MCAST – Page 5 – One News

Notifiki

L-MCAST lest jirtira l-azzjoni legali kontra l-MUT

Il-Kulleġġ Malti għall-Arti u x-Xjenza l-MCAST iddikjara li lest jirtira l-proċeduri legali li fetaħ kontra l-Unjin tal-Għalliema l-MUT.
Fi stqarrija, l-MCAST qal li lest jieħu dan il-pass b’rieda tajba. Dan sakemm jerġgħu jibdew u jintemmu d-diskussjonijiet dwar il-ftehim kollettiv.

L-MCAST qal li minkejja l-fatt li d-diskussjonijiet jistgħu jibqgħu sejrin anke jekk hemm każ il-qorti, jinsab lest jieħu dan il-pass bil-għan li jintlaħaq ftehim.

L-MCAST tenna l-pożizzjoni tiegħu li jkompli bid-diskussjonijiet u qal li diġà offra pakkett tajjeb biex jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-istaff akkademiku u jinsab dispost li jkompli bid-diskussjonijiet għall-benefiċċju tal-istaff u tal-istudenti.

B’reazzjoni, il-President tal-MUT Marco Bonnici qal ma’ ONE NEWS li kemm-il darba ma jkun hemm l-ebda theddida, l-MUT m’għandha l-ebda diffikultà li jkomplu bid-diskussjonijiet.

‘Il fuq minn 800 student jiggradwaw mill-Kulleġġ Tekniku tal-MCAST

Aktar minn 800 student iggradwaw mill-Kulleġġ Tekniku tal-MCAST wara li għaddew b’suċċess il-programm ta’ Diploma Avvanzata ta’ Livell 4 fil-qasam tal-istudju rispettiv tagħhom is-sena li għaddiet.

Il-Kulleġġ Tekniku tal-MCAST jipprovdi aktar programmi fil-Livell 4 ta’ MQF / EQF b’kollaborazzjoni eqreb mal-industrija. Id-Diplomi Avvanzati għandhom jgħinu lill-istudenti biex ikunu kapaċi jieħdu pożizzjonijiet fl-industrija kif ukoll jestendu l-istudji tagħhom fl-Università jekk ikunu jixtiequ. Il-programmi ta ‘Livell 4 jinkorporati firxa wiesgħa ta’ apprendistati f’diversi oqsma ta ‘studji, biex b’hekk l-istudenti jkunu jistgħu jiksbu xogħol prattiku waqt li jistudjaw.

Dan il-Kulleġġ qiegħed kontinwament jipprovdi opportunitajiet ġodda għall-istudenti u qed jestendi l-apprentistat f’diplomi avvanzati ġodda fi ħdan l-istess kulleġġ.

L-MCAST lest jiltaqa’ mal-MUT u DIER

L-MCAST lest biex jiltaqa’ mal-MUT u DIER għal laqgħa ta’ konċiljazzjoni u m’għandu l-ebda intenzjoni li jintroduċi xi prattiċi ġodda.

B’riferenza għal dikjarazzjoni maħruġa mill-MUT illum, l-MCAST permezz ta’ stqarrija qal li jixtieq jiċċara l-punt li l-ebda prattika ġdida ma ġiet introdotta matul il-perjodu msemmi.

Fid-dawl ta’ dikjarazzjonijiet ta’ aktar kmieni llum, l-MCAST ma jsib l-ebda oġġezzjoni li jkompli d-diskussjonijiet u jsib bażi komuni, bħalma jiġri f’każijiet oħra.

Fil-fatt, l-MCAST kiteb lid-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali (DIER) għadd ta’ drabi biex jitlob laqgħa ta’ konċiljazzjoni sabiex it-taħditiet jerġgħu jibdew u DIER ikkomunika r-rieda tiegħu li ssir laqgħa bħal din. Fl-istqarrija, ingħad li dan għandu jsir b’rispett lejn l-istudenti biex tinstab triq ‘il quddiem.

L-għan aħħari tal-MCAST huwa li jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-persunal tal-għalliema tiegħu u li jkompli jżid l-istandards f’dan is-settur, sabiex l-istudenti Maltin u Għawdxin ikunu jistgħu jkomplu l-vjaġġ edukattiv tagħhom u jirnexxu fl-aspirazzjonijiet tagħhom.

