“Meta hemm il-ħajja, hemm it-tama li tista’ tfiq” – Antonella Rogers

Antonella Rogers – isem li sar sinonimu ma’ ħafna nies hekk kif din il-mara ta’ kuraġġ qed tuża s-sitwazzjoni diffiċli tagħha biex tgħin lil ħaddieħor, jew aħjar timlieh b’kuraġġ liema bħalu. Ta’ 35 sena, Antonella, propju f’Settembru saritilha d-djanjosi mit-tobba, liema djanjosi ma tantx ġabitilha aħbarijiet sbieħ hekk kif t-tobba qalulha li għandi kanċer tas-sider aggressiv. Filfatt, kien biss ftit ġimgħat wara li bdiet iċ-ċiklu diffiċli tal-kimoterapija.

Aqra aktar

Jiżdied in-numru ta’ persuni li jagħmlu testijiet fil-kliniċi tas-saħħa sesswali

In-numru ta’ persuni li għamlu testijiet fil-kliniċi tas-saħħa sesswali itrippla fl-aħħar sitt snin. Dan skont ċifri li ppreżenta s-Segretarju Parlamentari għas-saħħa Chris Fearne juru li n-numru ta’ pazjenti li rat il-klinika fejn ikun trattat mard ġenitali tela minn 1,800  fl-2010 għal ħames 5,500 is-sena l-oħra. In-numri qabel l-2006 kienu inqas minn elf persuna.

Aqra aktar

710 mewt mill-kanċer f’disa’ xhur

Bejn Jannar u Settembru tas-sena l-oħra, 710 pazjent li mietu bil-kanċer.

Meta wieġeb sensiela ta’mistoqsijiet tad-deputat laburista Anthony Agius Decelis, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne qal li fosthom kien hemm 403 li kienu rġiel.

Huwa qal li kien hemm pazjent li kien taħt il-15-il sena u kien hemm 51 li kellhom 85 sena jew aktar.

L-iktar mwiet li seħħew minħabba il-marda tal-kanċer kienu dawk li kellhom bejn l-65 u l-74 sena. Il-kanċer fil-pulmun kien l-iktar komuni fl-irġiel filwaqt li l-kanċer tas-sider kien komuni fin-nisa.

Se jitħabbar qafas biex Ewropej b’mard rari jingħataw kura fi stati membri oħra

Il-presidenza Maltija se tkun qed tindirizza l-isfida tal-prezzijiet tal-mediċina. Dan permezz ta’ laqgħat bejn Ministri tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea u l-Kapi Eżekuttivi fil-qasam tal-farmaċewtika.

F’Marzu se jitħabbar qafas li se jwassal biex pazjenti Ewropej b’mard rari jistgħu jingħataw kura fi stati membri oħra.

Dan intqal mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne meta indirizza konferenza dwar il-kontroll tal-kanċer, li għaliha attendew mal-250 persuna nvoluti fil-qasam.

Fearne qal li sar progress kbir fejn għandha xtaqsam kura, madanakollu għad hemm l-isfida tal-prezzijiet tal mediċina li tista’ tkun indirizzata billi propju f’pajjiżna jintlaħaq ftehim dwar mekkanizmu li jiggarantixxi trasparenza u sistema ġusta.

 

Tiftakruha l-Ebola? Saret sejba interessanti ħafna

Tiftakruha l-Ebola? Studju ppublikat fil-Proceedings of the National Academy of Sciences issa jista’ jiżvela li 61% tal-każijiet kienu kkaġunati minn 3% biss ta’ nies li kienu infettati. Hu mifhum li tfal u anzjani kienu fost dawk li l-aktar li xerrdu l-marda.

Issa hemm it-tama li billi jkun mifhum kif dawn it-3% irnexxilhom ixerrdu l-marda b’tant suċċess, wieħed ikun jista’ jipprevedi aktar mard fil-ġejjieni.

Aktar minn 28,600 persuna kienet infettata bl-Ebola bejn l-2014 u l-2015 fil-punent tal-Afrika, u 11,300 persuna tilfet ħajjitha.

122,000 infettati bl-HIV fl-Ewropa bla ma jafu

 

Huwa stmat li 122, 000 persuna fl-Ewropa huma infettati bl-HIV mingħajr ma jafu u jinfettaw persuni oħra. Dan qalu l-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant meta indirizza l-Konferenza “HEPHIV 2017” waqt li saħaq li l-pajjiżi għandhom jimxu mal-wegħda tagħhom li jtemmu l-epidemija tal-AIDS sal-2030.

“Ma hemmx post għall-kompjaċenza dwar dan.” qal Dr Sant. Madwar 30,000 każ ta’ infezzjonijiet ġodda tal-HIV ġew irrapportati mill-Unjoni Ewropea u mill-pajjiżi taż-żona Ekonomika Ewropea fl-2015. Din l-informazzjoni taqbel mal-osservazzjonijiet li saru fl-aħħar diċenju. L-inċidenza għolja tikkonferma l-persistenza tal-epidemija tal-HIV fis-soċjetajiet tagħna.

Dr Sant qal li l-virus tal-Ħepatite huwa theddida għas-saħħa pubblika aktar mill-HIV. Din il-marda għadha qed tikkawża epidemija silenzjuża. Ħafna minn dawk li jgħixu bil-virus tal-ħepatite ma jafux li huma infettati. Dan jitfagħhom f’riskju akbar għal komplikazzjonijiet severi, anki fatali, tal-marda.

Aqra aktar

Marlene Mizzi żżid l-għarfien dwar kanċers rari – issa hemm ‘checklist’

 

Il-Membru Parlamentari Ewropew Marlene Mizzi organizzat dibattitu politiku fil-Parlament Ewropew dwar il-bżonn ta’ politika kordinata bħala rispons kontra l-isfidi li ġġib magħha s-Sarcomas, kanċers rari li jaffettwaw miljuni ta’ persuni madwar l-Unjoni Ewropea.

Fil-messaġġ tal-ftuħ, il-Kummissarju tas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel, Vytenis Andriukaitis, assigura li l-European Reference Networks (ERNS) għal mard rari u kumpless se jkunu qed jaħdmu minn Marzu 2017.

Is-Sarcomas huma familja importanti ta’ kanċers rari. Hemm ‘l fuq minn 70 forma differenti ta’ Sarcomas, u dan il-fatt jagħmilha aktar diffiċli għat-tobba speċjalizzati biex jiżviluppaw it-trattamenti tagħhom, u għar-riċerkaturi biex isibu trattamenti effettivi għal kull forma differenti.

Aqra aktar

Illum il-jum dinji tal-kanċer

Illum huwa l-Jum Dinji tal-kanċer.

Marda li sfortunatament xi darba jew oħra tmiss b’xi mod jew ieħor lil kull familja.

Biex il-Gvern ikompli jgħin lill-pazjenti morda bil-kanċer, ħabbar li bdew jingħataw b’xejn mediċini li jittieħdu mill-pazjenti b’kanċer tas-sider, tal-frixa, tal-istonku u tal-fwied .

Mediċini li qabel ma kinux jingħataw b’xejn u l-pazjenti jew kienu jfittxu l-għajnuna mill-Community Chest Fund jew saħansitra jixtruhom minn buthom.

Aqra aktar

Send this to a friend