Notifiki

BIL-FILMAT: Il-pjanijiet għat-trakka tal-karozzi jinsabu fi stadju avvanzat

Il-pjanijiet għal faċilità ġdida li se tinkludi fiha trakka tal-karozzi jinsabu fi stadju avvanzat ħafna.

Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima waqt żjara li għamel waqt sessjoni ta’ prova għall-Kampjonat Nazzjonali tal-Karting.

“Il-komunità sportiva ħa jkollha faċilità li x-xogħol preparatorju diġà wasal fi stadju avvanzat ħafna u nara li dan ix-xogħol jibda kemm jista’ jkun malajr fix-xhur li ġejjin.”

Waqt iż-żjara tiegħu Grima ħabbar ukoll li l-Federazzjoni Maltija tal-Motorsport se tibbenefika minn għotja ta’ mitt elf ewro mill-iskema ta’ Parteċipazzjoni Internazzjonali li hi amministrata minn SportMalta.

Duncan Micallef, sewwieq Malti b’esperjenza kbira anki barra minn xtutna, sostna li t-trakka tal-karting li ġiet inawgurata ftit tax-xhur ilu, kompliet ittejjeb it-talent tas-sewwieqa Maltin.

“Qabel ma kellna l-go-kart track konna diġà f’livell internazzjonali u konna qed nerbħu. Issa li għandna l-go-kart track u t-tfal sa minn 4 snin qed jipprattikaw żgur qed nara livell aktar superjuri minn dak li kellna.”

Tkellimna wkoll ma’ żewġ parteċipanti subien tal-Kampjonat, li stqarrew magħna għaliex iħobbu dan l-isport.

“Jien għandi 11-il sena dan l-isport jgħoġobni għax tmidd idejk u ssuq. – Il-go-kart inħobb nikkompeti ħafna biha.”

Malta tinnegozja b’suċċess deroga biex il-proġett tal-pipeline jitqies bħala proġett ta’ interess komuni għall-Ewropa

Malta, permezz tal-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli, innegozjat b’suċċess deroga li biha proġett ta’ pipeline tal-idroġenu (hydrogen) jibqa’ meqjus bħala proġett ta’ interess komuni għall-Ewropa, biex b’hekk jista’ jikkwalifika għal fondi Ewropej.

Ħabbar dan il-Gvern fi stqarrija, is-Sibt filgħodu hekk kif spjega li din id-deroga se tkun qed tapplika għal Malta u Ċipru u ġiet innegozjata waqt il-Kunsill tal-Enerġija li ltaqa’ f’Lussemburgu. Fil-fatt, il-Kunsill qabel fuq ir-Reviżjoni tat-Trans-European Energy Regulation. Dan il-ftehim huwa l-ewwel pass u jrid jiġi kkonfermat wara diskussjonijiet bejn l-istituzzjonijiet differenti.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Se tiġi restawrata l-parti li kienet id-daħla tal-Belt

B’investiment ta’ madwar mitejn elf ewro l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu se tirrestawra l-binjiet antiki li hemm fid-daħla tal-bieb Victoria fil-Belt Valletta.

Fil-passat din il-parti tal-Belt kienet ta’ importanza kbira, hekk kif għal snin twal serviet bħala l-entratura prinċipali għall-kapitali Maltija mill-Port il-Kbir.

Min-naħa l-oħra kienet isservi wkoll bħala mutur ekonomiku b’saħħitha għall-Belt, peress li diversi bejjiegħa kienu jarmaw is-suq.

Aqra aktar

Mediċina tal-kanċer li tiswa €3,000 fix-xahar tibda tingħata b’xejn mill-Gvern

Fil-jum iddedikat għall-pazjenti bil-kanċer, pajjiżna żied mediċina oħra kontra l-kanċer fuq il-formularju tal-Gvern biex tibda tingħata b’xejn.  Dan filwaqt li kompla jitkabbar ir-riżors uman f’pajjiżna fil-ġlieda kontra l-kanċer. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne f’konferenza tal-aħbarijiet mal-Ministru Carmelo Abela fiċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo.

Chris Fearne spjega li l-mediċina ‘Everolimus’, li tintuża għall-kanċer avvanzat fosthom għall-tumuri tat-tip ‘neuroendocrine’ ser tkun qed tingħata b’xejn lill-pazjenti Maltin u Għawdxin.

Aqra aktar

Jekk inti separat legalment mhux se jkollok tistenna biex tikseb id-divorzju

Fi stqarrija, il-Gvern ippubblika l-abbozz ta’ liġi li jrid jemenda l-kundizzjonijiet marbuta mal-kisba tad-divorzju.

Fil-liġi tad-divorzju l-ġdida, il-Gvern qiegħed jipproponi li fejn il-partijiet ikunu diġà separati legalment, jiġifieri b’sentenza tal-Qorti jew b’kuntratt, m’għandu jkun hemm l-ebda perjodu ta’ żmien ta’ stennija sabiex persuna tkun tista’ tagħmel talba għad-divorzju.

Aqra aktar

Studenti tal-MCAST jirrestawraw kappella tas-seklu sbatax fil-Gudja

Studenti tal-MCAST qed jirrestawraw kappella antika ta’ Santa Katerina fil-Gudja. Din il-kappella inbniet lura fis-seklu sbatax u hija waħda mill-aktar kappelli antiki fir-raħal tal-Gudja.

Emma Elena Cilia, li hija waħda mill-istudenti li qed jirrestawraw din il-kappella spjegat dwar ix-xogħol li qed isiru f’din il- binja li għaddew minn fuqha mijiet ta’ snin.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Il-villa tar-Reġina tgħaddi uffiċċjalment għand il-Gvern Malti

Villa Gwardamanġa, magħrufa aħjar magħna l-Maltin bħala l-Villa tar-Reġina, għaddiet uffiċjalment għand il-Gvern bl-iffirmar ta’ ftehim li tpoġġi l-unika residenza rjali barra r-Renju Unit taħt il-protezzjoni ta’ Heritage Malta.

Għalkemm l-istorja ta’ Villa Gwardamanġa bdiet fis-seklu tmintax meta nbniet, l-aktar perjodu interessanti għaliha kien dak li fih, il-prinċipessa Eliżabetta u żewġha għexu fiha b’kirja.

Aqra aktar

Send this to a friend