Aħna fid-dmir u fl-obbligu li nieħdu ħsieb lill-istudenti – MCAST

L-għada li l-Qorti laqgħet il-mandat ta’ inibizzjoni ppreżentat mill-MCAST sabiex iwaqqaf numru ta’ azzjonijiet industrijali skedati għal Ħamis u l-Ġimgħa, ic-Chairman tal-Board tal-Gvernaturi tal-MCAST Silvio Debono, sostna li l-azzjonijiet industrijali li kienu se jitressqu mill-unjin tal-għalliema huma abbużivi, illegali u li jmorru kontra l-ftehim kollettiv attwali.

F’konferenza tal-aħbarijiet fl-MCAST, il-President tal-MUT Marco Bonnici qabbel din l-inibizzjoni ma sarima ma’ ħalq il-unjin u qal li xejn mhu se jwaqqfu milli jwassal il-messaġġ tal-għalliema. Huma spjega li dawn l-azzjonijiet saru wara li t-taħdidiet ilhom għadejjin għal kważi sena u sa issa għadu ma ntlaħaq l-ebda ftehim.

L-azzjonijiet industrijali tħabbru mill-MUT ftit sigħat wara laqgħa konġunta mat-tmexxija tal-MCAST għand id-Direttur tax-Xogħol li saret bil-għan li jintlaħaq qbil dwar il-ftehim kollettiv ġdid tal-MCAST.

F’konferenza tal-aħbarijiet separata, is-Sur Debono spjega li kien sorpriż bl-azzjonijiet tal-unjin tal-għalliema għax ġew f’ħin kritiku fejn kien se jiġi ppreżentat pakkett attrajenti ħafna għall-għalliema.

Aqra aktar

L-MCAST iddiżappuntat li l-MUT reġgħet irrikorriet għal azzjoni industrijali

L-MCAST jixtieq jesprimi d-diżappunt qawwi tiegħu dwar il-fatt li l-MUT iddeċiediet li terġa’ lura u żżid l-azzjonijiet industrijali wara għadd ta’ laqgħat twal li rreġistraw progress sinifikanti lejn ftehim finali kif ukoll in-negozjati għadhom għaddejjin u baqa’ laqgħa oħra skedata għal nhar it-Tlieta li ġej bejn iż-żewġ naħat.

L-MCAST tgħid li huwa inaċċettabbli li l-MUT reġgħet attivat u żiedet l-azzjonijiet industrijali b’dan il-mod.

Sal-lum intlaħaq ftehim dwar numru ta’ kwistjonijiet fosthom ftehim biex jiżdied is-salarju massimu għall-għalliema kollha sal-livell massimu propost minn MUT għall-2018, ftehim dwar l-introduzzjoni ta’ grad ġdid ta’ Senior Lecturer, u anke ftehim dwar aktar flessibilità fis-sistema ta’ ‘core hour’ li tagħti flessibilità ikbar lilletturi fuq meta jkunu jeħtieġu li jkunu fuq il-kampus.

Għall-ewwel darba intlaħaq ukoll ftehim biex jiġu inklużi numru ta’ miżuri ġodda favur il-familja fi ħdan il-Ftehim Kollettiv. L-MCAST qed joffri wkoll aktar mid-doppju tal-benefiċċju tar-riżorsi tax-xogħol li bħalissa qed jingħata lil-letturi u offra wkoll rata ogħla ta’ ħlas għal xogħol addizzjonali li sar mill-letturi.

Għall-ewwel darba wkoll offra wkoll skala ta’ pagamenti addizzjonali b’rata ta’ ħlas ogħla għall-kitba ta’ units ta’ studju ġodda bħala parti mill-Ftehim Kollettiv. L-MCAST esprima wkoll ir-rieda tiegħu li jkompli n-negozjati dwar is-siegħat ta’ tagħlim tal-letturi, issistemi tax-xogħol użati matul ix-xahar ta’ Settembru, kriterji ta’ eliġibbiltà għall-progressjoni tal-grad u t-tisħiħ tal-investiment fl-iżvilupp professjonali tal-istaff akkademiku.

