mard – One News

Notifiki

“Kienet diffiċli biex niffirma ħalli binti titlef għajnejha” – omm tifla li kellha tumur f’għajnejha 

Kendra, tifla ta’ ħames snin li f’età daqshekk tenera diġà kellha dduq mill-qrusa li taf toffri l-ħajja.  Dan hekk kif ta’ sena u tmien xhur feġġilha tumur f’għajnejha. Aqra aktar

Il-Gvern jagħti aktar minn €226,000 lil NGO li tgħin lil tfal ta’ familji milquta mill-mard

Il-Gvern iffirma ftehim mal-Fondazzjoni Karl Vella sabiex din tipprovdi appoġġ psikoloġiku professjonali lit-tfal li jkollhom lill-ġenituri jew xi qarib ieħor marid serjament. Dan il-ftehim se jwassal biex il-fondazzjoni tirċievi €226,000 fuq medda ta’ tliet snin.

Il-Fondazzjoni Karl Vella li tfakkar lil dak li tant wera kuraġġ meta ħabbat wiċċu ma’ marda kiefra li ħaditlu ħajtu, ilha miftuħa sa minn Mejju ta’ ħames snin ilu u llum topera minn dawk li kienu stalel fuq wara tal-Palazz ta’ Sant’Anton.Aqra aktar

Il-vjaġġ uniku ta’ bint u omm

Storja fil-gazzetta Kullħadd turi r-realtà li tgħaddi minnha l-umanità fostna.

Bħal eluf kbar ta’ nies jien ukoll sifirt dan is-sajf. Iżda tiegħi kienet differenti. Le, mhux għax il-post kien eżotiku u uniku, iżda għax kienet l-unika btala li jien jista’ qatt ikolli ma’ ommi marida.

Aqra aktar

Qalbek ixjeħ minnek? Iċċekkja…

Kont taf li qalbek tista’ tkun ‘ikbar’ minnek? U mhux b’mod tajjeb.

Studju li sar fl-Ingilterra juri li skont il-mod kif wieħed jgħix ħajtu jiddetermina l-‘età’ ta’ qalbu. L-istudju sar bħala parti minn inizjattiva biex ikun hawn iktar għarfien dwar kif wieħed jgħix ħajja attiva u b’saħħitha.

Erba’ minn kull ħames adulti huma f’riskju ta’ mard tal-qalb, u mewt qabel iż-żmien, għaliex l-istil ta’ ħajja tagħhom xejjaħ lil qalbhom qabel iż-żmien.Aqra aktar

Test ġdid tad-demm jista’ jittraċċa kanċer qabel jitfaċċa

Kull tip ta’ kanċer li wieħed jista’ jimmaġina fosthom tal-ovarji, fwied, fl-istonku, fil-frixa u tas-sider fost oħrajn, issa, jidher li hemm tama minn esperti li permezz ta’ test wieħed tad-demm, jista’ jinkixef minn kmieni u tiskopri x’għandek eżatt.

Il-punt l-aktar impressjonanti huwa li dan it-test jinduna bil-kanċer minn stadji bikrin ħafna, saħansitra anke qabel ma pazjent ikun wera xi sintomi partikolari. Ix-xjentisti qed jisperaw, li dan it-test jgħin biex jiġu evitati forom ta’ trattamenti ineffiċjenti bħal kimoterapija. Operazzjoni tista’ tkun biżżejjed biex tneħħi l-kanċer mill-ġisem. Dan kollu jgħin biex il-ħajja tkun ferm aħjar.

Dan l-istadju qed isir minn xjentisti tal-iskola medika Johns Hopkins f’Balimore, fl-Istati Uniti fejn ippubblikaw ir-riċerka fil-ġurnal li jismu Science. Dan it-test ġdid qed jissejjaħ CancerSeek.

Meta ċ-ċelloli tal-ġisem isiru kanċerużi, iseħħ tibdil ġenetiku. Iktar minn hekk, iċ-ċelloli jibdew jikbru b’mod inkontrollabli. Jekk ċellola ta’ tumur tmut, partijiet minnha jispiċċaw fid-demm. Kanċer jista’ jiġi ttraċat dirretament minn dan l-aspett. Dan it-test ġdid jiskrinja d-demm għal 8 proteini u 16-il ġenetika simili li huma karatteristiċi ta’ ċelloli kanċerużi.

Fil-każ tal-kanċer fl-ovarji u l-fwied, dan it-test qed juri li huwa ta’ min wieħed joqgħod fuqu. Infatti, 98 fil-mija tat-tumuri preżenti ġew innutati permezz ta’ dan it-tip ta’ test. CancerSeek jidher li qed jgħin ħafna f’din il-ġlieda qerrieda.

Send this to a friend