maltin – Page 6 – One News

Notifiki

Il-Maltin mhux ħerqana dwar l-integrazzjoni

Il-Maltin isibuha diffiċli jintegraw ma’ nies ta’ nisel barrani u fost l-iktar gruppi li  l-Maltin għandhom ċertu diffikulta bihom hemm l-Għarab. 

Din waħda mid-diversi konklużjonijiet ta’ studji li kienu preżentati u diskussi f’simpożju fl-Università bit-tema l-Multikulturaliżmu, l-Integrazzjoni u l-Kuntatt fost gruppi etniċi f’Malta. 

Wieħed mill-istudji diskussi sar fi sbatax –il pajjiż, minbarra Malta, u kellu l-għan li jiddentifika xi jwassal għal multikulturaliżmu u xi jxekklu. Staqsa wkoll għaliex u x’inhuma l-bosta l-fatturi li jwasslu għal tensjoni soċjali bejn nies ta’ nisel differenti. 

Hawn irriżulta li f’kull soċjetà jkun hemm ċertu reżistenza għal ċerti influwenza u drawwiet ġodda minħabba l-biża li ċittadin li jkun f’artu jitlef l-awtonomija u l-poter tiegħu. 

Ir-riċerkatur, Gordon Sammut, spjega li din hi xi ħaġa li teżisti f’Malta iktar minn bnadi oħra fejn jirriżulta li l-Maltin huma l-iktar li jibżgħu jintegraw mal-barranin.

Aqra aktar

Tfal Maltin taħt l-età fuq Facebook

Is-sit soċjali Facebook sar ħaġa komuni fost iż-żgħażagħ. Sa minn età zgħira t-tfal qed ikunu jridu joħolqu profil fuq facebook. Fil-fatt f’Malta sebgħa u erbgħin fil-mija tat-tfal fl-iskejjel primarji għandhom profil fuq facebook minkejja li għadhom taħt l-età.

Aqra aktar

Il-Maltin f’burdata tajba

L-istħarriġ tal-Eurobarometer, li b’mod xjentifiku jipprova jistħarreġ il-burdata taċ-ċittadini fil-pajjiżi Ewropej, sab li dik tal-Maltin hija waħda tajba. Dan għax jemmnu li pajjiżhom miexi fid-direzzjoni t-tajba. Xi ħaġa li skont analiżi tal-KullĦadd kienet differenti sal-2012 l-aħħar sena ta’ amministrazzjoni Nazzjonalista.

L-istħarriġ wera li 81% tal-Maltin intervistati qalu li l-ekonomija Maltija sejra tajjeb. Dan huwa d-doppju ta’ dawk li wieġbu bl-istess mod fiż-Żona Ewro fejn hija l-minoranza taċ-ċittadini li jemmnu dan. Huwa wkoll differenti ħafna mill-istħarriġ tax-xitwa 2012, l-aħħar wieħed ta’ amministrazzjoni Nazzjonalista. Filwaqt li dakinhar 53% kienu wieġbu li l-ekonomija sejra ħażin, illum huma biss 9% tal-Maltin li jemmnu hekk.

Aqra aktar

Erba’ proġetti ta’ kważi €360,000 biex tissaħħaħ ir-rabta bejn Maltin u immigranti

 

Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza UE 2017 u għall-Fondi Ewropej Ian Borg ħabbar erba’ proġetti oħra li permezz tagħhom l-għaqda Russian-Maltese Cultural Association, il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema, l-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, u il-Foundation for Shelter and Support to Migrants se jkunu qed jibbenefikaw minn kważi €360,00.

€270,000 jew aħjar 75% minnhom huma ffinanzjati mill-fondi tal-UE.

Fil-fatt l-awtorità responsabbli approvat iż-żewġ proġetti għall-organizzazzjonijiet mhux governattivi, b’ammont ta’ €140,000 għar-Russian-Maltese Cultural Association, u ieħor f’isem il-Foundation for Shelter and Support to Migrants, liema ammont jlaħħaq għal madwar €100,000 – taħt il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni 2014-2020.

