Lawrence Cutajar – One News

Notifiki

Ħatra ta’ żewġ Assistenti Kummissarji fil-Korp tal-Pulizija

Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia, flimkien mal-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar, ippreżentaw l-ittra tal-ħatra lil żewġ Assistenti Kummissarji ġodda fil-Korp tal-Pulizija. Is-Sur Michael Mallia u s-Sur Anthony Cassar ġew maħtura f’din il-kariga. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm l-Kap Eżekuttiv tal-Korp Angelo Gafà u uffiċjali għolja tal-Korp. Is-Sur Michael Mallia u s-Sur Anthony Cassar ġew maħtura f’din il-kariga.

Aqra aktar

F’erba’ snin jinħatru 183 surġent ġdid

Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela, qal li f’dawn l-aħħar erba’ snin inħatru 183 surġent ġdid tal-pulizija. Huwa kien qed jindirizza lil 15-il kuntistabbli li llum it-Tnejn, 15 ta’ Mejju 2017, ħadu l-ħatra ta’ surġent flimkien ma’ kuntistabbli ieħor in absentia waqt ċerimonja fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija, il-Furjana. Tlettax minnhom huma rġiel u t-tlieta l-oħra nisa.

Filwaqt li awgura lis-surġenti l-ġodda, il-Ministru Abela tkellem fuq ir-riforma li qed issir fil-Korp tal-Pulizija, fosthom b’tibdiliet fis-sistema amministrattiva kif ukoll b’investiment f’tagħmir tal-Informatika u ta’ xort’oħra. Barra minn hekk, qed issir enfasi speċjali fuq ir-riżorsa umana, b’ingaġġi ġodda, bi promozzjonijiet mistħoqqa, u bl-għoti ta’ opportunitajiet ta’ taħriġ kontinwu. Dan kollu jwassal mhux biss biex jingħata servizz aħjar lill-pubbliku imma wkoll biex l-uffiċjali tal-pulizija jkollhom iċ-ċans li javvanzaw fil-karriera tagħhom. Huwa fakkar kif fl-Akkademja għall-Korpi Dixxiplinati, li nfetħet is-sena l-oħra, qed jingħata taħriġ mhux biss professjonali iżda wkoll akkreditat, biex b’hekk ikun ta’ siwi għall-pulizija li jirċevuh anki jekk dawn jiddeċiedu li jirtiraw mill-Korp wara l-25 sena servizz u jiġu biex ifittxu impjieg ieħor.

Aqra aktar

Il-Kummissarju tal-Pulizija jirriżenja minħabba raġunijiet ta’ saħħa

l-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar informa lill-Prim Ministru li se jkun qed jirreżenja b’effett immedjat minħabba raġunijiet ta’ saħħa.

Il-Prim Ministru rringrazzjah tas-servizz li ta tul is-snin fil-Korp tal-Pulizija u b’dispjaċir kellu jaċċetta din ir-riżenja.

L-Assistent Kummissarju Lawrence Cutajar inħatar immedjatament Aġent Kummissarju tal-Pulizija.

Send this to a friend