kameras – One News

Kameras għal iżjed infurzar u inqas traffiku

Bħalissa madwar sittin kamera mferrxa f’bosta toroq ewlenin f’pajjiżna qegħdin jissorveljaw it-toroq ta’ pajjiżna u li permezz tagħhom uffiċjali fiċ-Ċentru ta’ kontroll ta’ Transport Malta f’Raħal Ġdid ikunu jistgħu jidentifikaw postijiet fejn ikun qed jinġema’ t-traffiku. Aqra aktar

L-Inwadar mgħasses bil-kameras

L-inħawi tal-Inwadar f’Wied il-Għajn, li ftit tax-xhur ilu ġie ddikjarat bħala Park Nazzjonali, issa huma attrezzati b’numru ta’ CCTV cameras. Dan bil-għan li jitnaqqsu l-abbużi ta’ rimi ta’ skart. Miżura li jidher li qed tagħmel id-differenza, hekk kif meta ġew installati għadu ma kienx hemm abbuż wieħed.

Aqra aktar

Send this to a friend