Kunsill – One News

Notifiki

Wayne Aquilina jinħatar Sindku ġdid tal-Kalkara

L-ewwel lokalità li ngħalqet fit-tieni rawnd tal-voti l-Ħamis filgħaxija, bil-Partit Laburista jibaħ il-maġġoranza f’din il-lokalità.

Wayne Aquilina huwa l-ewwel sindku elett f’dan it-tieni rawnd ta’ għadd ta’ voti, li se jkun qed imexxi l-Kunsill Lokali tal-Kalkara, li għal dawn il-ħames snin se jkun magħmula minn maġġoranza Laburista.

L-MPE Marlene Mizzi ser tmexxi n-negozjati marbutin ma’ Brexit

Il-Membru tal-Parlament Ewropew Marlene Mizzi se tmexxi n-negozjati bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kummerċ u s-sikurezza tal-karozzi, vetturi u prodotti relatati wara Brexit. Sussegwentement din il-leġiżlazzjoni tiġi inkorporata fin-negozjati attwali bejn l-UE u r-Renju Unit dwar l-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea fl-2019.

Il-leġiżlazzjoni tiżgura li ma jkun hemm l-ebda xkiel fl-industrija tal-karozzi, li hija attur ekonomiku qawwi kemm fl-UE kif ukoll fir-Renju Unit, u telf konsegwenzjali ta’ impjiegi, filwaqt li ċ-ċittadini jkunu assigurati bl-istandards tas-sigurtà tal-UE.
Aqra aktar

ARA: Il-PN bl-inkwiet fil-Belt Valletta

L-inkwiet għall-Partit Nazzjonalista mexa wkoll fil-lokalitá tal-Belt Valletta hekk kif dawk fid-Dar Ċentrali m’humiex kuntenti bis-Sindku, Alexei Dingli.

Żvelat dan il-gażżetta Kullħadd hekk kif ħafna nnuttaw li waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista fil-Fosos tal-Furjana wieħed mill-ftit kunsilliera li tkellmu waqt il-laqgħat kien Chris Micallef – il-Viċi Sindku.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Investiment ta’ €288,000 b’risq il-komunità Beltija

Ser jerġa’ jingħata l-ħajja Ċentru Santu Rokku fil-Belt; b’investiment ta’ €288,000 mill-Awtorita’ tal-Ippjanar.

Permezz ta’ dawn il-fondi, din il-propjetà tal-Parroċċa Kolleġġjata tan-Nawfraġju ta’ San Pawl li tmur lura għas-Seklu 18, ser tiġi rrestawrata biex tilqa’ fiha bosta persuni fosthom tfal u żgħażagħ Beltin.

ONE NEWS tkellem ma’ Maurizio Lapira, it-team leader tal-proġett TEEN Klabb li huwa programm ta’ prevenzjoni u qal li permezz ta’ dan il-proġett ser igawdu aktar minn 80 żagħżugħ u żagħżugħa li jiffrekwentaw dan il-post.

Aqra aktar

L-Istati Uniti tgħid li l-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem hu fossa ta’ xaqlib politiku

L-Istati Uniti telqet ‘il barra mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda, hekk kif kien deskritt mill-istess pajjiżi bħala fossa ta’ xaqlib politiku.

Nikki Haley, il-mibgħuta speċjali tal-Istati Uniti, qalet li dal-Kunsill huwa ipokritu u jaqdi lilu nnifsu, filwaqt li jwaqqa għaċ-ċajt id-drittijiet tal-bniedem. Is-sena l-oħra, Haley akkużat lill-kunsill b’xaqlib kroniku u kontra l-Iżrael, u qalet li l-Istati Uniti kienet qed terġa tikkunsidra s-sħubija tagħha fih.

Il-Kunsill, li kien iffurmat fl-2006, kien ikkritikat li jħalli pajjiżi b’dubji serji fuq id-drittijiet tal-bniedem ikunu membri. Iżda attivisti qalu li jekk l-Istati Uniti jieħdu dal-pass, jaf l-isforzi li qed isiru biex jissorveljaw u jindirizzaw abbużi tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja jieħdu daqqa lura.

Imwieled mudell ġdid li se jagħti ħajja ġdida lil Manoel Island

Wara ħafna kontroversja, il-Kunsill Lokali tal-Gżira u l-konsorzju MIDI ffirmaw ftehim  Guardianship fejn permezz tiegħu l-komunità qed tilqà lill-investitur u l-investiment tiegħu li se jkun qed jagħti ħajja ġdida lil din iż-żona li ilha għal snin twal mitluqa. B’dan il-ftehim qed jara l-bidu ta’ fondazzjoni ġdida li se tkun qed isservi bħala gwardjan ta’ din il-gżira biex, fost oħrajn,  jiġi assigurat li l-komunità jkollha aċċess għal Manoel Island.

Aqra aktar

Il-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala kontra t-twaqqiegħ ta’ binja antika

Il-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala waqt is-seduta li għamel il-Ħamis, iddeċieda bi qbil unanimu fost il-Kunsilliera preżenti biex jappella kontra d-deċiżjoni mogħtija mil-Awtorità tal-Ippjanar fir-rigward ta’ PA2240/17 li tikkonċerna twaqqiegħ ta’ waħda mill-eqdem binjiet li jeżistu f’Marsaskala.

Din il-binja għandha ‘l fuq minn mitt sena.

Aqra aktar

Send this to a friend