Kultura – Page 7 – One News

Notifiki

Lejn Politika Kulturali Nazzjonali

F’dawn l-aħħar ġimgħat, id-Direttorat tal-Kultura beda proċess interessanti li għandu jwassalna biex ikollna Politika Kulturali Nazzjonali għas-snin 2020–2025.  Mhux l-ewwel darba li pajjiżna ħass il-ħtieġa li jaddotta din it-tip ta’ politika, fl-2011 kellna l-ewwel waħda.  F’seba’ snin ix-xena kulturali f’Malta u Għawdex inbidlet għal kollox.

Fl-2011, il-Gvern kien jinvesti mas-€26 miljun fis-sena f’dan is-settur.  Din is-sena, il-Gvern qed jinvesti €70 miljun. Il-programm elettotrali tal-Gvern jimpenjah li jinvesti aktar.

Qegħdin fis-sena li niċċelebraw il-Kapitali Ewropea tal-Kultura.  Rajna diversi attivitajiet kulturali kbar u għad baqa’ iktar x’naraw. Għandna Kunsill Malti għall-Arti dinamiku, li  jiftaħ opportunitajiet kbar għall-artisti Maltin.  Twaqqfet Festivals Malta li kompliet tgħolli l-livell tal-festivals.  Għandna Pjazza Teatru Rjal li ta l-ħajja lit-teatru miftuħ.  L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta laħqet livelli bla preċedent, u saret tpaxxi lin-nies fl-aqwa swali Ewropej.  Ingħata bidu għal Żfin Malta u Teatru Malta.  Il-kullana ta’ suċċessi ma tispiċċa qatt.  Mhux qed ngħodd il-biżibilju ta’ attivitajiet kulturali li organizzati fil-komnunitajiet, ħafna drabi anke bis-sehem tal-Kunsilli Lokali.

Meta wieħed jara dan kollu, bilfors irridu nħarsu lejn politika kulturali ġdida.  Mhux aħna biss qed naraw dan ir-rinaxximent ġdid.  L-Ewropa kollha trid tpoġġi l-kultura fuq nett tal-aġenda politika.  Wara kollox, l-2018 hi s-sena tal-Wirt Kulturali Ewropew.  Sebgħa minn kull għaxar ċittadini Ewropej iħossuhom kburin bil-wirt kulturali.  L-Ewropa għandha ‘trade surplus’ ta’ €8.7 biljun f’prodotti kulturali. Fl-Unjoni Ewropea għandha 8.7 miljun persuna li jaħdmu fil-qasam kreattiv.

Kollox ward u zahar?  L-għaxar diskussjonijiet pubbliċi li kellna f’Mejju u Ġunju messu ħafna temi li jistgħu joffrulna sfidi nteressanti u opportunitajiet ġodda.

Ittrattajna diversi temi, fosthom il-wirt kulturali, l-innovazzjoni kulturali li tressaqna lejn ekonomija kreattiva, l-effett tal-globlizzazzjoni, id-diversità kulturali, l-istat professjonali tal-ħaddiema f’dan is-settur, il-kapital kulturali u l-edukazzjoni, kif ukoll il-prattika artistika miż-żgħażagħ li twassal għall-ċittadinanza attiva, ħsieb kritiku u empowerment.

Affaxxinajt ruħi bis-sehem attiv tal-attendenzi numerużi.  Ftit ferm kienu d-diżappunti li ħassejt minn dawn il-laqgħat.

 

Xtaqt nara aktar parteċipazzjoni mill-industrija privata, li naraha għadha mhux parteċipi biżżejjed, ħlief il-kumpaniji kbar li jħossu din ir-responsabilità soċjali.  Ikkonfermajt kemm minn xi daqqiet għandna frammentazzjoni fost l-għaqdiet volontarji.

 

Ftit ferm kienu l-affarijiet li dejquni ħdejn il-posittività enormi li kienu karatteriżżata il-laqgħat kollha.

