liam debono – One News

Notifiki

Ġuvni li ħebb għal Liam Debono arrestat mill-ġdid fuq pussess ta’ droga

Marlon Baldacchino ta’ 19-il sena li huwa wieħed mill-ħames żgħażagħ akkużati li ħebbew għal Liam Debono inżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti fuq pussess ta’ droga.

Jidher li ż-żagħżugħ inqabad ilbieraħ fil-pussess tal-kokaina u l-kannabis, u b’hekk, kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li ngħatatlu b’rabta mal-każ ta’ Liam Debono.

Id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest u divjet fuq isem il-ġuvni, iżda l-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Doreen Clarke, ma laqgħetx it-talba.

Liam Debono jinħeles mill-arrest

Liam Debono, iż-żagħżugħ ta’ 17-il sena li jinsab mixli bl-attentat ta’ qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri, inħeles mill-arrest fuq depożitu ta’ €10,000 u garanzija personali ta’ €40,000.

Il-Qorti Krimnali, ppreseduta mill-Imħallef Antonio Mizzi laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest wara li semgħet id-difiża mmexxija mill-Avukat Franco Debono tisħaq li l-akkużat huwa preżunt innoċenti sakemm ikun ippruvat li huwa ħati tal-akkużi kontrih. Żiedet tgħid li skont xhud pajżan, kien il-kuntistabbli li mexa quddiem il-karozza meta din kienet miexja.Aqra aktar

AĠĠORNAT: Fis-seduta li jmiss mistenni jixhed il-Pulizija Simon Schembri

10:08: Il-Maġistrat Mifsud qal kif dalgħodu kważi nstemgħet ix-xhieda kollha b’ rabta mall-attentat ta’ qtil tal-Kunstistabbli Schembri, u hemm biżejjed provi sabiex Debono jitqiegħed taħt att ta’ akkuża.

Il-Kumpilazzjoni se titkompla nhar it-23 ta’ Awwissu fejn mistenni jixhed il-Pulizija Simon Schembri.

10:07: Il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Fabian Fleri qalet li l-mobile tal-imputat li minnu kellu joħroġ id-dettalji huwa Password Protected u għalhekk l-espert tal-Qorti Keith Cutajar għandu bżonn il-‘Password’ mingħand l-Imputat. Madankollu d-difiża għan-nom tal-imputat oġezzjonat.Aqra aktar

Tkompli l-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Liam Debono

Dalgħodu qed tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta’ Liam Debono, iz-zagħżugħ li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri.

Fis-seduta ta’ dalgħodu xehed PC30 mit-taqsima tar-riżorsi umani li ikkonferma li Simon Schembri huwa membru tal-pulizija u li huwa stazzjonat fit-taqsima tat-traffiku.

Xehed ukoll Steven Cachia rapreżentat mit-Transport Malta kif ukoll PC 919 li dakinhar tal-inċident kien xogħol u flimkien mal-kollegi tiegħu marru wara l-akkużat li prova jaħrab minnhom u wara li ħabat mal-ħajt, ħareġ mill-karozza u ħarab jiġri. PC 1189 mis-sezjoni tal-RIU spjega kif meta wasal fuq ix-xena tal-aċċident ra persuna bl-uniformi imċarta, mixħut mal-art bid-dmija u wara li niżluh fil-lock up ħaduh il-clinic tal-Furjana għax kellu xi grief f’irkopptu u xi marki f’idejh mill-manetti.

Ix-xhieda kompliet b’Martin Cassano li ġie inkarigat li jieħu l-karozza Mercedes silver li kienet involuta fl-aċċident fl-SVS fejn il-pulizija jiċċekjaw il-karrozi u li jinsab ġewwa l-Menqa. Il-Kuntistabbli 161 Scerri stazzjonat fic-Cyber Crime kien inkarigat biex jiprisserva l-profil tal-Facebook ta’ Liam Debono u żammu kopja ta’ kull ħaġa li kellu fuq Facebook.

Frans Cutajar li għandu r-raba viċin ta’ Kandja li tinsab mat-triq kompla spjega kif malli sema li kien hemm aċċident viċin ir-raba tiegħu, mar jara x’kien ġara u ra tkaxkira kbira mal-ħajt li huwa propjeta tiegħu.

Send this to a friend