Il-Gvern jippreżenta soluzzjoni biex id-distribuzzjoni tal-elettriku tissaħħaħ wara sitwazzjoni inaċċettabbli

Il-Ministru għall-Enerġija Miriam Dalli qalet li l-qtugħ fil-provvista tal-elettriku hija inaċċettabbli u talbet l-Enemalta biex tagħmel pjan biex is-sitwazzjoni tissolva mill-aktar fis.Aqra aktar

Il-Gvern se jestendi l-iskema tal-MicroInvest għal aktar negozji – min diġà gawda jista’ juża l-kreditu sal-2026

Negozji li jħaddmu ħamsin persuna jew anqas se jibqgħu jgawdu mill-iskema MicroInvest, li tagħtihom għajnuna finanzjarja f’kreditu ta’ taxxa meta jinvestu f’apparat jew operat ġdid. Fl-istess ħin, negozji li diġà kisbu ċertifikat tal-MicroInvest jistgħu jibqgħu jgawdu minnu sal-2026 minflok sal-2023.Aqra aktar

Aktar għaqdiet volontarji jibbenefikaw minn skema biex jinstallaw sistemi fotovoltajċi

Se tinħareġ it-tielet skema tal-Gvern biex għaqdiet volontarji jkunu jistgħu jinstallaw sistemi fotovoltajċi fuq il-binijiet tagħhom bla ħlas. S’issa, anke permezz tat-tieni skema ta’ din ix-xorta li kien ħareġ il-Gvern, 22 għaqda gawdew minn investiment ta’ €95,000, u ngħataw total ta’ 24 pannella.Aqra aktar

Inaddfu l-widien biex jippreservaw il-bijodiversità

Is-sezzjoni għall-immaniġjar tal-widien fi ħdan Parks Malta hija responsabbli għal mija, tlieta u erbgħin wied f’pajjiżna u spiss tissieħeb ma’ kunsilli lokali, għaqdiet mhux governattivi flimkien ma’ diversi entitajiet oħra biex tħares l-ambjent.Aqra aktar

Viżjoni ekonomika li tħares lejn titjib tal-pagi tal-ħaddiema u investimenti fit-teknoloġija

It-tkabbir ekonomiku jrid ikun wieħed sostenibbli li jipproteġi l-industriji tradizzjonali, jattira niċeċ ġodda u jassigura  kwalità ta’ ħajja għolja għall-familji. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Minsitru għall-Ekonomija Silvio Schembri f’seminar ieħor ta’ konsultazzjoni dwar il-Viżjoni Ekonomika għal dawn l-għaxar snin li ġejjin.Aqra aktar

Inċentiv għal kumpaniji li jwettqu transizzjoni għal bejgħ ta’ prodotti f’kontenituri li jistgħu jerġgħu jintużaw

Il-Gvern flimkien mal-Malta Enterprise ħabbar skema ġdida li se tgħin kumpaniji u bejjiegħa f’Malta jagħmlu t-transizzjoni għall-bejgħ ta’ prodotti mhux pakkeġġjati fil-plastik li jintuża darba biss.Aqra aktar

Send this to a friend