kumpaniji – One News

Notifiki

“Malta trid tkun bażi Ewropea għal kumpaniji Indjani fir-Renju Unit”- il-PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li huma bosta l-kumpanija Indjani li għal raġunijiet storiċi bbażaw f’Londra u qegħdin jaraw f’Malta bażi Ewropea minn fejn joperaw.

Dr Muscat qal dan waqt li kien qed jindirizza summit f’Gurajant, l-Indja.F’kummenti lill-ġurnalisti, il-Prim Ministru qal li waħda min-niċeċ li l-Brexit Taskforce ta’ Malta identifikat hija l-possibiltà li dawn il-kumpaniji jridu bażi ġdida f’pajjiż Ewropew.Aqra aktar

BIL-FILMAT: Iffirmat MOU bejn MGI u Casse Des Depots

Issiġillat ftehim bejn il-kumpanija tal-Gvern Malta Government Investments u l-istituzzjoni pubblika u finanzjarja fi Franza Caisse Des Depots li ser ikun qed jikkontribwixxi sabiex aktar minn 50 kumpanija tal-Gvern ikunu msaħħa u żviluppati f’ambitu modern.

Dan il-ftehim li ġie ffirmat bejn il-Kap Eżekuttiv tal-MGI Herald Bonnici u l-Ambaxxatriċi Franċiża hawn Malta Beatrice Le Fraper Du Hellen ser iservi sabiexl-MGI tkun f’qagħda li tiżviluppa b’mod tekniku u attiv il-kumpaniji tal-Gvern li jaqgħu taħtha fejn it-temi ndirizzati ser jinvolvu l-aspett finanzjarju, il-governanza kif ukoll l-valur tal-istess kumpaniji tal-Gvern.

Ma’ One News, l-Uffiċjal Kap Eżekuttiv tal-MGI Herald Bonnici semma kif l-idea prinċipali ta’ dan l-iffirmar huwa li l-kumpaniji tal-Gvern jikbru fit-totalita’ tan-negozji f’ambitu kompetittiv:

Bħala mou ha jgħina niżviluppaw b’mod tekniku l-kumpaniji tal-Gvern li qegħdin taħtna. Huwa ‘challenge’ li aħna nixtiequ nilqgħu. Jista’ jkun hemm game changer li l-aspett modern jagħti input tagħna- qed inħarsu lejn l-aspett ta’ parteċipazzjoni biex nagħtu valur lis-‘shareholder’ tagħna li huwa l-Gvern u s-soċjeta’ tagħna.”

Fid-diskors tagħha, l-Ambaxxatriċi Franċiża du Hellen fissret dan il-Memorandum of Understanding bħala pass importanti fil-kollaborazzjoni bejn Malta u Franza dan hekk kif iż-żewġ pajjiżi jħaddnu valuri simili.  Hija semmiet kif bil-mod kif l-ekonomija Maltija qegħda tevolvi, issa huwa ċ-ċans għall-kumpaniji tal-Gvern sabiex jevolvu u jadottaw l-aqwa prattiċitajiet.

Sadanittant, il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona spjega kif l-għan prinċipali tal-MGI huwa li tibni relazzjonijiet mas-setturi pubbliċi kif ukoll dawk privati bil-għan li tiżviluppa l-ekonomija Maltija.  Huwa semma kif bir-ritmu ekonomiku li qabdet Malta, is-suċċess li nkiseb sa issa jkompli jagħmel lil pajjiżna bażi aktar b’saħħitha u sigura għall-operaturi ta’ negozji internazzjonali kif ukoll bħala ċentru ta’ eċċellenza f’dak kollu li għandu x’jaqsam ma’ servizzi finanzjarji.

“Taħwid kbir” fil-kumpaniji ta’ Simon Busuttil

Il-Ministru Edward Zammit Lewis f’konferenza tal-aħbarijiet ta ħarsa lejn ir-rapporti tal-Awdituri li saru dwar il-kumpanija li għandu l-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, li l-għan ewlieni tagħhom huwa li jirbaħ t-tenders tal-Gvern. L-Awdituri ma tawx opinjoni u qal li tant hemm taħwid li kienx f’pożizzjoni li jagħti l-opinjoni dwar dawn il-kumpaniji li minnhom Bussutil ried jieħu commissions u senseriji.

Aqra aktar

Brian Tonna jippubblika dokumenti li juru li Egrant tiegħu

Brian Tonna fi stqarrija xejjen dak li qed tallega Daphne Caruana Galizia. Permezz ta’ stqarrija, preżenta dokumentazzjoni li turi ċar li Egrant hija tiegħu.

Tonna qal li l-kumpanija Egrant tnediet fl-erba’ ta’ Lulju 2013. Spjega li meta tiftaħ kumpanija l-Panama jkollok bżonn żewġ entitajiet jiffirmaw quddiem nutar. Dawn kienu Dubro Limited u Aliator. Fis-disa’ ta’ Lulju waqt laqgħa tal-bord tad-diretturi, inħarġet share f’isem ATC Administrators Inc. Riżultat ta’ dan, Dubro Limited u Aliator ma baqgħux shareholders tal-korporazzjoni. Isimhom baqa’ jidher fir-reġistru pubbliku iżda ma baqgħux shareholders wara Lulju 2013.Aqra aktar

L-inizjattivi tal-Gvern qed iwasslu għar-riżultati

L-iskema li nieda l-Gvern riċentament, is-Seed investment Scheme qed tintlaqa’ tajjeb mis-suq. L-interess għal din l-iskema qed ikompli jiżdied u fiż-żmien li ġej se jkollna kumpaniji li bis-saħħa ta’ din l-iskema se jkunu sabu aċċess għall-finanzjament.

Dan spjegah il-Ministru Chris Cardona fi żjara li għamel lill-kumpanija MCL components, li fi kliem il-Ministru hija eżempju għall-kumpanija imprenditorjali oħra. Dan għaliex il-kumpanija f’erbà snin it-tmexxija ta’ din il-kumpanija użaw skemi ta’ Malta Enterprise u kkollaboraw ma’ Malta Industrial Park biex illum qed joperaw negozju b’domanda kbira u jimpjegaw mal-ħamsin ruħ.

Aqra aktar

Ir-rejiet tal-fantasy sports jiġu Malta

Il-kumpanija tal-gaming DRAFT KINGS, se tibda tibbaża l-operat Ewropew tagħha f’Malta. Din il-kumpanija bidet fl-Amerka u ilha topera għal dawn l-aħħar ħames snin. Pajjiżna ġie deskritt bħala l-aqwa pajjiż biex jiġi ibbażat l-operat ta’ din il-kumpanija mir-rappreżentanti tagħha li żaru lil pajjiżna fl-2015.

Aqra aktar

Send this to a friend