Notifiki

It-tilqima tal-influenza toffri l-protezzjoni kontra l-iswine flu

B’referenza għal rapporti fil-midja dwar allegat tifqija ta’ Swine Flu fl-isptar u f’dar tal-anzjani, il-Ministeru għas-Saħħa qal li din it-tip ta’ influenza feġġet għall-ewwel darba fl-2009. Dak iż-żmien kienet ta’ theddida akbar minħabba li kienet marda pjuttost ġdida, u l-pazjenti ma kinux esposti għas-sintomi li jġib miegħu dan il-virus.Aqra aktar

“Kemm ilni nagħmel xogħol volontarju, aktar ħadt milli tajt”- Voluntiera fl-Isptar Mater Dei

Waqt li kulma jmur aktar pazjenti qed jidħlu l-isptar minħabba l-influwenza, madwar 200 voluntier qed ikunu ta’ spalla għal bosta pazjenti fl-Isptar Mater Dei. Fil-fatt huma jagħmlu mat-tlett elef siegħa kull xahar f’ħidma volontarja fl-Isptar.

Dan permezz ta’ VolServ, inizjattiva li ilha għaddejja għal 12-il sena u hija mmexxija minn SOS Malta.

Eluf ta’ volontiera ġew u marru, b’VolServ għandha task force ta’ ta’ bejn mija u tmenin u mitejn volontier attivi f’ħafna mid-dipartimenti kollha mifruxa mal-isptar.Aqra aktar

Tal-emerġenza jerġgħu iżuru l-blokka ta’ appartamenti li ġiet evakwata, iżda…

Iż-żewġ vetturi li jintużaw mit-tobba tal-emerġenza bidlu ftit l-rwol tagħhom lejliet il-Milied.

Dan sar sabiex qassmu rigali lill-anzjani ta’ blokka appartamenti fil-Gżira li matul il-lejl li għadda ġiet evakwata minħabba nirien li jista’ jkun li tqabbdu apposta.

Dan ħabbru l-konsulent mediku u d-Direttur Kliniku tal-emerġenza Dr Michael Spiteri, fejn huwa nnifsu deher iqassam ir-rigali. Huwa rringrazzja wkoll lill-ħaddiema kolla ta’ Mater Dei li taw sapport lil din l-inizjattiva.

Matul il-lejl li għadda ir-residenti ta’ din il-blokka qamu xxukjati hekk kif persuni mhux magħrufa ħarqu 3 tyres quddiem bieb ta’ appartament fl-ewwel sular. Dsatax minnhom kellhom jirċievu kura minħabba dħaħen li belgħu filwaqt li persuna oħra ttieħdet l-isptar Mater Dei għall-kura.

 

Il-vjaġġ uniku ta’ bint u omm

Storja fil-gazzetta Kullħadd turi r-realtà li tgħaddi minnha l-umanità fostna.

Bħal eluf kbar ta’ nies jien ukoll sifirt dan is-sajf. Iżda tiegħi kienet differenti. Le, mhux għax il-post kien eżotiku u uniku, iżda għax kienet l-unika btala li jien jista’ qatt ikolli ma’ ommi marida.

Aqra aktar

Minn ċkunitha riedet taħdem fi sptar biex tgħin lil batut

 

Katrina Camilleri għandha 20 sena, u hija waħda mill-mija u erbgħin infermier ġdid li t-Tnejn li għadda bdiet taħdem fl-Isptar Mater Dei.

Ma’ One News Katrina qalet li sa minn ċkunitha dejjem ħasset il-ġibda għal din il-vokazzjoni li fiċ-ċentru tagħha għandha l-pazjent.

Għas-sitt xhur li ġejjin, katrina u l-infermieri l-ġodda se jaħdmu f’oqsma differenti tal-isptar biex wara jiġu assenjati post iktar permanenti.  Aqra aktar

Kampanja f’Mater Dei dwar it-tilqim kontra l-ħosba

Tnediet kampanja fost il-ħaddiema tal-Isptar Mater Dei biex jitlaqqmu għall-MMR.

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li din l-inizjattiva ttieħdet hekk kif fl-Ewropa, partikolarment fil-pajjiżi tal-Lvant, bħalissa hemm ħafna każijiet ta’ ħosba.

Huwa qal li filwaqt li fl-elfejn u sittax, fl-Ewropa kien hemm aktar minn ħamest elef każ ta’ ħożba, din is-sena f’sitt xhur kien hemm aktar minn erbgħin elf każ, fosthom sitta f’Malta.Aqra aktar

Send this to a friend