Notifiki

Il-PN ċaħħadni, Joseph Muscat tani lura l-ħajja – Joanne Cassar

“Gvern Nazzjonalista ċaħħadni milli nkun wild ta’ dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru wara biss għaxar ġurnata fil-Gvern tani dak li kont imċaħda minnu u li għandu kull persuna.”

Dan kien kliem Joanne Cassar waqt Pjazza fi Pjazza fl-Isla, li wara li kienet ilha snin tiġġieled fil-Qrati biex tkun tistà tiżżewweġ lil maħbub tagħha wara li biddlet is-sess, Gvern Laburista wara għaxar ġurnata biss lil Joanne bidlilha ħajjitha.

Aqra aktar

UNJONI ĊIVILI: TLIET SNIN TA’ EŻEMPJU GĦAL PAJJIŻI OĦRA

Bħal lum tliet snin ġie approvat it-tielet qari ta’ liġi li bidlet il-ħajja ta’ bosta nies – il-liġi tal-Unjoni Ċivili.

Dwar dan one.com.mt tkellem ma’ Cyrus Engerer li kien wieħed mill-attivisti li stinka ħafna biex din il-liġi tidħol fis-seħħ. Huwa stqarr magħna li permezz tal-liġijiet li daħħal il-Gvern fl-aħħar erba’ snin irnexxielna nneħħu ħafna mill-istigma li kienet teżisti fil-konfront tal-komunità LGBTIQ.

Aqra aktar

€135,000 lill-Malta Gay Rights Movement biex jgħinu lill-persuni LGBTIQ

Iffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Familja u s-Sigurtà Soċjali u l-Malta Gay Rights Movement, li jfisser li dan il-moviment se jkollu aċċess għal €135,000 fuq tliet snin biex ikun jista’ jippjana aktar metodi t’għajnuna għall-persuni LGBTIQ li jfittxu dan is-servizz.

Dan il-Memorandum of Umderstanding kien iffirmat dalgħodu fil-preżenza tal-Ministru Michael Farrugia. Attivisti mill-MGRM esprimew s-sodisfazzjon għal għajnuna kontinwa li qed jagħti dan il-Gvern f’dan is settur.

Ir-Reġina Eliżabetta bi premju għall-istudent Malti Eman Borg

L-istudent tal-MCAST, Eman Borg se jkun qed jingħata premju ta’ rikonoxximent mir-Reġina Eliżabetta għal proġett li għamel bit-titlu ta’ Human Rights Proposal Paper on Gozo. Dan l-istudent kien qed isegwi kors ta’ Diploma f’livell avvanzat fil-Marketing u se jkun qed jirċievi il-Queen’s Young Leaders Award.

Aqra aktar

“Napprezza li minkejja d-diffikultajiet, irnexxielu jintlaħaq qbil”

Wara li daħlet il-liġi ta-identita’ tal-ġeneru, l-Gvern Malti ddeċieda li għandu jkun parti minn minoranza fl-Ewropa li jdaħħal dan l-istess dritt fil-faċilitá korrettiva ta’ Kordin.

Din il-policy se tkun bbażata fuq l-awtonomija tal-persuna bl-għan li twassal għal aktar ugwaljanza u inklużjoni għar-residenti trans fil-Faċilitá Korrettiva ta’ Kordin. Il-priġunieri se jkunu reġistrati skont id-dokument uffiċjali fosthom iċ-ċertifikat tat-twelid jew il-karta tal-identitá. Filfatt, erba’ persuni trans diġá kienu rilokati għad-diviżjoni tan-nisa.
Dwar dan one.com.mt tkellem maċ-Chairperson tal-Malta Gay Rights Movement, Gabi Calleja.B’reazzjoni għal dan hija spjegat li din il-policy timplimenta u tikkumplimenta l-liġi tal-identita’ tal-Ġeneru u l-karatteristiċi tas-sess li daħlet fis-seħħ f’April tal-2015. Calleja stqarret li hija sodisfatta u li tapprezza li minkejja d-diffikultajiet, irnexxielu jintlaħaq qbil dwar kif għandhom jiġu mħarsu d-drittijiet u d-dinjita’ tal-persuni Trans fil-ħabs – li huma partikolarment vulnerabbli u għalhekk huwa importanti li jkun hemm politika ċara, miżuri, proċeduri u strateġiji li jiproteġu lil dawn il-persuni.

Iċ-Ċhairperson elenkat li l-fatt li dawn il-persuni se jkunu akkommodati fis-sezzjoni li tirrifletti l-identita’ tal-ġeneru tagħhom se tkun qed tisalvagwardja d-drittijiet tagħhom.

Dwar il-fatt li huma ftit il-pajjiżi Ewropej li għandhom din il-policy, Gabi saħħqet li din turi li hemm rieda politika li liġijiet li ddaħlu fis-seħħ ikollhom effett reali fil-ħajja tal-persuni LGBTIQ. Spjegat li din il-policy tpoġġi responsabbiltajiet ġodda fuq l-awtoritajiet tal-ħabs, fosthom ta’ taħriġ tal-gwardjani, ta’ proċeduri ġodda u ta’ sorveljanza aktar sensittiva għal dawk li huma l-bżonnijiet u l-vulnerabiltajiet partikolari ta’ ħabsin Trans.

Pajjiżna qed jikseb bosta suċċessi importanti f’ dawk li huma libertajiet ċivili, iżda x’inhu l-pass ‘il quddiem?

Għal dan, Calleja wieġbet li bħalissa hemm diversi abbozzi ta’ liġi li għaddejjin mill-Parlament fosthom dik dwar il-prattiċi ta’ konverżjoni kif ukoll il-liġi ta’ ugwaljanza. Hija kompliet tgħid li l-ħidma li qed issir biex jiġu mplementati l-miżuri tal-Pjan ta’ Azzjoni LGBTIQ 2015-2017, li ġie mniedi f’ Lulju tas-sena l-oħra hija importanti ferm. “Hemm diversi setturi li għad jonqos li jsir avvanz fihom fosthom dak tas-saħħa u s-sigurta'” temmet tgħid Gabi Calleja.

Priġunieri transgender qed jiġu allokati skont is-sess tagħhom

Meta bewsa tibdel kollox

Tgħanniqa u bewsa bejn żewġ uffiċjali tal-pulizija ġibdet l-attenzjoni tal-bosta matul Pride Parade li saret Londra.

Kien propju matul din il-parade li quddiem eluf ta’ nies, pulizija saqsa lis-sieħeb tiegħu biex jiżżewġu. Il-filmat ta’ dan il-mument inxtered fuq is-siti soċjali Twitter u Facebook li saħansitra rawh aktar minn 14-il miljun ruħ.

Aqra aktar

Send this to a friend