Matsec – Page 2 – One News

Notifiki

1,276 student jiksbu ċ-Ċertifikat tal-MATSEC

  • 1,276 studenti li għandhom 18-il sena kisbu ċ-Ċertifikat tal-MATSEC

Din is-sena 4,270 student poġġew għall-eżamijiet tas-sessjonijiet tal-MATSEC ta’ Settembru għal total ta’ 65 suġġett. Minn dawn, 2,754 kandidat għamlu minn tal-inqas eżami wieħed tal-Matrikola.

Dan hekk kif dawk li japplikaw għall-eżamijiet tal-Matrikola għandhom opportunità biex jerġgħu jagħmlu l-eżamijiet f’Settembru sabiex itejbu l-marka li jkunu kisbu fl-ewwel sessjoni.Aqra aktar

900 student jitolbu reviżjoni tal-karta tal-eżami

  • MA KINUX KUNTENTI BIL-MARKA TAL-O LEVEL JEW TAL-A LEVEL

876 student applikaw biex jagħmlu reviżjoni tar-riżultat tal-O Level jew tal-A Level wara li ma kinux kuntenti bil-marka li ngħataw mill-eżaminaturi tal-MATSEC. Dan minn total ta’ madwar 9,500 student li poġġew għall-eżami fis-sessjoni ta’ Mejju li għadda.

Minn tagħrif li kisbet il-gazzetta KullĦadd jirriżulta li minn dawk li talbu reviżjoni tal-karta hemm 524 li applikaw biex jerġgħu jpoġġu għall-eżami fis-sessjoni ta’ Settembru.

Aqra aktar

Sejħa ta’ Interess għal Supervisors u Invigilators

Id-Dipartiment tal-Eżamijiet fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qed jilqa’ applikazzjonijiet mingħand persuni li jixtiequ jservu bħala Centre Supervisors jew Invigilators fiċ- ċentri tal-eżamijiet waqt l-eżamijiet tas-SEC, eżamijiet lokali, u eżamijiet oħrajn ta’ barra.

Aqra aktar

1,400 student kisbu ċ-ċertifikat tal-MATSEC

  • ANALIŻI DETTALJATA TMERI RAPPORT LI ĠABUH BISS WIEĦED MINN TLIETA
  • KWAŻI SUĊĊESS TA’ 50%

Analiżi dettaljata tal-istatistika dwar ir-riżultati tal-MATSEC turi li kienu kważi nofs l-istudenti li pprovaw jiksbu l-kwalifika taċ-ċertifikat tal-MATSEC, biex jidħlu l-Università, li rnexxielhom jagħmlu dan. B’hekk din l-analiżi xxejjen rapport li qal li kienu biss 34%, jew wieħed minn kull tlieta tal-istudenti, li ssodisfaw dawn il-kriterji.

Dario Pirotta Direttur tal-bord tal-MATSEC ikkonferma li “dan ‘il-fatt’  ma joħrogx minn analizi dettaljata tal-istatiska ippreżentata. Din turi li 4019-il  kandidat resqu għall-eżamijiet tal-Matrikola fil-livell Avvanzat u Intermedju. Dan ma jfissirx li kollha resqu għas-sitt suġġetti mitluba biex jikkwalifikaw għaċ-ċertitifikat tal-Matrikola.”

Aqra aktar

MATSEC tagħti kumpens ta’ 5% fuq il-marka miksuba fil-‘listening comprehension’ tat-Taljan

Fi stqarrijal-Bord tal-MATSEC dwar il-listening comprehension tas-SEC tat-Taljan qal li l-marki miksuba mill-istudenti din is-sena jikkomparaw tajjeb mal-marki li nkisbu mill-istudenti s-sena li għaddiet u ta’ qabel. Minkejja dan, il-MATSEC iddeċidiet li tagħti kumpens ta’ 5% fuq il-marka miksuba f’din il-parti tal-eżami.

Wara numru ta’ ilmenti li saru dwar il-kwalità tal-awdjo tal-eżami tal-listening comprehension tas-SEC tat-Taljan, il-Bord tal-MATSEC mill-ewwel beda’ jinvestiga biex tiddetermina l-aħjar azzjoni sabiex jiġi żgurat li l-ebda student ma jiġi żvantaġġat.

Aqra aktar

Send this to a friend