

“Dan huwa żmien ta’ sfidi li fih rridu nsaħħu l-valuri Ewropej u d-drittijiet fundamentali tagħna”

It-talent Malti brilla f’serata fiċ-ċentru tal-Arti Bozar fi Brussell li mmarkat il-bidu tal-Presidenza Matija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

F’din l-okkażjoni, l-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca tenniet li dan huwa żmien ta’ sfidi  li fih irridu nsaħħu l-valuri Ewropej u d-drittijiet fundamentali tagħna, biex nissalvagwardjaw il-valuri li ngħożżu: ir-rispett, is-solidarjetà u d-dinjità.

Aqra aktar

Konferma oħra tal-qalb tajba tal-Maltin, din id-darba b’erba’ roti!

Waqt żjara li l-President Marie-Louise Coleiro Preca għamlet fl-uffiċċini ta’ Goldcar Malta fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, id-diriġenti ppreżentaw żewġ karozzi ġodda bħala donazzjoni lill-Malta Community Chest Fund Foundation.

Din hija it-tieni donazzjoni tax-xorta tagħha mill-kumpanija li, sentejn ilu taw tliet karozzi u vann għall-użu tal-Malta Community Chest Fund Foundation.

Aqra aktar

L-eżempju lill-ulied ċentrali fil-messaġġ tal-President

  • Tisħaq fuq ir-rispett, il-paċi u l-inklużjoni tat-tfal minn realtajiet differenti

L-eżempju li l-ġenerazzjonijiet adulti għandhom jagħtu lill-ulied kien ċentrali fil-messaġġ tal-President tar-Repubblika għal dawn iż-żminijiet ta’ festi.

Eżempju li għandu jkun mibni fuq il-ħtieġa għall-paċi u r-rispett li dan iż-żmien nisimgħu tant dwarhom.

“Huwa żmien ta’ opporunità li nsaħħu l-paċi. Paċi dejjiema tfisser li mhux biss nassiguraw li ma jkunx hemm vjolenza u ħsara lill-proxxmu tagħna. Iżda, li b’mod pożittiv u proattiv noħolqu  opportunitajiet biex nitkellmu bejnietna, naħdmu biex nibnu relazzjonijiet b’saħħithom, insaħħu l-parteċipazzjoni demokratika u niżviluppaw kultura ta’ rispett lejn xulxin,” qalet il-President tar-Repubblika.

Aqra aktar

L-Istrina aktar teknoloġika, b’app ġdid u xejn inqas minn 90 voluntier mill-MITA

Tnediet  app tal-Malta Community Chest Fund (MCCF) immirata biex iżżomm lin-nies aġġornati bl-avvenimenti kollha li jsiru b’risq il-fond.
Wayne Zammit, senior solutions architect, qal kif mill apps issa se tkun tista’  idaħħal l-avvenimenti tal-MCCF fil-kalendarju tal-mobile. Bl-app ukoll, se tkun tista’ tara l-għajnijiet tal-MCCF u tifhem aħjar il-viżjoni tagħha. Jekk trid ukoll, tista’ tissieħeb bħala volontarju fi ħdan l-MCCF permezz tal-app.

Il-President b’messaġġ soċjali u favur l-ugwaljanza… twissi dwar il-klima politika

F’Jum ir-Repubblika, lejlet li Malta tieħu l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-President tar-Repubblika għamlet messaġġ soċjali u favur l-ugwaljanza fejn irriflettiet dwar temi li jħarsu l-Maltin għax fi kliemha l-ħajja mhix suċċessi biss.

“Jien konvinta li jekk irridu li r-Repubblika tagħna tkompli fit-triq tal-maturazzjoni, jekk irridu nkomplu noħolmu li pajjiżna għad isir mudell eżemplari ta’ demokrazija u ġustizzja soċjali,” qalet il-President li poġġiet numru ta’ għażliet.

Aqra aktar

Send this to a friend