Fehma pożittiva ħafna mill-gazzetti għall-miżuri tal-Gvern

Għajr il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista, in-Nazzjon, il-gazzetti kollha li ġew ippubblikati għall-jum tal-Ħamis ikkummentaw b’mod pożittiv għall-miżuri li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela t-Tlieta filgħaxija biex jgħin lin-negozji u lill-ħaddiema.Aqra aktar

Il-PM iħabbar patt soċjali storiku fosthom il-ħlas ta’ €800 fix-xahar għall-pagi ta’ 60,000 ħaddiem


Bl-imsieħba soċjali madwaru, it-Tlieta filgħaxija l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar patt soċjali storiku biex jgħin lin-negozji u l-ħaddiema f’dan iż-żmien ta’ sfida li laqat lid-dinja kollha riżultat tal-imxija tal-Coronavirus. Aqra aktar

ARA: Il-kummenti dwar il-budget 2020

It-Tlieta filgħodu bosta nies qamu kuntenti wara li rrikonoxxew li l-budget laqathom tajjeb.

Sentiment espress minn bosta li meta mistoqsija dwar il-budget għas-sena d-dieħla, ikkummentaw b’mod pożittiv.

Kien hemm bosta miżuri li n-nies semmewlna, bil-pensjonanti bid-daħka fuq fommhom wara li se jieħdu żieda għall-ħames darba konsekuttiva.

Bosta pensjonanti qalu ma’ ONE News:

“Naf li żdiedet il-pensjoni wkoll għax ir-raġel bil-pensjoni jiġifieri s’issa dawk żgur s’issa laqtuni tajjeb.”

“Dik li żied il-pensjonanti u l-affarijiet tajbin kompla jtejjibhom.”

“Għall-anzjani naf li smajt għax smajt lil ommi, marru tajjeb.”

“Żidilna l-pensjoni. Għalina l-bambin bagħtu mis-sema.”

L-anzjani laqgħu wkoll il-miżura li se tara anzjani ‘l fuq minn 75 sena jużaw tal-linja b’xejn.

Żewġ anzjani li tkellimna magħhom qalulna:

“Din li se jagħmel tal-anzjani li se jagħmilha b’xejn għax jien u r-raġel nużawha ta’ spiss tal-linja.”

“€2 fil-ġimgħa ma kienu xejn lanqas imma issa aħjar għax b’xejn.”

Issemmew ukoll diversi miżuri oħra li se jolqtu ż-żgħażagħ u l-familji. Ma’ ONE News dawn il-persuni qalu:

Tax-xatt ħa niżdiedu. Ir-raġel tal-korp ħa jieħu ż-żieda wkoll.”

“Li żgur hemm tajjeb li tgħin liż-żgħażagħ tal-first time buyers għax jiena għandi t-tifla u ħa tolqotha tajjeb.”

“Tal-għoli tal-ħajja mhux tajjeb ukoll 3.49 fil-ġimgħa.”

“Tani ġurnata oħra – dik l-iktar ta biex ingawdu naqra iktar lill-familja. Min jgħid li mhux tajjeb vera li mhux qed jgħix f’did-dinja.”

Ministeri u entitajiet tal-Gvern se jibdew isegwu gwida speċifika li tħares l-ambjent

Ġiet imnedija Strateġija Nazzjonali li permezz tagħha se jkun hemm titjib ambjentali fil-prodotti u s-servizzi li jixtri l-gvern, jew inkella f’dak imsejjaħ procurement tal-gvern.  L-istrateġija, imfassla mill-Ministeru għall-Ambjent, tnediet il-Ħamis, u l-konsultazzjoni pubblika mistennija tibqa għaddejja sat-22 ta’ Diċembru li ġej.Aqra aktar

IL-BUDGET MAL-EWWEL DAQQA T’GĦAJN

 • ŻIEDA TA’ ĠURNATA OĦRA LIV
 • AKTAR TNAQQIS TA’ TAXXA GĦAL KULL MIN JAĦDEM
 • ŻIEDA TA’ €2 FIL-ĠIMGĦA GĦAL KULL PENSJONANT
 • €10,000 RIMBORS TA’ SPEJJEŻ GĦAL ADOZZJONI TA’ TFAL MINN BARRA L-PAJJIŻ
 • WARA 8 SNIN SE TIŻDIED IL-FOSTER CARE ALLOWANCE
 • REFUND TAT-TAXXA TAL-BOLL GĦAL MIN JIXTRI L-EWWEL U T-TIENI DAR
 • IŻ-ŻIEDA GĦALL-GĦOLI TAL-ĦAJJA GĦAS-SENA D-DIEĦLA SE TKUN TA’ €1.75 FIL-ĠIMGĦA
 • ESTENSJONI TAL-ISKEMA TAL-IN-WORK BENEFIT
 • TNAQQIS BIN-NOFS TAL-PREZZ TAL-EŻAMIJIET TAS-SEC U L-MATSEC
 • TALLINJA CARD B’XEJN GĦAL DAWK BEJN 16-20 SENA
 • SOCIAL LOANS BIEX AKTAR PERSUNI JSIRU SIDIEN TA’ DJARHOM
 • AĠĠUSTAMENT GĦALL-IMPJEGATI BIL-PAGA MINIMA
 • GOVERNMENT SAVINGS BONDS GĦALL-PENSJONANTI
 • €10.5 MILJUN OĦRA BIEX IKUNU NDIRIZZATI INĠUSTIZZJI TAL-IMGĦODDI
 • WHITE PAPER DWAR HOUSING AFFORDABBLI
 • XOGĦOL INFRASTRUTTURALI F’160 TRIQ RESIDENZJALI FL-2018
 • ESTENSJONI TAS-SERVIZZ TAL-IVF
 • €4.9 MILJUNI GĦAL PAGAMENTI EX-GRATIA GĦAL MIN KIEN IRREĠISTRA L-VETTURA FL-2007
 • €8.15 FIL-ĠIMGĦA FL-ALLOWANCE GĦALL-CARERS
 • SE TINFETAĦ SKEMA TA’ FIDI TA’ ĊNUS
 • TINQATA’ 20% INQAS MILL-PENSJONI T’ANZJANI LI JAGĦTU LURA L-POST TAL-GVERN MIKRI LILHOM META JMORRU F’DAR TAL-ANZJANI
 • INĦEĠĠU IKTAR INDIVIDWI JKOMPLU B’KORS POST-GRADUATE

Uħud mill-ħafna miżuri li ffurmaw il-baġit għas-sena d-dieħla. Baġit li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat “ta ħafna u ma ħa xejn”.

Joseph Muscat iħabbar il-ħames wegħdi ewlenin

 • Żieda fin-numru ta’ btajjel pubbliċi f’Malta
 • Depożitu ta’ 10% għal min jixtri l-ewwel dar u estensjoni tal-iskema tal-first time buyers għal dawk li jkunu waslu biex jixtru t-tieni dar
 • Tnaqqis fit-taxxi u aktar flus fil-bwiet tan-nies
 • Żieda fil-pensjoni minima
 • L-ikbar investiment fl-istorja fit-toroq Maltin u Għawdxin

Aqra aktar

Send this to a friend