Notifiki

Dar Narċis tibda tilqa’ l-ewwel persuni u tagħtihom servizz

Dar Narċis f’San Vinċenz De Paul bdiet tilqa’ fiha l-ewwel persuni li jeħtieġu kura fit-tul, dan wara li ġie inawgurat il-ftuħ uffiċjali ta’ din id-dar b’investiment ta’ żewġ miljun ewro.

F’konferenza tal-aħbarijiet, fejn fiha wkoll ġie ffirmat ftehim bejn San Vinċenz De Paul u l-Aġenzija Sapport, ġie spjegat li dawn ir-residenti li jkollhom inqas minn sittin sena, se jingħataw lura valuri ta’ kunfidenza, kwalità ta’ ħajja adegwata, ħajja indipendenti u rispett għad-dinjità tal-bniedem.

Fost is-servizzi li se jingħataw f’dar Narċis hemm għajnuna għall-integrazzjoni soċjali, assistenza medika ta’ infermiera, fiżjoterapija, occupational therapy, speech therapy, servizzi ta’ ħaddiema soċjali, dentistrija u anke psikoloġija. Min-naħa l-oħra se jkun hemm ukoll sessjonijiet ta’ appoġġ għall-familji, sessjonijiet fi gruppi, servizzi ta’ ‘out-patients’, żjajjar fid-djar u servizzi ta’ ‘respite’.

Aqra aktar

Sistema diġitali għat-talbiet tas-servizzi

L-Aġenzija Sapport, li toffri wens u diversi servizzi lil persuni b’diżabilità u qrabathom, se timplimenta sistema ġdida li tippermetti li l-proċessi tat-talbiet għas-servizzi li toffri jkunu f’forma diġitali. Din se tiffaċilita l-ħidma ta’ professjonisti kemm fl-Aġenzija kif ukoll ma’ entitajiet oħra kemm fir-riferiment lejn servizzi kif ukoll fil-ġbir ta’ data attwali u preċiża.Aqra aktar

Budget li joffri direzzjoni ġdida għas-settur turistiku f’pajjiżna

Il-budget għas-sena d-dieħla alloka s-somma ta’ €95 miljun għas-settur turistiku. Somma rekord li tiżboq b’għaxar miljun dik allokata għal din is-sena. Hekk stqarret il-Ministru għat-Turiżmu Julia Farrugia Portelli li spjegat kif il-budget għas-sena d-dieħla joffri influss ta’ €30 miljun oħra minn fondi li ġejjin mill-ħamsin miljun ewro f’vouchers li għal darba oħra ser ikun qed jagħti dan il-Gvern. Aqra aktar

Send this to a friend