Ta’ Ħal Għaxaq ħasbu fir-Russi li jgħixu hawn Malta

 

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħal Għaxaq ingħaqad ma’ 2 Minds Events biex dan il-Milied ħaseb fir-Russi li jgħixu hawn Malta.

Tul ir-Russian Winter Fest wieħed se jgawdi minn għazla kbira ta’ ikel tipiku Russu msajjar minn koki Russi, kif ukoll xorb tipiku, artiġjanar u divertiment Russu. L-attività ser tkun mifruxa fuq jumejn, nhar is-Sibt 10 ta’ Dicembru mill-5pm ‘l quddiem u l-Hadd 11 ta’ Dicembru 2016 minn 10am sa 6pm fil-Pjazza ta’ Ħal Għaxaq.

Aqra aktar

Jekk tigdbilhom dwar Father Christmas, aqra dan l-artiklu

Ġenituri qed jiġu mwissija biex jerġgħu jaħsubha darbtejn jekk qed jigdbu lill-uliedhom dwar l-eżistenza ta’ San Niklaw. F’artiklu fil-ġurnal Lancet Psychiatry, żewġ psikologi ddiskutew jekk hix morali din il-gidba, meta tqis li hija parti mill-memorji speċjali għat-tfal fil-Milied.

L-awturi qalu li jekk se nigdbu lit-tfal anke dwar dan il-kunċett , jaf tkun ta’ detriment fuq il-fiduċja li jkollhom lejn il-ġenituri, speċjalment meta jsiru jafu l-verità.

Psikoloġista mill-Università ta’ New England, Kathy McKay, qalet li “l-istorja fittizzja ta’ San Niklaw hi gidba li ġenitur tant ikun involut fiha, u tant ilha tintuża, bejn il-ġenituri u t-tfal, li jekk ir-relazzjoni ta’ bejniethom tkun diġà dgħajfa, jaf tkun ta’ detriment. Jekk il-ġenituri jigdbu dwar xi ħaġa b’ċertezza kbira u għal żmien twil, mela dwar xiex lesti li jigdbu aktar?”Aqra aktar

L-għażla dan il-Milied: Għawdex

  • F’Diċembru 2015 kien hemm żieda ta’ aktar minn 45,000 passiġġier u 15,000 vettura aktar minn Diċembru 2014

“Għawdex hu lest biex għal sena oħra jilqgħek fi gżiritna f’dan il-perjodu ta’ ferħ”, qal il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo waqt konferenza tal-aħbarijiet li matulha kien imniedi  programm ieħor varat għal żmien il-Milied fil-gżira Għawdxija.

Il-Ministru Refalo spjega kif dan il-gvern kompla investa biex ikompli jsaħħaħ il-prodott turistiku Għawdxi f’dan il-perjodu tant importanti fil-kalendarju Għawdxi li b’ħidma kbira qed jattira influss ta’ eluf ta’ turisti kemm Maltin kif ukoll barranin.

Għawdex ħa l-fama bħala l-gżira tal-Milied minħabba d-diversi attrazzjonijiet u attivitajiet uniċi li wieħed jista’ jżur f’dawn il-jiem ta’ festi. Għal sena oħra, il-Kumitat Milied f’Għawdex, fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex,ġabar firxa ta’attivitajiet  tal-Milied biex iħejji programm mifrux fuq Għawdex kollu għall-perjodu bejn it-3 ta’Diċembru 2016, u t-8 ta’ Jannar 2017.

Aqra aktar

Jitlaq lejn il-Vatikan il-presepju Malti li se jkun esebit fi Pjazza San Pietru

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru telaq minn Malta lejn il-Vatikan il-presepju Malti li se jkun qed jiġi esebit ġewwa Pjazza San Pietru.

Wara jumejn ta’ tgħobbija tal-materjal ta’ dan il-presepju ġo żewġ containers, dan issa telaq lejn il-Vatikan sabiex jiġi armat fi Pjazza San Pietru u mill-ewwel ġimgħa ta’ Diċembru jkun jista’ jibda jpaxxi l-għajn ta’ min izur il-Vatikan sat-8 ta’Jannar.

Hekk kif tħabbar waqt konferenza stampa fit-22 t’Ottubru, kif jgħaddi dan iż-żmien imbgħad se jkun esebit f’pajjiżna f’postijiet pubbliċi fi żmien il-Milied.

Dan il-presepju huwa wieħed partikolari għax fih karatteristiċi tipiċi tal-pajsaġġ Malti, inkluż l-arkitettura, il-flora u l-fauna, kif ukoll figuri tradizzjonali tal-presepju.

Aqra aktar

Suq u mexxi!

Il-grupp The Guiding Light Group għal ħmistax-il sena organizza l-Presepju Ħaj fix-Xagħra bl-għan ewlieni li jwassal lil kull viżitatur il-messaġġ ta’ ferħ, tama u sliem marbut mal-ġrajja tal-Milied. Sabiex dan il-għan jiġġeded u jispira aktar nies f’soċjetà’ li kulma jmur tinbidel, is- sena l-oħra, il-grupp ħa deċiżjoni li jibdel il-preżentazzjoni ta’ din l-attività mill-għeruq billi jorganizza l-Presepju Suq u Mexxi.

Wara s-suċċess tal-ewwel edizzjoni tal-Presepju Suq u Mexxi, il-Grupp, b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex, il-Kunsill Lokali tax-Xaghra, Milied f’Għawdex u l-Għaqda Milied fix-Xagħra, se jerġa’ jorganizza din l-attività tal-Milied b’differenza.

Presepju Suq u Mexxi huwa proġett partikulari u jista’ jitqies bħala teatru ambulanti fil-miftuħ, uniku għall-gżejjer Malti. Triq Għajn Ħosna, li tagħti għall-bajja pittoreska tar-Ramla l-Ħamra, tinbidel f’xenarju mhux tas-soltu, fejn is-sewwieqa u passiġġiera jgħixu l-ġrajja tal-Milied minn ġol-vettura tagħhom. Din l-attivita’ tista’ titella biss bl-ghajnuna ta’ madwar 200 voluntier mix- Xagħra.

Aqra aktar

Min qallek li ma jeżistix?

Fadal mitt jum għal Milied. Illum għal ħafna nies jibda l-countdown. Infatti diġa’ beda t-telebejgħ: siġar, boċċi, tinsil, stilel, ċriev, pasturi, u mitt ħaġa oħra li tista’ tixtri – jaqbillek tibda’ taħsiblu.

Dalwaqt jasal żmien id-dwal li jgħammxu minn kważi kull dar, il-ġirja sfrenata għar-rigali, l-innijiet, it-tfal li jridu jistudjaw il-priedki bl-amment, l-inkwiet ta’ x’se nilbsu għal staff party wara l-ieħor, iż-żmien meta d-dieta tiflaħ tistenna, u meta Father Christmas jirritorna jiddendel ma’ kważi kull dar Maltija u Għawdxija li għandha gallarija.

Jekk għandkom xi dubju Father Christmas jeżistix jew le, il-konferma tista’ ssibha fuq is-sit Maltapark. Vera li wieħed jimmaġinah ġej mill-kesħa tal-Alaska, aktar mir-riħ isfel Malti li xejn ma jmur tajjeb mal-ilbies oħxon li mdorrija narawh bih – iżda xorta tibqa’ konferma li dan il-Milied, Father Christmas se jeżisti.

Basta jinstab il-kandidat ideali. Wara kollox, li jkun kapaċi jinżel minn ċumnija mhix parti mill-job description.

Aqra aktar

Send this to a friend