MCAST – Page 10 – One News

Notifiki

Opportunitajiet edukattivi ġodda fl-MCAST u l-ITS

GEM16+ huwa programm edukattiv iffukat li kien imniedi mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol.

Issa tfassal pjan biex il-programm jiġi rikonoxxut kemm mill-MCAST u mill-ITS.  B’hekk jiżdiedu l-opportunitajiet għall-istudenti li jattendu f’dan iċ-ċentru edukattiv.

GEM16+ fetaħ il-bibien tiegħu għall-ewwel darba f’Ottubru 2015 għal studenti li temmew l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja. L-għan huwa li jservi ta’ tarġa għal dawk l-istudenti li jonqoshom il-kwalifiki meħtieġa fil-livell taċ-ĊES (SEC) sabiex ikomplu r-rotta tagħhom fil-qasam akkademiku.  Il-programm jiffoka fuq preparazzjoni intensiva għall-eżamijiet taċ-ĊES fil-Malti, fl-Ingliż, fil-Matematika, fil-Fiżika u l-ECDL.

Aqra aktar

Eżebit ix-xogħol tal-istudenti tal-Media fl-MCAST

L-istudenti tal-Media fl-Mcast l-istitut tal-Arti Kreattiva se jippreżentaw ix-xogħol tagħhom f’attivita’ li ta’ kull sena tattira bosta nies. Din is-sena l-istudenti  kellhom jagħmlu filmat mużikali bil-lingwa Maltija. Dan il-proġett kien b’kolloborazzjoni mad-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni.

Aqra aktar

Agrikoltura u annimali: l-MCAST itella’ wirja

Iċ-ċentru agrarju u tax-xjenza tal-annimali tal-MCAST se jiftaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku matul tmiem il-ġimgħa.

Dawk li se jattendu żgur li se jibqgħu impressjonati bil-proġetti li ħejjew l-istudenti, l-annimali, frott u ħxejjex lokali. Ta’ kull sena l-istudenti jimpenjaw ruħhom fi proġetti li jvarjaw minn sistemi agrarji, tagħmir tal-annimali kif ukoll sistemi awtomatiċi biex jitimaw l-annimali.

Aqra aktar

Websites, opri u dgħajjes – ħidma bejn studenti Maltin u Olandiżi

L-MCAST u l-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabbru kollaborazzjoni importanti ma’ Leeuwarden, il-belt li flimkien mal-Belt Valletta se tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura, u enfasizzaw il-proġetti proposti li se jsiru ma’ żewġ kulleġġi fir-reġjun, jiġifieri, il-Friesland College u Roc Friese Poort.

 

Dawn l-aħħar ġimgħat, diversi letturi u studenti minn Friesland College ġew Malta u, bħalissa, ħames studenti Olandiżi qegħdin jikkollaboraw ma’ studenti tal-MCAST f’Malta fuq web portal li jservi ta’ pont bejn in-nies taż-żewġ pajjiżi. Il-portal connect2018.org se jiġi mniedi fl-aħħar ta’ Lulju.

Studenti tal-MCAST se jaħdmu ma’ studenti minn żewġ kulleġġi, Friesland College u Roc Friese POORT, fuq diversi proġetti.  Dawn huma wħud biss uħud minnhom.

Aqra aktar

Tal-MCAST jivjaġġaw orħos u jitħarrġu aħjar

“To travel is to live”

Hekk kitbu l-Kunsill Studenti tal-MCAST u bir-raġun.

L-istudenti kollha tal-MCAST se jgawdu minn skont ta’ 10% fuq titjiriet tal-Air Malta, wara ftehim mall-KSM. Il-ftehim jinkludi bagalja ta’ 20kg bla ħlas, li tgħaddi miċ-check-in.

Barra l-esperjenza li kapaċi jagħti s-safar, l-istudenti tal-MCAST se jkollhom opportunità jitgħallmu dwar l-impjieg futur tagħhom.

KSM ftiehmu biex jagħmlu ħamest’ijiem taħriġ b’mod volotarju mal-Air Malta. Dan jgħodd għal studenti li qiegħdin jistudjaw f’korsijiet relatati mal-operat tal-linja tal-ajru.

Aqra aktar

Jistgħu jmorru l-MCAST bix-xorts

Studenti tal-MCAST jistgħu imorru l-kulleġġ bix-xorts. Sa ftit ilu wieħed ma setax jilbes ix-xorts u jattendi xi kors, lanqas fl-eqqel tas-Sajf. Iżda wara taħdidiet bejn għaqdiet tal-istudenti u l-MCAST, dan sar permessibbli.

Fi stqarrija kelliem għall- MCAST fakkar li dan jibqa’ kulleġġ, u li għalhekk wieħed għandu jmur liebes kif xieraq. Fisser ukoll li studenti m’għandhomx jidħlu f’workshops bix-xorts meta s-saħħa u s-sigurtà jkunu imminati.

Screen Shot 2016-05-16 at 21.47.01

 

L-MCAST jiċċara l-affarijiet wara attentat ieħor ta’ ħsara mill-media tal-PN

L-MCAST irrefera għal rapporti li allegaw li l-istudenti apprentisti  tal-MCAST qed  jaħdmu sajf sħiħ għal €200 fix-xahar jew €1.20 fis-siegħa.

Fuq il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista deher artiklu intitolat: Waqt li l-Prim Ministru jitkellem kontra l-prekarjat … l-istudenti tal-MCAST jitħallsu €1.20 fis-siegħa

Permezz ta’ stqarrija L-MCAST iċċara li dan assolutament mhuwiex minnu u l-istudenti apprentisti fil-fatt jitħallsu iktar mid-doppju tal-ammont imsemmi.

Aqra aktar

Send this to a friend