BIL-FILMAT: 27 immigrant jinżammu arrestati wara li tressqu l-Qorti b’rabta mal-irvellijiet li saru fiċ-Ċentru tad-Detenzjoni ta’ Ħal Safi

Wieħed u għoxrin immigrant li għandhom bejn it-tmintax u s-sebgħa u tletin sena nżammu arrestati fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, filwaqt li 6 immigranti minuri ntbagħtu fiċ-ċentru YOURS.Aqra aktar

Send this to a friend