malta public transport – One News

Notifiki

It-trasport pubbliku f’Malta jgħabbi l-50 miljun passiġġiera tiegħu

Kathleen hija l-ħamsin miljun passiġġier li l-kumpanija tal-karozzi tal-linja wasslet matul din is-sena.

Hija ngħatat sorpriża ftit wara li telgħet fuq tal-linja fil-venda tal-Belt fi triqitha lejn id-dar fuq ir-rotta 73 lejn iż-Żurrieq. Kathleen qalet li tirkeb il-karozza tal-linja kuljum biex tivvjaġġa minn post għall-ieħor u sostniet li kulma jmur is-servizz qiegħed jitjieb.Aqra aktar

Il-Kunsill Studenti Universitarji jniedi aktar minn €60,000 f’fondi għal studenti universitarji

Il-Kunsill Studenti Universitarji nieda l-Programm ta’ Finanzjament għall-2018. Din is-sena l-Kunsill żied il-fondi b’ammont sostanzjali u għamel bidliet varji biex ikompli jgħin lill-istudenti u lill-organizzazzjonijiet tal-istudenti.

Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Sport u Għaqdiet tal-Volontarjat Clifton Grima, filwaqt li rringrazzja lill-Kunsill tax-xogħol siewi li jagħmlu għall-istudenti, saħaq li “hu ta’ sodisfazzjon meta nara l-attiviżmu fost l-istudenti u jagħmlu proġetti u jieħdu inizjattivi varji. Ix-xogħol ta’ kull wieħed u waħda minna hu li projpu nsostnu dawn it-tip ta’ inizjattivi u ngħinu lill-kunsilli, għaqdiet u lill-istudenti tagħna sabiex dejjem ikunu jistgħu jaġixxu b’mod awtonomu, li hu importanti ħafna.”

Aqra aktar

Ix-xufiera tal-Malta Public Transport qalgħu medja ta’ €20,000 fl-2017

Wara li sar magħruf li l-kumpanija Malta Public Transport kienet qed tagħmel reklutaġġ ta’ xufiera Pakistani u anke sarulha akkużi li qed tħaddimhom b’pagi baxxi, fi stqarrija ċaħdet dawn l-akkużi fil-konfront tagħha.

Malta Public transport sahqet li l-pagi tal-ħaddiema huma regolati bi ftehim kollettiv li ma jagħmel l-ebda diskriminazzjoni bejn ix-xufiera li għandha. Sostniet li x-xufiera jaqilgħu bejn €12,500 sa €25,000 fis-sena skond ix-xiftijiet kif ukoll għandhom benefiċji oħra fosthom assigurazzjoni tas-saħħa.

L-istess kumpanija qalet li ma tagħmilx differenza bejn razza, reliġjon, età jew sess. Sostniet ukoll li kienet tistenna li qabel isiru allegazzjonijiet ta’ din ix-xorta, Malta Public Transport kellha tiġi kkonsultata għaliex dan kollu jmur konta l-filosofija u l-valuri tagħha. L-istess kumpanija qalet li jiddispjaċieha li allegazzjonijiet ta’ din ix-xorta jsiru minn nies li suppost għandhom pożizzjonijiet responsabbli.

Vann ġdid u modern idur madwar it-toroq tal-Belt Valletta kull 30 minuta.

B’ investiment ta’ mija u għoxrin elf ewro, il-vann tal-Malta Public Transport, se jintuza flok ir-rotta mija u tlettin. Rotta li tieħu lill-pubbliku minn naħa għall-oħra tal-Belt Kapitali. Din hija l-izgħar rotta li għandha l-kumpanija, imma hija waħda popolari ferm, hekk kif is-sena li għaddiet din ir-rotta ġarret sittin elf passiġġier. Rotta tintuza ħafna mir-residenti beltin, ħafna minnhom anzjani.

Għal dan il-għan il-vann huwa aċċessibli ferm kemm għall-anzjani kif ukoll għall-persuni b’dizabilita. Il-General Manager tal-Malta Public Transport Conrad Pule, spjega kif dan il-vann mhux biss huwa aċċessibbli, imma huwa ddisinjat biex idur f’toroq dojoq bħal ma huma tal-Belt Kapitali.

Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li din ir-rotta hija waħda popolari u l-kumpanija kompliet itejjeb dan is-servizz tat-trasport pubbliku fil-Belt Kapitali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Valletta Elfejn u tmintax Deo Debattista qal li l-ħsieb tal-gvern huwa li trakkijiet tal-iskart jinbidlu għal vann sabiex ikunu aċċessibli għat-toroq tal-Belt Valletta.

 

L-iskeda tal-Malta Public Transport għal żmien il-Milied

Malta Public Transport ser tkun topera fuq skeda differenti matul il-perjodu tal-Milied.

Mis-26 sat-30 ta’ Diċembru 2017, il-karozzi tal-linja ser joperaw fuq l-iskeda tas-Sibt matul il-ġranet tat-Tnejn sal-Ġimgħa, waqt li jaħdmu bħas-soltu nhar ta’ Sibt.

Is-servizz fuq rotot li normalment joperaw biss matul il-ġimgħa (49, 50 u 90) xorta ser jingħata matul din il-ġimgħa. Ir-Rotta TD2 (Ajruport għal San Ġiljan) ser taħdem bħas-soltu u r-rotta TD13 ser topera kull 60 minuta mis-26 sad-29 ta’ Diċembru.

Barra minn hekk, bħal fis-snin preċedenti, il-Malta Public Transport ser topera servizz ridott fil-Milied u fl-Ewwel tas-Sena. F’dawn  il-jumejn is-servizz ser jiġi sospiż bejn l-12:00 u t-15:00 u l-aħħar vjaġġ tal-ġurnata ser ikun fid-21:00.

Il-Malta Public Transport tixtieq tgħarraf lill-klijenti tagħha li ħwienet u l-Contact Centre ser ikunu magħluqin fil-Milied u fl-Ewwel tas-Sena.

 

Send this to a friend