milied – Page 14 – One News

Notifiki

L-Annimali fuq il-catwalk fil-Peru!

Fuq il-catwalk imdorrijin naraw il-mudelli, iżda fil-Peru huma l-annimali li qed jisirqu l-attenzjoni!

Dan hekk kif huma wkoll daħlu fl-ispirtu tal-Milied, u b’ilbies aħmar u assoċjat ma’ dan iż-żmien ferrieħi, xejn inqas minn tmenin annimal – klieb, fniek, u anki fkieren, ħadu sehem fil-kompetizzjoni annwali msejħa “Pet Noel” f’Lima.

Aqra aktar

Iktar minn 100 siġra tal-Milied f’dar waħda!

Huma ħafna dawk li jikkollezzjonaw affarijiet relatati ma’ xi ħaġa li jħobbu jew li jieħdu pjaċir jagħmlu, iżda min iħobb il-Milied u l-ispirtu li jġib miegħu, x’jikkollezzjona?

Id-dar ta’ Thomas u Susanne Jeromin – koppja mill-Ġermanja tidher pjuttost normali minn barra, bi ftit tiżjin bħalma mdorrijin naraw kważi ma’ kull dar.

Aqra aktar

Għax kull anzjan ħaqqu rigal

Sittin siġġu tar-roti, tmenin saqqu mimli bl-arja u għaxar lifters.

Dan hu uħud mill-apparat mixtri primarjament għall-isptar San Vincenz De Paul, imma anke għad-djar fil-komunità, u Monte Karmeli.

Apparat li nxtara mill-Welfare Fund, biex l-anzjani fid-djar tal-anzjani kemm jista’ jkun jgħixu ħajja ta’ kwalità.

Xogħol il-Welfare Fund huwa li fejn ma jasalx il-baġit ta’ San Vinċenz u djar oħra fil-komunità flimkien ma’ Monte Karmeli, ikun hu li jipprovdi servizz ta’ kwalità għal ħajja aħjar.

Minbarra l-apparat bżonnjuz, il-kumitat jorganizza festini, u żied il-baġit biex jagħti rigali ta’ kwalità lill-anzjani f’okkażjonijiet speċjali bħal għeluq sninhom u l-Milied.Aqra aktar

Rakkont ta’ Father Christmas wara li tifel miet f’dirgħajh

Ix-xewqa ta’ tifel ta’ ħames snin, li kien marid b’marda terminali, kienet li jara lil San Niklaw, u kif  dan qata’ xewqtu ħa l-aħħar nifs ta’ ħajtu u miet f’idejh.

Waqt dawn iż-żminijiet ta’ festi, Eric Schmitt-Matzen, jieħu gost jilbes ta’ San Niklaw biex iferraħ lit-tfal, iżda minn tant okkażjonijiet li attenda waħda li qatt ma jinsa kienet meta ltaqa’ ma tifel ċkejken l-isptar fTennessee.

Aqra aktar

Togħma tal-Milied fir-Rabat

Jekk matul is-sena San Pawl u San Ġużepp iġibu ċertu pika fir-Rabat, għall-festi tal-Milied ingħaqdu biex jagħtu atmosfera ta’ festi tal-Milied mill-aqwa.
Aqra aktar

Send this to a friend