Michael Falzon – Page 2 – One News

Notifiki

Rajt suwiċidji u familji jitkissru

 

Flimkien għal saħħa mentali aħjar.

Dan kien il-messaġġ ewlieni waqt l-ewwel konferenza nazzjonali organizzata minn dan l-uffiċċju tal-President ta’ Malta li matulha saret diskussjoni wiesgħa anki fuq l-aspett uman ta’ din l-isfida li kulma jmur qiegħda titla’ aktar fuq l-aġenda tal-pajjiż. Aqra aktar

16-il kors differenti fil-komunità se jgħallmuna ngħixu ħajja aħjar

Il-Gvern iffirma ftehim mal-organizzazzjoni volontarja ‘Home Economists in Action’, li se jkun mifrux fuq it-tliet snin li ġejjin. Din l-organizzazzjoni ttella’ bosta korsijiet fil-komunità bil-għan li jinħoloq għarfien li jippromwovi stili ta’ ħajja aħjar, ippjanar b’għaqal u tagħlim ta’ ħiliet.

Il-ftehim kien konkluż bejn il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet, b’finanzjament ta’ €123,000 fuq perjodu ta’ tliet snin għal 16-il kors differenti.Aqra aktar

Qattajt ħin ma’ wliedek illum?

Bil-għan li l-piż tal-ħajja mgħaġġla tal-lum ma jkollhiex impatt negattiv fuq it-trobbija tat-tfal, il-Gvern nieda l-kampanja Positive Parenting, bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali għal dan is-settur li tkopri sal-elfejn, erbgħa u għoxrin.

Aqra aktar

Ftehim ta’ €2.4 miljun għal tfal li spiċċaw vittmi mingħajr ebda ħtija

Il-Gvern iffirma ftehim mal-Fondazzjoni Sebħ li kienet magħrufa bħala l-Fondazzjoni Ejjew Għandi li permezz tiegħu se jagħti għajnuna ta’ kważi żewġ miljun u nofs ewro għal tliet snin. Il-Public Social Parternship ġie ffirmat dalgħodu f’Dar Sagra Familja f’Ħaż-Żabbar, waħda mill-erbat idjar li se jkunu qed jibbenefikaw minn dan il-ftehim.

Din id-dar tilqa’ fi ħdanha tfal li jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet negattivi fl-ambjent naturali tagħhom. Hawn jingħata servizz u appoġġ kbir lil tfal u adoloxxenti li sfortunatament jispiċċaw vittmi mingħajr ebda ħtija, bil-konsegwenza li jkollhom joħorġu minn dak l-ambjent.Aqra aktar

Proġett ta’ tisbieħ f’30 Housing Estate b’investiment ta’ €150,000

Il-Gvern nieda proġett ta’ tisbieħ fi 30 qasam tad-djar tal-gvern fosthom fil-Ħamrun, il-Floriana, is-Siġġiewi u ta’ Xbiex.

F’konferenza tal-aħbarijiet, is-Segretarju parlamentari għall-akkomodazzjoni soċjali Roderick Galdes qal li x-xogħol ta’ manutenzjoni se jsir b’investiment ta’ mija u ħamsin elf ewro. Qal li dan l-investiment li se jibbenefikaw minnu 220 familja li jgħixu f’dawn l-oqsma tad-djar.   Aqra aktar

Tħallsu €23 miljun b’lura f’pensjonijiet

Fuq medda ta’ 21 xahar, bejn Frar 2017 u Ottubru ta’ din is-sena, eluf ta’ pensjonanti ħadu lura €23 miljun f’arretrati.   Dan fi proċess ta’ reviżjoni li d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fi ħdan il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali beda jagħmel is-sena li għaddiet wara snin twal ta’ staġnar.

Dawn il-flejjes kbar li qed jispiċċaw fi bwiet in-nies imorru lil hinn miż-żidiet fil-pensjoni li issa l-pensjonanti draw jieħdu ta’ kull sena. Huwa l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali li jitlob li l-pensjonijiet tal-irtirar għandhom ikunu riveduti ta’ kull sena biex jirriflettu l-pagi kurrenti talpost tax-xogħol li l-pensjonant ikun ħadem fih qabel irtira. Biex nagħtu eżempju sempliċi jekk individwu kien skrivan fis-settur pubbliku, illum il-pensjoni tiegħu trid tirrifletti l-paga li xi ħadd fl-istess grad li kellu, għandu llum.  Aqra aktar

Se ssib servizzi aħjar ta’ counselling fil-komunità tiegħek

Il-Gvern flimkien mal-Fondazzjoni Jean Antide ssiġillaw ftehim li se jsaħħaħ is-servizzi ta’ counselling fil-komunità. Dan b’investiment ta’ aktar minn €160,000.

Din il-Fondazzjoni toffri servizzi ta’ appoġġ għal indivdwi u  familji vulnerabbli li jkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli bi problemi li jvarjaw minn dawk ta’ saħħa mentali sa vjolenza domestika.Aqra aktar

Il-ġimgħa d-dieħla se jitqassmu l-ħlasijiet taċ-Childrens’ Allowance

Il-Ġimgħa d-dieħla l-familji Maltin u Għawdxin se jirċievu l-ħlasijiet taċ-Childrens Allowance għall-ewwel tliet xhur tas-sena d-dieħla li jinkludu ż-żidiet imħabbra fil-baġit għas-sena d-dieħla.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Michael Falzon qal fit-tieni Sibt ta’ Diċembru se jitqassmu €9 miljun lil 42,000 familja li għandhom 63,000 wild.Aqra aktar

Pjan finanzjarju għal wara l-irtirar

Hekk kif fl-2017, il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u s-Solitarjetá Soċjali nieda l-istrateġija tal-irtirar u l-kapaċitá finanzjarja, illum ġie mniedi stħarriġ mill-Organizzazjoni għall-Iżvilupp Ekonomiku dwar il-litteriżmu finanzjarju. B’dan l-istħarriġ wieħed jistgħa jara kif il-poplu Malti jieħu deċiżjonijiet dwar kif iqassmu flushom.Aqra aktar

Send this to a friend