Il-kontribut tal-kultura fl-ekonomija huwa akbar minn dak tal-kostruzzjoni

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela qal li l-industriji tal-kultural u l-kreattività ikkontribwew 7% lill-ekonomija Maltija fl-2015 – aktar mill-industruja tal-kostruzzjoni li kien ta’ 4%.

F’dak li huma impjiegi, dawn għandhom 5% – tliet darbiet aktar mill-2010; minn 1,100 għal 2,800 impjegat.

Il-Ministru Abela qal li hija ħasra li l-wirt kulturali tas-Sirja qed jiħi meqrud fil-gwerra ċivili.

Aqra aktar

BREXIT m’għandiex toħloq problemi għall-Maltin li jgħixu fir-Renju Unit

It-tliet miljun ċittadin Ewropew, inklużi l-31,ooo Malti, li jgħixu fir-Renju Unit u kif ukoll l-Ingliżi li jgħixu fi stati membri Ewropej, fosthom madwar disat elef li jgħixu f’ Malta qed jinżammu fiċ-ċentru tan-negozjati ta’ Brexit.

Qal dan fit-Talking Point tat-Times of Malta, ta’ David Davis, is-Segretarju tal-Istat Brittaniku inkarigat mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea.

Aqra aktar

WEGĦDA: Nifs ġdid lill-familji

Il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien mal-kandidati Silvio Parnis u Rosianne Cutajar dalgħodu spjegaw il-ħafna miżuri li twettqu  biex jgħinu familji Maltin u Għadxin, u dak li Partit Laburista fil-Gvern lest iwettaq jekk jingħata fiduċja.

Dawn l-aħħar erba’ snin, il-piżijiet minn fuq il-familji naqsu billi raħsu l-kontijiet, naqsu t-taxxi, daħlu beneriċji ġodda bħaċ-childcare b’xejn.

Aqra aktar

Il-George Cross ilu 75 sena li ngħata lill-Maltin

Il-George Cross ilu 75 sena magħna. Dawn huwa s-salib li tista’ tara fuq il-bandiera Maltija, li kien ingħata lill-Maltin mir-Re Ġorġ VI tar-Renju Unit.

Xtaq juri apprezzament lejn l il-poplu Malti fit-Tieni Gwerra Dinjija, meta sofra iżda baqa’ kuraġġuż.

Is-salib ingħata lil Malta fl-1942, u r-Re George VI bagħat messaġġ lill-Gvernatur ta’ Malta Sir William Dobbie, ifaħħar l-eroiżmu u devozzjoni tal-Maltin, li tibqa’ tul iż-żminijiet.

Kull sena llum ikun imfakkar mill-George Cross Island Association.

 

 

Tinduna li int Malti meta…

Mara li tgħix fi New South Wales kitbet dak li temmen li huma kwalitajiet li jagħmluk Malti jew Maltija. Dawn kitbithom fuq paġna li fiha l-komunità Maltija fl-Awstralja taqsam il-ħsibijiet.

Ħafna minn dawn huma esperjenzi Awstraljani li forsi ħafna Maltin li qatt ma marru l-Awstralja ma  jifmhux mill-ewwel. Madanakollu joħorġu ħafna elementi Maltin li jġiegħluk titbissem. Għalkemm forsi jkun hemm min ikemmex xuftejh għax wara kollox, jista’ jkun hemm element ta’ razziżmu. Bħal kollox fil-ħajja, skont kif tħares lejha!

Ara x’taħseb.

Aqra aktar

Send this to a friend