Aqra aktar

Il-maġġoranza tat-tobba Maltin kontra l-ewtanażija

Maġġoranza kbira ta’ 90.2% tat-tobba regġistrati f’Malta huma kontra l-introduzzjoni tal-ewtanażija.

Meta kien qed jindirizza laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet Soċjali, il-Kumitat Permanenti dwar l-Affarijiet tal-Familja u l-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa, Dr Jurgen Abela, li huwa lettur amnzjan fl-Università, qal li dan joħroġ minn stħarriġ li għamlu riċerkaturi mill-Malta Medical Journal.

Fis-survey ħadu sehem 39.3% ta’ 1,007 tabib. Minnu ħareġ ukoll li 11.9% tat-tobba kellu talbiet minn pazjenti li kellhom mard terminali biex itgemmu ħajjithom. Fl-ewropa, talbiet bħal dawn ilaħħqu bejn 34 u 71%.Aqra aktar

Titjib fil-qagħda ta’ eluf ta’ familji Maltin

Naqsu b’mod konsiderevoli dawk li fi stħarriġ xjentifiku tal-uffiċċju nazzjonali tal-istatistika ddeskrivew bħala piż kbir l-ispejjeż relatati mar-residenza tagħhom.

Filwaqt li fl-2012 kienu 56% li ddeskrivew bħala piż sostanzjali spejjeż bħad-dawl u l-ilma jew l-imgħax fuq is-self tad-dar, fl-2015 dan niżel għal 34%.

Bidla li tista’ tkun deskritta bħala titjib fil-qagħda ta’ eluf ta’ familji.
Aqra aktar

Il-Maltin it-tielet l-iktar ġenerużi 

Bil-maratoni kollha għal ġbir ta’ fondi li jkollna f’pajjiżna u r-rieda tajba tal-poplu Malti, forsi ftit li xejn kienet sorpriża din l-aħbar. Malta tinsab fit-tielet post fost l-aktar ġenerużi fid-dinja, flimkien mal-Awstraljani. Dan skont is-sit Gallup.com, immexxija minn aġenzija speċjalizzata fl-analitika u l-istatistika. Jekk int wieħed minn dawk li dan l-aħħar daħħalt idejk fil-but, ħaqqek prosit talli ninsabu minn ta’ quddiem. Forsi jonqos li tagħti ftit ieħor biex ngħelbu lill-Myanmar u l-Indonesia.

Aqra aktar

Abbatini Maltin u Għawdxin jiltaqgħu mal-Papa Franġisku

Abbatini Maltin u Għawdxin iltaqgħu mal-Papa Franġisku quddiem Santa Marta. Il-Papa talab li l-ewwel jieħdu ritratt tal-grupp u imbagħad sellem lill-abbatini wieħed wieħed.

Dawn l-abbatini qegħdin l-Vatikan bejn il-5 u t-23 t’Awwissu, biex offrew s-servizz liturġiku fil-Bażilika ta’ San Pietru lbieraħ.

Wara li ttieħed r-ritratt, il-Papa dar u ħa b’idejn kull abbati. Matul il-laqgħa l-Papa rringrazzja lill-abbatini tal-għajnuna u l-impenn tagħhom filwaqt li talabhom biex jitlobu għalih. Fl-aħħar tal-laqgħa l-Papa qal li jrid iberikom, għalhekk għamel waqfa ta’ silenzju, u wara berikhom u tahom kuruna tar-ruzarju filwaqt li rega’ qalilhom biex jitolbu ghalih.

 

Is-safar mill-Maltin żdied b’20%  

In-numru ta’ vjaġġi minn Malta bejn Jannar u Ġunju ta’ din is-sena laħaq il-207,795. Li jfisser li l-vjaġġi mill-Maltin żdiedu b’għoxrin fil-mija meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet.

Aqra aktar

Send this to a friend