Notifiki

Il-K.E. pożittiva dwar il-passi li qed tieħu Malta dwar il-qasam ambjentali

Il-Kummissjoni Ewropea tinsab pożittiva dwar il-passi li qed jieħu pajjizna dwar l-ambjent, partikolarment fejn jidħol it-tnaqqis u r-riciklaġġ tal-iskart.

F’konferenza tal-aħbarijiet, il-Kummissarju Ewropew Karmenu Vella spjega kif il-Kummissjoni Ewropea qed tinnota pożittivament il-ħidma ta’ pajjiżna f’dan l-aspett, fosthom is-separazzjoni tal-iskart organiku, l-iskema ta’ rifużjoni fuq il-fliexken tal-plastik.Aqra aktar

L-aqwa fl-Ewropa anke online

Malta żammet l-ewwel post fost il-bqija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fl-egovernment, jiġifieri dawk is-servizzi governattivi online li l-gvern joffri liċ-ċittadini u lin-negozji.

Dan ikkonfermatu l-Kummissjoni Ewropea fil-pubblikazzjoni eGovernment Benchmark għal din is-sena.Aqra aktar

Il-K.E. tapprova l-baġit ta’ Malta għas-sena d-dieħla

Il-Kummissjoni Ewropea approvat il-baġit ta’ Malta għas-sena d-dieħla. Dan wara li sabet lis-seba’ baġit ta’ Gvern Laburista, konformi mal-Patt ta’ Tkabbir u Stabbiltà taż-żona Ewro.

Bħalma jiġri kull sena, il-Kummissjoni Ewropea analizzat jekk il-baġits tal-pajjiżi membri humhiex konformi mar-regoli tal-Patt, li fost l-oħrajn jobbligaw lill-Gvernijiet iżommu l-livell tad-dejn taħt is-60% tal-prodott domestiku gross, u d-defiċit fil-finanzi pubbliċi taħt it-3% tal-ġid maħluq mill-ekonomija.Aqra aktar

ARA: Il-KE tieħu lil-Lussemburgu l-Qorti Ewropea dwar il-ħasil tal-flus

Il-Kummissjoni Ewropea ħadet lil-Lussemburgu l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea wara li naqset milli timplimenta b’mod sħiħ id-direttiva tal-Unjoni Ewropea biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Il-Gvern Malti daħħal fis-seħħ din id-direttiva f’Dicembru tas-sena li għaddiet. Din hija r-raba’ fis-sensiela ta’ direttivi Ewropej maħsuba biex jikkumbatta dawn ir-reati.

Aqra aktar

Il-K.E. tagħraf li Malta qed tieħu passi dwar il-ħasil tal-flus

L-Aġenzija Maltija Kontra l-Ħasil tal-Flus, l-FIAU, laqgħet dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li rrikonoxxiet il-miżuri li adottat Malta biex tindirizza sfidi li ġew elenkati mill-Awtorità Bankarja Ewropea dwar id-direttiva Ewropea li ma tħallix istituzzjonijiet finanzjarji jintużaw għall-ħasil ta’ flus u ffinanzjar ta’ terroriżmu.Aqra aktar

Send this to a friend