Investiment – One News

Notifiki

Tisħiħ fir-riżors uman fi ħdan il-Protezzjoni Ċivili

Tmienja u erbgħin ħaddiem fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ġew promossi għall-grad ta’ Leading Assistant Rescue Officer, biex għamlu pass ieħor fil-karriera tagħhom.

Dan il-pass ikompli jsaħħaħ ir-riżors uman tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, biex id-diversi stazzjonijiet tat-tifi tan-nar f’pajjiżna jissaħħu b’aktar persuni li jġorru ċerti responsabbiltajiet.

Id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment, Emanuel Psaila, spjega kif id-Dipartiment qed jikber u t-tisħiħ tar-riżors uman huwa kruċjali biex issir ħidma effettiva.

Aqra aktar

BIL-FILMAT: Il-Knisja ta’ Santa Katerina fl-Imqabba għaddejja minn proċess ta’ restawr

B’investiment ta’ ħamsin elf ewro, permezz ta’ skema ta’ kollaborazzjoni bejn id-Direttorat tar-restawr mad-Direttorat għall-Gvern Lokali, il-Knisja ta’ Santa Katarina fl-Imqabba għaddejja minn proċess ta’ restawr biex din il-ġawhra f’nofs ir-raħal tmur lura l-glorja tagħha.

Il-perit tal-proġett Daphne Fenech, spjegat li dan il-proġett beda lejn l-aħħar tas-sena elfejn u għoxrin u mistennija titlesta sas-sajf li ġej.

Aqra aktar

‘Melita Marine Group’ b’investiment ta’ €5 miljun

Il-kumpanija ‘Melita Marine Group’ li tieħu ħsieb il-manutenzjoni ta’ mijiet ta’ bastimenti ser tkun qed tagħmel investiment massiċċ ta’ ħames miljun ewro għal servizz tal-ogħla kwalità fis-settur marittimu u tal-inġenerija. Aqra aktar

Il-Protezzjoni Ċivili b’investiment kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar

B’investiment ta’ miljun ewro minn fondi kapitali, il-Protezzjoni Ċivili issa hija mgħammra b’dinghy li jintuża f’operazzjonijiet ta’ salvataġġ fuq il-baħar u vettura mgħammra bl-aħħar teknoloġija. Dan l-investiment kien imniedi mill-Prim Ministru Robert Abela, flimkien mal-Ministru għall-Intern Byron Camilleri. Aqra aktar

Send this to a friend