miżuri – Page 2 – One News

Notifiki

Ministeri u entitajiet tal-Gvern se jibdew isegwu gwida speċifika li tħares l-ambjent

Ġiet imnedija Strateġija Nazzjonali li permezz tagħha se jkun hemm titjib ambjentali fil-prodotti u s-servizzi li jixtri l-gvern, jew inkella f’dak imsejjaħ procurement tal-gvern.  L-istrateġija, imfassla mill-Ministeru għall-Ambjent, tnediet il-Ħamis, u l-konsultazzjoni pubblika mistennija tibqa għaddejja sat-22 ta’ Diċembru li ġej.Aqra aktar

IL-BUDGET MAL-EWWEL DAQQA T’GĦAJN

 • ŻIEDA TA’ ĠURNATA OĦRA LIV
 • AKTAR TNAQQIS TA’ TAXXA GĦAL KULL MIN JAĦDEM
 • ŻIEDA TA’ €2 FIL-ĠIMGĦA GĦAL KULL PENSJONANT
 • €10,000 RIMBORS TA’ SPEJJEŻ GĦAL ADOZZJONI TA’ TFAL MINN BARRA L-PAJJIŻ
 • WARA 8 SNIN SE TIŻDIED IL-FOSTER CARE ALLOWANCE
 • REFUND TAT-TAXXA TAL-BOLL GĦAL MIN JIXTRI L-EWWEL U T-TIENI DAR
 • IŻ-ŻIEDA GĦALL-GĦOLI TAL-ĦAJJA GĦAS-SENA D-DIEĦLA SE TKUN TA’ €1.75 FIL-ĠIMGĦA
 • ESTENSJONI TAL-ISKEMA TAL-IN-WORK BENEFIT
 • TNAQQIS BIN-NOFS TAL-PREZZ TAL-EŻAMIJIET TAS-SEC U L-MATSEC
 • TALLINJA CARD B’XEJN GĦAL DAWK BEJN 16-20 SENA
 • SOCIAL LOANS BIEX AKTAR PERSUNI JSIRU SIDIEN TA’ DJARHOM
 • AĠĠUSTAMENT GĦALL-IMPJEGATI BIL-PAGA MINIMA
 • GOVERNMENT SAVINGS BONDS GĦALL-PENSJONANTI
 • €10.5 MILJUN OĦRA BIEX IKUNU NDIRIZZATI INĠUSTIZZJI TAL-IMGĦODDI
 • WHITE PAPER DWAR HOUSING AFFORDABBLI
 • XOGĦOL INFRASTRUTTURALI F’160 TRIQ RESIDENZJALI FL-2018
 • ESTENSJONI TAS-SERVIZZ TAL-IVF
 • €4.9 MILJUNI GĦAL PAGAMENTI EX-GRATIA GĦAL MIN KIEN IRREĠISTRA L-VETTURA FL-2007
 • €8.15 FIL-ĠIMGĦA FL-ALLOWANCE GĦALL-CARERS
 • SE TINFETAĦ SKEMA TA’ FIDI TA’ ĊNUS
 • TINQATA’ 20% INQAS MILL-PENSJONI T’ANZJANI LI JAGĦTU LURA L-POST TAL-GVERN MIKRI LILHOM META JMORRU F’DAR TAL-ANZJANI
 • INĦEĠĠU IKTAR INDIVIDWI JKOMPLU B’KORS POST-GRADUATE

Uħud mill-ħafna miżuri li ffurmaw il-baġit għas-sena d-dieħla. Baġit li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat “ta ħafna u ma ħa xejn”.

Joseph Muscat iħabbar il-ħames wegħdi ewlenin

 • Żieda fin-numru ta’ btajjel pubbliċi f’Malta
 • Depożitu ta’ 10% għal min jixtri l-ewwel dar u estensjoni tal-iskema tal-first time buyers għal dawk li jkunu waslu biex jixtru t-tieni dar
 • Tnaqqis fit-taxxi u aktar flus fil-bwiet tan-nies
 • Żieda fil-pensjoni minima
 • L-ikbar investiment fl-istorja fit-toroq Maltin u Għawdxin

Aqra aktar

Mil-lum, tibbenefika minn inċentivi marbuta ma’ propjetà

Se tkun sena li fiha l-poplu Malti se jgawdi minn miżuri li jagħmlu differenza f’ħajjithom.

Fosthom il-miżura tal-first time buyers, li se terġa’ tiġi estiża għal sena oħra. Koppji żgħażagħ u individwi li se jixtru l-ewwel propjetà tagħhom, u li tkun għal skop ta’ residenza, se jerġgħu ikunu eżentati mit-taxxa tal-boll fuq l-ewwel €150,000.

Għal sena waħda, dawk ix-xerrejja li jixtru residenza f’Għawdex se jibbenefikaw minn tnaqqis fir-rata tal-boll, minn 5 fil-mija għal 2 fil-mija. Dan jgħodd għal min jidħol f’konvenju matul l-2017 u jkun reġistrat mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni sal-31 ta’ Diċembru, 2017, u jikkonkludi l-kuntratt sal-aħħar tal-2018. Din mhix valida biss għall-first time buyers.

Aqra aktar

Miżuri b’riżultati tanġibbli – miżuri li jfissru ħafna għan-nisa Maltin

Ħallew ir-riżultat id-diversi miżuri tal-Gvern biex iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol.

Skont l-istatistika uffiċjali tal-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika, f’pajjiżna hawn 66,103 mara li qegħdin jaħdmu.Dan ifisser li f’sena waħda biss, f’pajjiżna n-nisa jaħdmu żdiedu bi 3,942.

Dan ifisser żieda ta’ iktar minn 6% f’sena biss.

Aqra aktar

Vodafone b’miżuri favur il-familja u n-nisa

Il-Ministri Helena Dalli u Evarist Bartolo żaru l-uffiċini tal-Vodafone fi Skyparks Malta. Hawn osservaw u semmgħu l-inizjattivi li ħadet il-Vodafone b’rabta ma’ miżuri favur il-familja u n-nisa. Intqal fost oħrajn kif Vodafone tagħti iżjed ġimgħat ta’ maternity leave lin-nisa.
Aqra aktar

Baġit li tħabbar u twettaq

Għat-tielet sena konsekuttiva, l-id amministrattiva tal-Gvern ħejjiet dokument ‘It-Twettiq tal-Baġit 2016’ biex tagħti rendikont tat-twettiq tal-miżuri tal-baġit għal din is-sena.

Aqra aktar

Send this to a friend