 

Se tkun tista’ żżur it-Tempju ta’ Borġ in-Nadur għal €3 biss!

 

It-Tempju ta’ Borġ in-Nadur f’Birżebbuġa se jibda’ jkun miftuħ għall-pubbliku kuljum, bil-biljetti jiswew €3 biss għall-adulti, €2.50 għall-anzjani u studenti, u €2 għat-tfal.

Dan se jkun l-24 sit ta’ Heritage Malta li se jkun aċċessibbli għal kull min jixtri l-multisite pass u għall-membri ta’ Heritage Malta. Se jkun hemm ukoll open day fis-siti ta’ Għar Dalam u t-Tempju ta’ Borġ in-Nadur fit-22 ta’ Lulju, fejn il-pubbliku jista’ jidħol bla ħlas.

It-Tempju ta’ Borġ in-Nadur kien jintuża kemm fi żmien it-tempji kif ukoll fi żmien il-bronż, u jinsab f’post uniku bejn żewġ widien u faċċata tal-baħar. Is-sit kien skavat f’madwar l-1920 mill-arkeologa Margaret Murray, u l-fdalijiet u l-oġġetti li nstabu waqt l-iskavar għadhom qed ikunu analizzati sal-lum minn riċerkaturi li qed jużaw teknoloġiji li ma kinux disponibbli għall-arkeologi fil-passat.

Issa, dan is-sit se jkun miftuħ għall-pubbliku mit-Tnejn sal-Ħadd matul is-sena kollha, ħlief fil-Ġimgħa l-Kbira, lejliet il-Milied, jum il-Milied, lejliet l-Ewwel tas-Sena, u jum l-Ewwel tas-Sena.

Il-biljetti jistgħu jinxtraw mis-siti u mużewijiet kollha ta’ Heritage Malta, bl-eqreb wieħed ikun Għar Dalam. Il-biljetti għal Borġ in-Nadur

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura, u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li l-Gvern huwa mpenjat li jippreserva u jieħu ħsieb postijiet storiċi bħal Borġ in-Nadur,  “minħabba li dan huwa l-bażi soda li fuqu jserrħu l-preżent u l-futur. Is-siti ta’ Heritage Malta huma xhieda tal-importanza li għandha l-istorja tagħna u l-ħidma tagħna hija li nassiguraw li dawn is-siti jkunu aċċessibbli u disponibbli għall-komunità”.

Wieħed jista’ wkoll iżur is-sit uffiċjali ta’ Heritage Malta għal iktar informazzjoni.

 

 

Il-Festa tal-Imnarja fil-Buskett

Ġimgħa ‘l bogħod mill-Festa tal-Imnarja,  fil-Buskett għaddejjin fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għal din il-festa tradizzjonali.

Il-Fest tal-Imnarja se tiġi iċċelebrata bejn l-Ħamis u l-Ġimgħa tal-ġimgħa d-dieħla. Il-Buskett jinbidel f’villaġġ agrikolu fejn l-bdiewa u r-raħħala jingħataw l-opportunità li jesebixu l-frott u l-ħxejjex tagħhom.

Filfatt, Anna Zahra li ilha snin taħdem ir-raba’ spjegat kif l-Imnarja hija festa ta’ ċelebrazzjoni ta’ dak kollu li huwa prodott malti.

Aqra aktar

Kun parti minn Mewġa Mużika!

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 qed toħloq Orkestra kbira kommunitarja biex tagħti prestazzjoni finali fid-9 ta’ Settembru 2018.

Bil-proġett Mewġa Mużika, li huwa parti mill-programm Kulturali ta’ Valletta 2018, diversi komunitajiet qed jieħdu sehem f’workshops intensivi mal-Maestro ta’ Ondamarela, u Tim Steiner. Dan huwa proġett mużikali interattiv ikkummissjonat mill-grupp Portugiż Ondamarela. Bħala proġett li għandu l-għeruq tiegħu fil-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni, jipproponi l-ħolqien ta’ rappreżentazzjoni mużikali pubblika li tibni s-solidarjetà permezz tal-mużika.

