Knisja – Page 3 – One News

Notifiki

Ħatra oħra fid-djoċesi ta’ Għawdex.

Hekk kif il-Ħamis li għadda l-Kurja ta’ Għawdex ħatret lil Dun Ġwann Sultana bħala Arċipriet taż-Żebbuġ, issa, il-Monsinjur Carmelo Refalo ħabbar li Dun Michael Galea ser ikun qed jieħu post l-Arċipriet Sultana fil-komunità ta’ Sant Anton fl-inħawi tal-Qaċċa.

Dun Michael Galea huwa mwieled ix-Xagħra u ġie ordnat bħala saċerdot fl-2006 minn taħt idejn l-Isqof Mario Grech.Aqra aktar

Tibdil fid-Djoċesi Għawdxija

Se jkun il-Kanoniku Dun Ġwann Sultana li jieħu t-tmexxija tal-Knisja Arċipretali taż-Żebbuġ Għawdex. Dan wara li l-Arċipriet Rueben Micallef irreżenja mill-uffiċċju bħala Arċipriet tal-parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema.Aqra aktar

‘Hija tal-mistħija kif il-Knisja falliet milli tindirizza reati ta’ abbuż sesswali mill-kleru’- Il-Papa Franġisku

Il-Papa Franġisku qal li hija tal-mistħija kif il-Knisja Kattolika falliet milli tindirizza b’mod adattat r-reati ta’ abbuż sesswali mill-kleru. Dan wara li aktar kmieni, il-Prim Ministru Irlandiż wassal twissija iebsa lill-Papa biex jieħu azzjoni kontra l-kleru involut f’abbuż fuq it-tfal.Aqra aktar

Patri Mark Montebello jagħlaq xahar iċċensurat

Tibqa’ tippersisti s-sitwazzjoni ta’ Patri Mark Montebello hekk kif wara xahar, il-kolonna tiegħu fil-gażżetta It-torċa kienet vojta għajr il-kliem “JAGĦLAQ XAHAR IĊĊENSURAT.”

Dan minkejja li l-Arċisqof Charles Scicluna avviċina lill-Provinċjal tal-Ordni Dumnikana sabiex tinstab soluzzjoni, ftit tal-jiem wara li Patri Mark ġie ċċensurat.

Patri Mark kien ordnat jiskot lura fit-tmienja ta’ Mejju, wara li kkritika lill-Knisja f’Malta għall-istrateġija li kienet qed tuża sabiex tiġġieled il-kwistjoni tal-emendi tal-liġi tal-IVF.

Intant b’reazzjoni għal din iċ-ċensura bosta servew ta’ spalla għal Patri Mark, fosthom Dun Ġorġ Dalli, li waqt il-programm Kalamita kien ħeġġeġ lil Patri Dumnikan ikompli jsemma’ leħnu.

Dalli wkoll kritika d-deċiżjoni tal-Knisja hekk kif tenna li deċiżjoni bħal din tieħu lill-Knisja lura fiż-żmien il-Medju Evu.

Kliem iebes għat-tmexxija fil-Knisja

Ir-retweet tal-Arċisqof, fejn il-Gvern Malti tqabbel mal-mafja, u t-tmexxija tal-midja tal-Knisja qed jiġbdu l-kundanna ta’ iktar membri tal-kleru. Fil-programm Arena, Dun Ġorg Dalli kellu kliem iebes, bir-rappreżentant tal-Kurja jiġġustifika u jispjega fi kliemu l-attitudni tal-Arċisqof.

Aqra aktar

Send this to a friend