MGA – One News

Notifiki

Ftehim kollettiv bejn l-GWU u l-MGA

Il-General Workers’ Union, permezz tat-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi ffirmat ftehim kollettiv għall-impjegati tal-Awtorità Maltija dwar il-Logħob (MGA) li huma fil-gradi ta’ Gaming Inspectors u Shift Leaders. Il-ftehim kollettiv li jkopri perjodu ta’ erba’ snin sal-2020 qed itejjeb il-kundizzjonijiet tal-impjegati fosthom f’titjib fis-salarji u inċentivi finanzjarji oħra li huma marbuta mat-tip ta’ xogħol li jwettqu.

Aqra aktar

Jidħol fis-seħħ Att Ġdid dwar il-Logħob

Mil-lum, l-1 ta’ Awwissu 2018, daħal fis-seħħ l-Att Ġdid dwar il-Logħob li kien approvat mill-Parlament Malti fit-8 ta’ Marzu 2018. Dan l-Att daħal fis-seħħ flimkien ma’ leġiżlazzjoni sussidjarja u strumenti vinkolanti maħruġa mill-Awtorità u flimkien jistabilixxu l-proċessi u l-proċeduri dettaljati li jikkonstitwixxu l-qafas ħolistiku regolatorju tas-settur tal-logħob. L-Att daħal fis-seħħ wara li għadda mill-proċess tat-TRIS (‘EU Technical Regulation Information System’), bi qbil mad-Direttiva tal-UE 2015/1535.

Aqra aktar

Att ġdid dwar il-Logħob Approvat mill-Parlament Malti

Ilbieraħ, il-Parlament Malti approva t-tielet u l-aħħar qari tal-Att il-Ġdid dwar il-Logħob, li huwa ntiż u mistenni li jgħolli l-profil ġurisdizzjonali ta’ Malta minn lat regolatorju billi jsaħħaħ ir-rwol superviżorju tal-MGA, speċifikament il-funzjonijiet ta’ konformità u ta’ infurzar tagħha sabiex tikseb aħjar l-objettivi regolatorji tagħha. Dan dejjem f’konformità ma’ żviluppi konkorrenti marbuta ma’ miżuri kontra l-ħasil tal-flus u miżuri fil-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.

Aqra aktar

Send this to a friend