Notifiki

450 ħaddiem jinżlu f’diversi toroq għal tindif, manutenzjoni u rinovar

Aktar minn 450 ħaddiem minn diversi dipartimenti u entitajiet tal-gvern illum bdew kampanja ta’ tisbiħ madwar Malta kollha biex jagħtu xejra isbaħ lill-pajjiż. Ix-xogħlijiet jinvolvu tindif ġenerali ta’ toroq u bajjiet, manutenzjoni ta’ dwal, żebgħa, tindif ta’ taħżiż ma’ bini pubbliku, sinjali ġodda tat-traffiku, u ġbir ta’ skart goff f’diversi inħawi.
Aqra aktar

Minkejja l-pandemija naqsu bi kważi 900 dawk imċaħħda materjalment b’mod sever fl-2020

Minkejja l-pandemija, il-persuni f’pajjiżna mċaħħda materjalment severament, naqsu bi kważi disa’ mija matul is-sena li għaddiet.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li filwaqt li fl-elfejn u dsatax, in-numru ta’ persuni mċaħħda b’mod sever f’pajjiżna kien ta’ sbatax-il elf, ħames mija u sitta, dan in-numru niżel għal sittax-il elf, sitt mija u sitta u tletin is-sena l-oħra.

Aqra aktar

Send this to a friend