Notifiki

Tista’ titħarreġ fuq l-ewwel għajnuna fit-triq jekk iġġib il-liċenzja dan is-sajf

Mitejn żagħżugħ u żagħżugħa li se jġibu l-liċenzja tas-sewqan fix-xhur tas-sajf se jkollhom l-opportunità li jitħarrġu b’xejn fuq kif għandha tingħata l-ewwel għajnuna fit-triq f’każ ta’ bżonn.

Dan permezz ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ msemmija ‘Embrace Life’ li se jkunu qegħdin jitmexxew mill-Kunsill Nazzjonali għas-Sigurtà fit-Toroq flimkien mal-għaqda tas-Salib l-Aħmar.

Waqt konferenza fil-Forti Sant’Iermu fil-Belt Valletta, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali għas-Sigurtà fit-Toroq, Pierre Vella, qal li l-Fédération de la Automobile, l-FIA, tat il-fondi sabiex isir dan il-kors.Aqra aktar

Mhux ħati li xaħħam biex jakkwista l-liċenzja tas-sewqan

Joseph Attard ta’ tnejn u erbgħin sena ma nstabx ħati talli bejn l-elfejn u sitta u l-elfejn u tmienja xaħħam uffiċjal sabiex jakkwista liċenzja tas-sewqan mingħajr ma jitla’ għat-test. F’dan il-każ ġie akkużat ukoll Francis Catania bħala kompliċi, iżda lanqas dan ma nstabx ħati.Aqra aktar

Send this to a friend