Għar-raġunijiet kollha ta ‘hawn fuq, l-MCAST ma jifhemx il-loġika li biha l-MUT iddeċiediet li terġa’ lura u żżid l-azzjonijiet industrijali, u b’hekk twaqqaf in-negozjati f’fażi fejn kien hemm progress sinifikantiu. Sfortunatament jidher li l-istudenti tal-MCAST issa se jsiru vittmi tal-politika interna fi ħdan il-MUT li kienu l-oġġett ta’ spekulazzjoni tal-midja mifruxa f’dawn l-aħħar jiem.

Matul in-negozjati, l-MCAST, flimkien mal-Industrial Relations Unit (IRU) tas-Servizz Pubbliku, wera impenn qawwi biex tinstab soluzzjoni finali għall-ftehim kollettiv il-ġdid. Huwa kompletament falz li l-MCAST jew l-IRU urew xi tattiċi ta’ dewmien. Għall-kuntrarju, kemm l-MCAST kif ukoll l-IRU urew impenn qawwi biex jagħtu pakkett imtejjeb ħafna għall-istaff akkademiku tal-MCAST. L-MCAST jemmen bil-qawwa li ftehim finali jista’ jintlaħaq biss madwar il-mejda tan-negozjati u mhux permezz ta’ azzjonijiet industrijali bla skop. Tali azzjonijiet qed jikkawżaw biss ħsara lill-istudenti tal-MCAST filwaqt li jservu biex ifixklu bis-sħiħ il-possibbiltà li jintlaħaq ftehim finali. L-MCAST għalhekk jappella lill-MUT biex tissospendi l-azzjonijiet industrijali għal darb’oħra sabiex tippermetti li n-negozjati jkomplu u biex ma jiġux trasferiti elementi fi ħdan il-MUT li qed jużaw it-tensjonijiet interni li dehru dan l-aħħar biex imexxu l-aġenda tagħhom stess. Dan qalu l-MCAST fi stqarrija li ħarġu.

Riċerka dwar l-użu tal-ilma fl-Agrikoltura

L-MCAST qed taħdem fuq progett ta’ tlett snin immirat sabiex letturi tal-MCAST u ħaddiema fid-dipartiment tal-agrikoltura , jingħataw taħriġ biex jaħdmu fuq riċerka , li se tgħin lill-bdiewa għall-uzu tal-ilma. Dan il-proġett qed isir b’fondi ewropej u l-MCAST qed tikkolobara ma sebgħa entitajiet oħra barranin.Aqra aktar

Aktar opportunitajiet għal min irid jistudja part-time

Studenti li se jkunu qed jagħżlu biex ikomplu jistudjaw permezz tal-Kulleġġ tal-MCAST fuq bażi part-time issa se jkollhom aktar għażla vasta hekk kif illum tnedew ‘il fuq minn 300 kors part-time.

Dawn il-korsijiet se jkunu qed ivarjaw minn korsijiet ta’ passatemp u jibqgħu tilgħin għal korisjiet f’livell ta’ baċċellerat kif ukoll Masters u Diploma.

Wara s-suċċess ta’ introduzzjoni f’kors li jwassal għal Masters is-sena li għaddiet, din is-sena tnedew żewġ korsijiet oħra li jwasslu għas-7 livell fl-iskala edukattiva.

Aqra aktar

Proġetti impressjonanti mill-istudenti tal-MCAST

Kollox beda minn hawnhekk. It all starts here.

Dan it-titlu tal-festival tal-istudenti tal-Kulleġġ Malti għall-arti , xjenza u t-teknoloġija, li tliet snin ilu bdew jistudjaw oqsma differenti tal-media f’dan il-kulleġġ.

Tliet snin wara, b’dak li kisbu mit-tagħlim, wettqu proġetti innovativi bl-użu tat-teknoloġija. Proġetti li ħadmu fuqhom bħala parti mit-teżi sabiex fix-xhur li ġejjin iwettqu l-ħolma tagħhom u jiggradwaw.

Wieħed minn dawn il-proġetti huwa l-ħolqien u l-esplorazzjoni ta’ ambjent virtwali. Aktar minn hekk, permezz tal-virtual reality headset – individwu jista jkun l-protagonist ta’ din ir-realtà. Thomas Abela student tal-media interattiva u graphic design spjegalna aktar dwar il-proġett tiegħu.

Aqra aktar

Send this to a friend