Aqra aktar

Żur iċ-ċisterni ta’ taħt l-art u l-Pixkerija bi prezz ridott!

Il-Fondazzjoni Valletta 2018 ħabret prezzijiet ridotti għal min jixtieq iżur iċ-ċisterni ta’ taħt l-art fil-Belt u l-Pixkerija hekk kif l-esibizzjoni Dal-Baħar Madwarha se tinsab fl-aħħar jiem tagħha.
Il-prezz tal-biljetti għall-esibizzjoni ewlenija ta’ arti kontemporanja ta’ Valletta 2018, Dal-Baħar Madwarha, ġie ridott għal €3 għall-adulti u €2 għat-tfal. Iċ-ċisterni ta’ taħt l-art u l-Pixkerija l-antika li se jibqgħu miftuħa sal-1 ta’ Lulju.

Dawn iċ-ċisterni meraviljużi qed jilqgħu fihom installazzjoni akustika bl-isem ta’Who By Fire minn Susan Philipsz, li hija wkoll rebbieħa tal-Premju Turner. L-installazzjoni ta’ Philipsz tirreferi għal qanpiena navali antika li ġiet salvata u li issa tinsab fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra f’Sant’Iermu. Din il-qanpiena llum tibqa’ rikordju tal-impatt u l-qawwa tal-attakki mill-ajru waqt il-gwerra. Ix-xogħol ta’ Philipsz ifakkarna fil-memorji u fil-kulturi lokali differenti matul iż-żminijiet.  Iċ-ċisterni għandhom storja li tmur lura diversi snin, hekk kif ġew mibnija mill-Kavallieri, u ġew użati bħala riżerva tal-ilma għal mijiet ta’ snin, kif ukoll bħala xelter waqt it-Tieni Gwerra Dinjija.

L-installazjoni ‘A Straight Line Through the Carcass of History’ fil-Pixkerija, binja skedata tat-tieni Grad mibnija kmieni fis-snin 30 tas-seklu li għadda, għandha x’taqsam direttament mal-binja tal-Pixkerija nnifisha. L-installazjoni, maħduma minn’ Ibrahim Mahama, hija magħmula minn linja dritta ta’ xbieki, bl-intenzjoni li tfakkar lill-udjenza fl-użu tal-Pixkerija fil-passat, fil-futur inċert tagħha u fil-Baħar Mediterran bħala simbolu ta’ kummerċ bejn l-Afrika u l-Ewropa. Ibrahim Mahama, artist mill-Ghana bbażat f’Accra, hu wieħed mill-iżjed artisti Afrikani influwenti ta’ dan iż-żmien. Hu jgħix, jaħdem u jippjana l-futur tiegħu hemm, mhux bħal ħafna mill-kollegi Afrikani tiegħu li għażlu li jemigraw lejn l-Ewropa jew l-Istati Uniti. Hu juża t-trasformazzjoni ta’ diversi materjali biex jesplora temi ta’ komodità, migrazzjoni, globalizzazzjoni u skambju ekonomiku.

L-esibizzjoni tiftaħ mit-Tlieta sal-Ħadd bejn il-11am u s-7pm. Biljetti jistgħu jinxtraw mill-kjosk tal-biljetti li jinsab faċċata tal-Qorti jew minn tickets.valletta2018.org. Dal-Baħar Madwarha tibqa’ miftuħa sal-1 ta’ Lulju, 2018.

55,000 persuna jitilgħu Għawdex għal diversi ċelebrazzjonijiet fi tmiem il-ġimgħa

55,000 persuna żaru l-gżira Għawdxija fi Tmiem il-Ġimgħa li għaddiet għal diversi ċelebrazzjonijiet. B’kollox il-vapuri tal-Gozo Channel għamlu 202 vjaġġ.

 

Fost oħrajn kien hemm ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Belt Victoria bil-kunċerti ‘RockAstra’ u għal ‘Leone goes Pop’.

