Notifiki

Studenti jħawlu 40 siġra f’Wied Għollieqa

Il-Ministru għall-Ambjent Jose Herrera flimkien mal-għaqda ambjentali Nature Trust nedew l-iskema “Tree Your Town” li għandha l-għan li tkompli tħaddar il-lokalitajiet f’pajjiżna.

F’attività organizzata minn Nature Trust propju għal Jum is-Siġar bosta studenti minn diversi skejjel ingħataw tagħrif dwar is-siġar.

Aqra aktar

Tnaqqis sostanzjali fl-użu tal-borża sewda – użu ikbar tal-boroż tar-riċiklaġġ u tal-iskart organiku

Matul dan ix-xahar ġie rreġistrat tnaqqis qawwi fl-użu tal-borża s-sewda meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet.

Statisika tal-Wasteserv turi li matul Novembru tas-sena li għaddiet inġabru b’kollox 9,594 tunnellata, filwaqt li matul dan ix-xahar inġabru 6,903 tunnellata. Dan huwa tnaqqis ta’ 2,691 tunnelata.Aqra aktar

Ministeri u entitajiet tal-Gvern se jibdew isegwu gwida speċifika li tħares l-ambjent

Ġiet imnedija Strateġija Nazzjonali li permezz tagħha se jkun hemm titjib ambjentali fil-prodotti u s-servizzi li jixtri l-gvern, jew inkella f’dak imsejjaħ procurement tal-gvern.  L-istrateġija, imfassla mill-Ministeru għall-Ambjent, tnediet il-Ħamis, u l-konsultazzjoni pubblika mistennija tibqa għaddejja sat-22 ta’ Diċembru li ġej.Aqra aktar

Il-konservazzjoni u l-protezzjoni tal-bijodiversità fiċ-ċentru tad-diskussjonijiet internazzjonali fl-Eġittu

Hekk kif fl-Eġittu qiegħda titlaqqa’ l-erbatax-il sessjoni internazzjonali tal-Konferenza tal-Partijiet, il- Conference of the Parties (COP), tal-konvenzjoni internazzjonali dwar il-bijodiversità bit-tema “Investing in biodiversity for people and planet”, il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima José Herrera indirizza żewġ sessjonijiet relatati mal-impatt li għandhom l-industriji fuq l-ambjent u l-bijodiversità kif ukoll dwar il-bżonn ta’ aktar promozzjoni sabiex tinkiseb sinerġija aħjar bejn is-saħħa tagħna u l-politika ambjentali.

Aqra aktar

Send this to a friend