konferenza nazzjonali – One News

Notifiki

Kif għandha tinbidel il-liġi tal-impjiegi

  • Is-sensja
  • Jekk għandux jidħol fis-seħħ id-dritt tal-ħaddiem li jmur lura f’grad anqas minflok jiġi ssensjat
  • Il-ħlas indaqs li kull ħaddiem għandu jitħallas jekk ikun qed jagħmel xogħol tal-istess valur
  • Il-kundizzjonijiet u l-ħlas tal-overtime u l-btajjel pubbliċi
  • Id-drittijiet ta’ ħaddiema li jinsabu fuq kuntratt għal żmien fiss
  • Kif jista’ jkun hemm titjib fil-protezzjoni għall-impjegati
  • Kif il-ħaddiema li jilħqu l-età tal-irtirar li jgħaddu minn tkeċċija jew anke ikunu fi tmiem ta’ impjieġ jiġu pproteġġuti bil-liġi
  • Vacation leave u jekk il-liġi għandiex tindirizza x-‘shutdowns’
  • Jekk għandux jiġi kkunsidrat illi d-deċiżjonijiet tal-Qorti Ewropea dwar akkumulazzjoni ta’ leave jiġu implimentati fil-liġi Maltija

Dawn huma kollha temi diskussi waqt konferenza li qed issir llum, fejn qed jiġu ikkonsidrati emendi għal-liġi tal-Impjiegi u r-Relazzjonijiet Industrijali (EIRA).

Aqra aktar

Send this to a friend