MCAST – Page 6 – One News

Notifiki

Studenti tal-MCAST jesebixxu l-bidu tal-karriera tagħhom

L-Institut għall-Arti Kreattiva ilha torganizza esebizzjoni fl-aħħar tas-sena għal dawn l-aħħar tminstax–il sena. F’dawn l-aħħar sentejn, dan l-avveniment kulturali ħa żvolta ġdida u nbidel fi festival, fejn l-Institut jiġi mibdul f’villaġġ artistiku. Il-festival huwa wirja tal-aqwa xogħlijiet tal-istudenti tad-dipartimenti kollha tagħna. F’kull serata jkun hemm aċċenn għal dipartiment partikolari fejn isiru għadd ta’ attivitajiet ta’ natura interattiva li permezz tagħhom jinfetaħ djalogu bejn l-istudenti, il-professjonisti, l-industrija u l-għalliema.

Aqra aktar

Vetrina ta’ esperjenzi u iktar għal min iżur l-MCAST fi tmiem il-ġimgħa

L-MCAST ‘Open Days’ hija attività li ser tinzamm fuq erbat ijiem bil-għan li toffri lill-viżitaturi vetrina ta’ esperjenzi tal-programmi ta’ studju.  Din ser tkun  fl-Students’  House ġewwa l-MCAST, Raħal Ġdid, bejn il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju u t-Tlieta 4 ta’ Lulju.

Studenti, għalliema, ‘career advisers’, ‘support staff’ kif ukoll diversi oqsma tal-industrija ser ikunu miġbura taħt saqaf wieħed sabiex jgħinu lill-viżitaturi jiskopru aspetti differenti relatati ma’ korsijiet kemm ‘full-time’ u ‘part-time’ kif ukoll dwar servizzi ta’ support għall-istudenti ġewwa l-MCAST u tagħrif dwar opportunitajiet ta’ karrieri u impiegi.

Aqra aktar

Ċerimonja ta’ ċertifikati fl-MCAST

Studenti tal-MCAST ingħaqdu flimkien fi gruppi biex jiffurmaw prodott finali ta’ livell li jkun kapaċi jinfiltra fis-suq. Fost l-iktar studenti sodisfatti kien hemm dawk li ngħataw premju ghax l-proġett tagħhom intgħażel bħala l-aqwa wieħed fost għexieren ta’ proġetti.

Kompetizzjoni li ffukat fuq bosta oqsma, ewlenija fosthom it-teknoloġija informatika, l-arti kreattiva, x-xjenza, il-midja u l- immaniġjar tan-negozju.
Aqra aktar

L-MCAST u l-Iskola Nazzjonali għall-Isport se jkunu qed jikkollaboraw

Il-Kulleġġ MCAST flimkien mal-Iskola Nazzjonali għall-Isport iffirmaw ftehim kollaborattiv li se jkun qed isaħħaħ ir-relazzjoni eżistenti bejn iż-żewġ istituzzjonijiet edukattivi għall-aħjar tal-istudenti. Dan il-Memorandum of Understanding ġie ffirmat fil-Ministeru għall-Edukazzjoni fil-preżenza tal-Ministru għall-Edukazzjoni, Evarist Bartolo.

Aqra aktar

Se jissaħħaħ iktar l-apprentistat

Il-proposta li studenti apprentisti jitħallsu minn tal-inqas il-paga minima ġabet reazzjoni pożittiva fl-MCAST fejn huma ħafna l-istudenti li jkollhom l-apprentistat bħala parti mill-kors tagħhom.

Fil-fatt, figuri uffiċjali juru li dis-sena hemm elf u disgħa u sittin student apprentist.

Silvio Debono, il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Mcast, irrimarka kif il-proposta mħabbra mill-Prim Ministru Joseph Muscat se twassal biex l-edukazzjoni vokazzjonali verament tingħaqad mal-industrija.

Aqra aktar

Mill-2001 iggradwaw 29,030 student mill-MCAST

Mis-sena 2001, minn meta twaqqfet l-MCAST, iggradwaw 29,030 student. Ammont li hu bbażat fuq korsijiet diversi li jvarjaw mill-ewwel livell sas-sitt livell u kif ukoll korsijiet li jissejħu “Pathway course to Independent Living’ u oħrajn li jwasslu għall-kwalifiki internazzjonali tal-Avjazzjoni jew Marittimu.

Aqra aktar

Storja ta’ suċċess; 6,780 student fl-MCAST

Fis-sena skolastika li għaddiet, 6,780 student kien qed għamel kors mal-MCAST.

Din kienet l-ewwel darba li daħlet l-idea ta’ tliet kulleġġi fi ħdan MCAST wieħed. L-iktar korsijiet frekwentati kienu dawk li jaqgħu taħt l-istitut tal-inġinerija u t-trasport, b’1,559 student. Fi ħdanu dan jinkludi korsijiet fil-manunenzjoni tal-ajruplani u studji marittimi. Warajh, kien hemm korsijiet relatati mas-servizzi fil-komunità. It-tielet l-aktar campus frekwentat kien dak tal-istudji dwar in-negozju u l-kummerċ, u wara l-istut tal-informazzjoni u t-teknoloġija tal-informazzjoni. Studenti jattendu l-campus ta’ Għawdex laħħqu l-226.

Dan irriżulta mir-rapport annwali tal-Kulleġġ għas-sena 2015-2016.

Il-kap tal-kulleġġ Stephen Cachia u l-president tal-bord tal-gvernaturi  Dr Sylvio Debono tkellmu magħna dwar il-punti saljenti tar-rapport.

Aqra aktar

Send this to a friend