Notifiki

Organizzata l-ġimgħa Ewropea għal Mobbiltà

Għar-raba’ sena konsekuttiva se tiġi organizzata il-ġimgħa Ewropea għal Mobbiltà.

Din se tkun qed issir bejn is-sittax u t-tnejn u għoxrin ta’ Settembru.

F’konferenza tal-aħbarijiet indirizzata fost l-oħrajn mill-Ministri Ian Borg u Jose’ Herrera ngħataw id-dettalji li se jittieħdu f’din il-ġimgħa simbolika li l-għan tagħha hija li tibgħat messaġġ favur użu ta’ trasport alternattiv li jgħin għat-tnaqqis fit-tniġġis tal-arja.

Il-Ministru responsabbli mit-trasport Ian Borg saħaq li l-bidla fil-mentalità biex il-poplu juża mezzi alternattivi tat-trasport hija sfida għal pajjiż sħiħ.

Aqra aktar

Ħsieb li pajsaġġi jsiru dominju pubbliku

Il-Ministeru għall-Ambjent għaddej bi studju biex ċerti pajsaġġi u mgħodijiet fil-kampanja jkunu ddikjarati bħala dominju pubbliku.
Il-Ministru għall-Ambjent, Jose Herrera, tkellem dwar dan l-istudju f’kummenti ma’ ONE NEWS ftit wara li għand l-Awtorità tal-Ippjanar daħlet lista ta’ siti biex ikunu kkunsidrati bħala dominju pubbliku.

Aqra aktar

Mhux vera li proġetti tal-housing mhux se jsiru minħabba l-iskart tal-kostruzzjoni

Il-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima fi stqarrija kkjarifika li l-Ministru José Herrera qatt u mkien ma qal li “l-proġetti ta’ kostruzzjoni tal-Gvern, bħal akkomodazzjoni soċjali, ma jistgħux jinbdew għax m’hemmx fejn jintrema l-iskart ta’ kostruzzjoni,” kif ġie rrappurtat.

Kuntrarju għall-impressjoni li setgħet ingħatat, il-Ministru qal li r-regolamenti l-ġodda, li dalwaqt se jkunu ppubblikati, se jidħlu fis-seħħ biex bħala Gvern ikunu antiċipati sitwazzjonijiet fejn proġetti jkunu jridu jibdew imma jeħlu għax ikun hemm il-problema ta’ rimi ta’ skart tal-kostruzzjoni.

Folla kbira tattendi għall-Open Day ġewwa s-Salina Salt Pans

Folla kbira ta’ nies attendiet għall-Open Day li ġiet organizzata llum fis-Salina Salt Pans.

Din l-Open Day ġiet organizatta mill-Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima, bil-parteċipazzjoni tal-Birdlife.

Il-Ministru Josѐ Herrera qal li din hija xhieda ta’ Gvern li kontinwament jestendi l-ħidma tiegħu mhux biss ma’ ENGOs imma anke man-nies.

Aqra aktar

Kważi kwart tal-ikel li nixtru jinħela u jintrema

Minn studju li għamlet il-Kummissjoni Ewropea fis-sena 2014, huwa kkalkulat li bil-pakkett ta’ direttivi u emendi għall-immaniġġjar tal-iskart li bħalissa qed jiġi diskuss taħt il-Presidenza Maltija aktar minn 180,000 impjieg jistgħu jiġu ġġenerati sas-sena 2030 jekk riżorsa bħal ma huwa l-iskart mhux biss nużawh u nirriċiklawh imma nirriduċuh.

Fl-istess waqt huwa kkalkulat li jekk kulħadd jagħmel il-parti tiegħu fuq livell Ewropej inkunu kapaċi nnaqqsu mal-443 miljun tunnellata ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra fl-arja (GHG). “Dan m’għandux ikun biss sforz ta’ gvernijiet imma anke sforz ta’ ċittadini li jagħmlu l-parti tagħhom huma wkoll biex inaqqsu l-iskart”, tenna l-Ministru José Herrera fi Brussell meta kien il-mistieden tal-Kumitat tar-Reġjuni biex jitkellem fuq is-suġġett.

L-iskart iġġenerat mill-ikel huwa kontribut ewlieni biex nilħqu dawn il-miri ambizzjużi. Il-Pajjiżi Membri tal-UE qed jintalbu biex sas-sena 2025 jitnaqqas dan l-iskart bi tletin fil-mija waqt li sas-sena 2030 dan jonqos b’ħamsin fil-mija. Kull persuna huwa stmat li tiġġenera mal-180 kilo ta’ skart iġġenerat mill-ikel kull sena.

Aqra aktar

Il-Qorti tagħti raġun lill-Ministru Josè Herrera fuq kunflitti ta’ interess fost l-ogħla karigi pubbliċi

Il-Ministru Josè Herrera laqa’ b’sodisfazzjon is-sentenza tal-Qorti tal-Appell li fiha ċaħdet it-talba tal-Professur Alex Torpiano, Dr. Dion Buhagiar, u Dr. Marc Bonello, li huma b’xi mod jew ieħor setgħu ġew immalafamati jew inġurjati b’artikolu li kien deher fil-gazzetta The Times tal-15 ta’ Ġunju 2004.

F’dan l-artikolu ingħad li Marc Bonello – li kien jokkupa l-kariga ta’ Viċi Chairman tal-Awtorità Marittima Maltija – kien ukoll wieħed mis-soċjetà TBA Periti, li kienet ingħatat xogħolijiet mill-Awtorità Marittima Maltija (MMA) b’rabta ma’ konsulenzi u tiswijiet  li kellhom isiru fuq il-moll tal-Port il-Kbir.  Is-socji l-oħra kienu Dr. Alex Torpiano u il-Perit Dion Buhagiar.

Il-Perit Alex Torpiano huwa l-istess perit li ddisinja u fassal id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll li tqabbad, wara kompromess, mill-Ministru tal-Lands fi żmien Gvern preċedenti biex bħala “perit indipendenti” issir valutazzjoni b’valuri ta’ 22 sena qabel. Ir-riżultat kien li l-Gvern daħħal biss 700,000 ewro għall-art tal-Löwenbräu li, meħlusa minn kull kundizzjoni, tiswa’ €8 miljuni.

Aqra aktar

Send this to a friend