kumpilazzjoni – One News

Il-kumpilazzjoni ta’ Yorgen Fenech mhux se tibda llum. Mistennija x-xhieda tal-‘middleman’

Il-kumpilazzjoni tan-negozjan Yorgen Fenech mixli li huwa l-moħħ wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia mhux mistennija tibda llum. Din il-kumpilazzjoni kellha tibda tinstema’ quddiem il-Maġistrat Nadine Lia iżda saru żewġ talbiet biex din tirrikuża ruħha. It-talbiet saru mill-familja Caruana Galizia u anki minn Yorgen Fenech innifsu fejn argumentaw li l-Maġistrat Lia għandha kunflitt ta’ interess. Quddiem dawn it-talbiet għar-rikuża, il-Maġistrat Lia għad trid tagħti deċiżjoni, possibilment illum stess.

Intant illum fil-Qorti mistenni jagħti x-xhieda tiegħu Melvin Theuma, l-allegat ‘middleman’ fil-kumplott tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Theuma ngħata l-maħfra Presidenzjali bil-kundizzjoni li jippreżenta evidenza li imbagħad tkun ikkoraborata fil-Qorti waqt il-prosekuzzjoni ta’ dak akkużat bħala l-moħħ wara l-qtil ta’ Caruana Galizia.

 

Ma fadalx aktar xhieda fil-kumpilazzjoni dwar il-qtil ta’ Hugo Chetcuti

L-Erbgħa ntemmet il-kumpiazzjoni fil-konfront ta’ Bojan Cmelik, is-Serb li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Hugo Chetcuti f’Lulju tas-sena l-oħra.

Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-qorti li l-Prosekuzzjoni ma għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġa ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej.

Fil-Qorti l-Prosekuzzjoni li qed tmexxi l-każ fil-konfront ta’ Bojan Cmelik iddikjarat li ma fadalx iżjed xhieda fil-każ. Kien l-Ispettur Elliot Magri, li f’isem il-Prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Nikolai Sant iddikjara fil-Qorti li l-prosekuzzjoni m’għandhiex iżjed xhieda xi tressaq fil-konfront ta’ Cmelik, dan hekk kif diġà ressqet ix-xhieda kollha.

L-aħħar xhud kellhu jkun t-Tabib Christian Camenzuli, li mill-każ l’hawn mar ikompli jistudja l-Ingilterra u għandu minn tal-anqas sena sħiħa fir-Renju Unit.

L-Avukat Joe Giglio f’isem il-Parti Ċivili talab ukoll lill-Qorti biex l-aħħar xhud li hu Dr. Camenzuli ma jixhidx u l-Avukat Ġenerali ma jinsistix li dan jixhed. Il-Każ ġie aġġornat għal 25 ta’ Frar li ġej

AĠĠORNAT: L-akkużat ibati mill-psikożi u prova jneħħi s-saħta minn fuq is-sieħba tiegħu- jixhed il-psikjatra

Baqa’ jinżamm arrestat ir-raġel ta’ 28 sena mill-Kosta tal-Avorju li jinsab mixli li fega lis-sieħba tiegħu Maria Lourdes Agius f’Settembru li għadda f’Raħal Ġdid.

Waqt li kompliet tinstema l-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Michael Emmanuel, il-Psikjatra Joe Cassar xehed li l-akkużat ibati minn psikożi, kundizzjoni li ma tħallihx jgħix ir-realtà.Aqra aktar

AĠĠORNAT: Tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda dwar il-qtil ta’ DCG

Kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tat-tliet akkużati mixlija bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Espert forensiku diġitali tal-Europol, xehed quddiem il-Maġistrat Claire Zammit Stafrace li  f’Diċembru li għadda assista lill-Pulizija ta’ Malta biex waqt it-tfittxijiet li saru jiġi elevat apparat eletroniku.Aqra aktar

Tkompli l-kumpilazzjoni fil-konfront ta’ Liam Debono

Dalgħodu qed tkompli l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta’ Liam Debono, iz-zagħżugħ li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri.

Fis-seduta ta’ dalgħodu xehed PC30 mit-taqsima tar-riżorsi umani li ikkonferma li Simon Schembri huwa membru tal-pulizija u li huwa stazzjonat fit-taqsima tat-traffiku.

Xehed ukoll Steven Cachia rapreżentat mit-Transport Malta kif ukoll PC 919 li dakinhar tal-inċident kien xogħol u flimkien mal-kollegi tiegħu marru wara l-akkużat li prova jaħrab minnhom u wara li ħabat mal-ħajt, ħareġ mill-karozza u ħarab jiġri. PC 1189 mis-sezjoni tal-RIU spjega kif meta wasal fuq ix-xena tal-aċċident ra persuna bl-uniformi imċarta, mixħut mal-art bid-dmija u wara li niżluh fil-lock up ħaduh il-clinic tal-Furjana għax kellu xi grief f’irkopptu u xi marki f’idejh mill-manetti.

Ix-xhieda kompliet b’Martin Cassano li ġie inkarigat li jieħu l-karozza Mercedes silver li kienet involuta fl-aċċident fl-SVS fejn il-pulizija jiċċekjaw il-karrozi u li jinsab ġewwa l-Menqa. Il-Kuntistabbli 161 Scerri stazzjonat fic-Cyber Crime kien inkarigat biex jiprisserva l-profil tal-Facebook ta’ Liam Debono u żammu kopja ta’ kull ħaġa li kellu fuq Facebook.

Frans Cutajar li għandu r-raba viċin ta’ Kandja li tinsab mat-triq kompla spjega kif malli sema li kien hemm aċċident viċin ir-raba tiegħu, mar jara x’kien ġara u ra tkaxkira kbira mal-ħajt li huwa propjeta tiegħu.

Send this to a friend