 

Fil-ġonna publiċi tal-Villa Rindle, ittella’ għall-ewwel darba f’Għawdex il-‘Bee and Honey Fest’, festival marbut man-naħal u l-industrija relatata. Kien imfakkar ukoll l-avveniment storiku ta’ meta t-truppi Franċiżi, 220 sena ilu, invadew lil Għawdex u ħadu kmand tal-gżira. Dan ir-reenactment, magħmul minn 550 persuna liebsa l-ilbies tal-epoka, ta ħarsa lejn l-episodji ewlenin li nisġu l-istorja u ħa lil kull min kien preżenti lura fl-istorja.

 

Il-festival ‘Abode on the rock’ attira 1,700 żagħżugħ u żagħżugħa barranin lejn il-gżira Għawdxija, liema festival ħalla impatt ekonomiku tajjeb u ġġenera ħafna xogħol.

 

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana tkellmet fuq kif Għawdex esperjenza tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Kull min kien preżenti kellu għażliet varji ta’ postijiet fejn jirrilassa. Justyne Caruana qalet ukoll li avvenimenti bħal dawn qed ikomplu jattiraw lejn Għawdex aktar turisti, kemm lokali u barranin, li qed jiġu jgawdu mhux biss il-ġmiel naturali tal-gżira, iżda wkoll it-talenti u l-kreattività ta’ Għawdex. B’hell,  l-istrateġija li qed jadotta l-Ministeru għal Għawdex qed tagħti l-frott hekk kif Għawdex qed joffri xi ħaġa għall-gosti ta’ kulħadd.

 

 

ARA: Iniedu dokumentarju dwar il-Konvoj ta’ Santa Marija

Ġie mniedi dokumentarju sabiex jinġabru l-memorji importanti ta’ dan l-avveniment mil-lenti tan-nies li għexu dawk iż-żminijiet. Dan sar bl-għajnuna ta’ studenti mill-kulleġġ ta’ Santa Margerita f’Bormla li intervistaw diversi anzjani dwar il-ħajja tagħhom dak iż-żmien li tkellmu dwar it-tbatijiet li għaddew minnhom fil-ġimgħat u x-xhur li waslu għal wasla tal-Konvoj ta’ Santa Marija f’Malta.

Aqra aktar

L-erba’ baned tal-Kottonera jdoqqu flimkien fl-400 sena mill-wasla tal-Bambina

Permezz ta’ fondi miksuba mill-Komunitajiet Kreattivi, fond amministrat mill-Kunsill Malti għall-Arti, l-Amministrazzjoni tal-Bażilika tal-Belt Senglea flimkien mal-Għaqda Każini tal-Banda se jorganizzaw il-Festival tal-Baned, avveniment mill-baned tal-Kottonera għall-okkażjoni tal-400 sena mill-wasla tal-istatwa Marija Bambina fil-Belt Senglea.

“Avvenimenti ta’ din is-sura jkomplu jitfgħu dawl fuq l-importanza tal-kultura tagħna, kif ukoll ikomplu jsaħħu r-rwol importanti tal-kultura fil-qalba tal-komunità. Dan il-festival apparti l-għan ewlieni ta’ kommemorazzjoni li jġib miegħu, qiegħed ukoll jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-komunità fi ħdan il-Kottonera, kif ukoll ikompli jgħin u jibni fuq l-istrateġija tagħna sabiex dan is-settur ikun aċċessibbli għal kulħadd,” enfasizza l-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici waqt it-tnedija ta’ dan il-festival.

It-team tal-Festi Ċentinarji flimkien mal-membri tal-Għaqda Każini tal-Banda ħadmu flimkien sabiex dan il-festival jitwettaq. Saru diversi laqgħat mal-Każini tal-Banda tal-Kottonera u b’hekk tħejja programm apposta għal din l-okkażjoni.

L-għan ta’ dan il-festival huwa li l-erba’ baned tat-Tlett Ibliet jingħaqdu flimkien sabiex jaħdmu flimkien għal ġid tal-komunitajiet rispettivi tagħhom.

