ligi – Page 3 – One News

Notifiki

Koabitazzjoni: tidħol fis-seħħ liġi li ilha mwiegħda 20 sena

Il-Parlament approva liġi li tirregola forom differenti ta’ koabitazzjoni bil-għan li joffri protezzjoni u jagħti aktar drittijiet lill-koppji li jgħixu flimkien.

Il-liġi approvata taħseb f’dawk il-koppji li ma jixtiqux ikunu regolati mill-istituzzjonijiet taż-żwieġ jew unjoni ċivili, iżda xorta jixtiequ li l-għażla tagħhom li jgħixu flimkien tkun rispettata.

F’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Helena Dalli kien spjegat li l-liġi tagħraf li kull koppja għandha l-preferenza tagħha ta’ kif tirregola r-relazzjoni.

Aqra aktar

INDJA: Ħabs u multa għal min joqtol il-baqar

Għada se tidħol fis-seħħ liġi fl-Istat ta’ Gujarat, l-Indja, li tista’ twassal biex persuna li toqtol il-baqar teħel għomorha l-ħabs. F’emenda li saret fl-Att tal-preservazzjoni tal-annimal, dawk li jġorru ċ-ċanga ukoll jistgħu jeħlu sa għaxar snin ħabs.

Aqra aktar

LIĠI MEDIA: L-OSCE tgħid li kellu bżonn kulħadd bħal Malta

“Once again, our office does not always work so closely with a government on a draft media bill. You set a demanding precedent here for your colleagues – all the more while you are EU Presidency.”

Dan huwa kelma b’kelma dak li qalet l-OSCE, l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa li taħdem favur l-istabilità, il-paċi u d-demokrazija.

Aqra aktar

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni b’petizzjoni dwar l-għalliema li weħlet ħames snin ħabs

  • 27,000 firma
  • l-ewwel petizzjoni dwar sentenza tal-Qorti
Il-Gvern u l-Oppożizzjoni ppreżentaw petizzjoni lill-Ispeaker tal-Kamra, Anglu Farrugia, dwar il-każ ta’ Dorianne Camilleri. L-għalliema ta’ 34 sena ġiet ikkundannata ħames snin priġunerija wara li l-Qorti sabitha ħatja li f’Mejju 2011 tajret żewġt aħwa anzjani f’Ħ’Attard.
Fil-petizzjoni fejn inġabru 27,000 firma qed jitolbu biex tinbidel il-liġi. Il-petizzjoni tressqet mid-Deputati Luciano Busuttil u Antoine Borg.

Aqra aktar

FURTHER CONTRADICTIONS: DCG WANTED TO REGISTER HER OWN BLOG

Daphne Caruana Galizia had asked the Department of Information to be recognised as the editor of her own blog. Testifying in the law courts in 2015, she had lamented that it was not possible for her to be registered as editor, seeing as there was no mechanism that allowed the registration of websites.

In other words, Daphne Caruana Galizia had endorsed that which is being proposed by the Government, by means of a law regulating slander and the media. Now that the Government is proposing this law, Caruana Galizia is opposing it vehemently. Similarly, the Nationalist Party has embarked on a negative campaign that includes public protests.

It is clearer than ever, upon considering a court case in November 2015, that Caruana Galizia was in favour of the registration of new portals. Furthermore, she had clearly said that she felt disadvantaged because she could not register herself as editor.

Aqra aktar

PARIR LEGALI BIEX ITAWWAL

Il-Kap tal-Oppożizzjoni għandu parir legali biex itawwal kemm jista’ b’rabta ma’ kawżi ta’ libell li nfetħulu fuq allegazzjonijiet ta’ korruzzjoni u diskorsi u dikjarazzjoni li għamel b’rabta mal-Panama Papers.

Aqra aktar

Tibdil fil-liġi dwar l-armi tan-nar

Il-Kumitat għas-Suq Intern u Ħarsien tal-Konsumatur nhar il-Ħamis approva l-ftehim proviżorju mal-Kunsill dwar Direttiva riveduta tal-Unjoni dwar l-armi tan-nar.

Il-liġi riveduta ssaħħaħ il-kontrolli fuq armi intenzjonati li ma jisparawx munizzjon u fuq armi li mhumiex diżattivati kif suppost, bħal dawk li ntużaw fl-attakki terroristiċi ta’ Pariġi.

Aqra aktar

Send this to a friend