Permezz ta’ dan il-festival, kull banda se tagħmel marċ mat-toroq tal-Belt Senglea. Il-baned ser ikunu qed idoqqu minn rotot differenti fejn wara se jingħaqdu flimkien sabiex isellmu lill-Istatwa Inkurunata ta’ Marija Bambina. Fl-aħħar il-baned jingħaqdu flimkien bħala mass band taħt iz-zuntier tal-Bażilika. Il-mass band se tkun immexxija mis-Surmast Chev. Vincent Bonnici K.T. L. li huwa s-surmast Direttur tas-Soċjetà Filarmonika La Vincitrice, A.D. 1871.

Dan il-Festival se jittella’ fid-9 ta’ Ġunju fis-19:00, u l-programm tal-mass band taħt iz-zuntier tal-Bażilika se jibda għal ħabta tad-21:00.

Ir-raħal ta’ Ħal Tarxien libes il-libsa tal-festa

Tul din il-ġimgħa, ir-raħal ta’ Ħal Tarxien qed jiċċelebra l-Festa Titulari ta’ Marija Annunzjata. Festa f’raħal żgħir li fiċ-ċokon tiegħu wieħed isib għadd sostanzjali ta’ dilettanti li ta’ kull sena jaħdmu id f’id biex Ħal Tarxien ikompli jfur b’xogħol artistiku u pittoresk.

Waħda mill-Għaqdiet li taħdem qatiegħ għall dan ir-raħal hi l-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata li ‘fl-okkażjoni ta’ għeluq it-30 sena mit-twaqqif tagħha,  fetħet il-festi ad unur Marija Annunzjata f’Ħal Tarxien nhar l-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018 bl’inawgurazzjoni ta’ supraporti ġodda tul Triq l-Annunzjata.

Fuq disinn oriġinali tal-artist Għawdxi Josef Camilleri, dan il-proġett ambizzjuz ta’ 16-il supraporta sab postu mal-lista vasta t’armar rikk f’dan ir-raħal. Dik li xi darba kienet holma ghall membri tal-Għaqda, issa saret realta’.

Il-Program ta’ din l-istess Għaqda kompla il-Ħadd 27 ta’ Mejju fejn fi Triq is-Sorijiet gie inawgurat il-Pedestall Monumentali tal-istatwa ta’ Marija Annunzjata wara restawr estensiv. F’din l-attivita Muziko-Letterarja bil-partecipazzjoni tal-kor ‘Tota Pulchra’ taħt id-direzzjoni tas-Surmast Walter Tonna ġew premjati il-persuni li b’xi mod jew iehor kienu ta’ għajnuna għall-Għaqda, b’mod partikolari il-membri.

Intant tul din il-ġimgħa, flimkien ma’ attivitajiet oħra mtellà minn għadd ta’ għaqdiet fir-raħal, l-programm tal-Għaqda Kultura u Armar Marija Annunzjata relatat mal-Festa 2018 ikompli nhar it-Tlieta 29 ta’ Mejju bil kxif tal-istatwa ta’ Marija Reġina indurata bid-deheb fuq disinn dekorattiv tal-artist Manwel Grech fi Triq l-Annunzjata waqt Marċ Tradizzjonali mill-Banda Madonna tal-Gilju, Imqabba biex imbgħad nhar il-Ġimgha 1 ta’ Ġunju – ‘Kewkba’ – Xow spettakolari ta’ nar sinkronizzat mal-muzika fi Triq is-Sorijiet biswit il-Pedestall Monumentali ta’ Marija Annunzjata.’

Dan kollu se jkun mgħaġun ma’ attivitajiet oħra fosthom kunċert fuq il-plancier mtella mill-Għaqda Mużikali Marija Annunzjata flimkiem ma’ għadd ta’ marċi u prestazzjonijiet ta’ nar tal-art u tal-ajru.

Send this to a friend