inkjesta – One News

Delia mhux kredibbli jitkellem dwar l-inkjesti – Il-PL

Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-Kap tal-Oppożizzjoni l-inqas wieħed li jista’ jitkellem dwar inkjesti għax dejjem beża’ li jkun hemm waħda dwaru minkejja l-allegazzjonijiet serji fil-konfront tiegħu. Fil-fatt, meta għada jkun qed jipprotesta għandu jiftakar li dawk li se jkun spalla ma’ spalla magħhom kemm-il darba talbu r-riżenja tiegħu nkluż minħabba dan il-fatt. Aqra aktar

L-AG jsostni li l-inkjesta Egrant m’għandhiex tiġi ppubblikata issa biex ma tippreġudikax l-investigazzjonijiet tal-Pulizija

L-Avukat Ġenerali Peter Grech reġa’ sostna fil-Qorti li r-rapport tal-inkjesta Egrant m’għandux jiġi ppubblikat b’mod sħiħ biex ma jiġux ippreġudikati investigazzjonijiet li għaddejjin mill-pulizija u anke minħabba kontijiet bankarji ta’ terzi li jissemmew fl-inkjesta. Dr Grech qal dan waqt it-trattazzjoni fil-kawża li fetħalu l-Kap tal-Oppożizzjoni biex jagħtih kopja sħiħa tal-inkjesta Egrant.

Inkjesta li sabet li saret gidba fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat, martu u familtu meta ġie allegat li l-kumpanija Egrant hija tal-familja Muscat. Bl-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil mexxa kampanja fuq din il-gidba ċċertifikati fil-konfront tal-Prim Ministru u martu.Aqra aktar

Busuttil jerġa’ jitlef fil-Qorti… rikors tiegħu meqjus “spekulazzjoni”

Il-Qorti Kriminali ċaħdet it-talba ta’ Simon Busuttil biex ikunu investigati numru ta’ persuni fosthom il-Prim Ministru, il-Ministru għat-Turiżmu u ċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru. Biex għal darb’oħra rriżulta li meta fl-2017 Simon Busuttil kien ġej u sejjer il-Qorti kien qed jagħmel dan mingħajr provi f’idejh.

F’digriet finali tal-Imħallef Giovanni Grixti, il-Qorti nnotat kif ir-rikors li ressaq Busuttil biex ikunu investigati seba’ persuni kien biss il-fehma tiegħu u fin-nuqqas ta’ provi kien deskritt bħala li “jikkwalifika għal spekulazzjoni.”
Fil-fatt f’mumenti diversi tas-sentenza tagħha l-Qorti qalet li Simon Busuttil “għamel biss allegazzjonijiet” u semma biss persuni mingħajr ma indika bid-dettall il-fatti tar-reati li allega.Aqra aktar

L-inkjesta Egrant qatt ma ngħatat lil ebda persuna oħra

Il-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Kurt Farruiga sostna li l-kontenut tal-inkjesta Egrant ddiskutih biss mal-Prim Ministru Jospeph Muscat, il-Ministru għall-Ġustizja  u l-Avukat tal-Prim Minsitru Pawlu Lia.

Is-Sur Farrugia qal dan waqt li kien qiegħed jixhed fil-kawża li fetaħ il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia kontra l-Avukat Ġenerali biex ikollu koppja sħiħa tal-inkjesta.  Għas-seduta tat-Tnejn, Delia deher dieħel il-Qorti akkumpanjat mill-avukat tiegħu Vincent Galea u Vince Borg magħruf bħala Ċensu l-iswed. Aqra aktar

Delia jgħid li ma jafx fuq min hi l-inkjesta

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia indirizza konferenza tal-aħabrijiet biex spiċċa jikkonferma li ma jafx jekk hemmx investigazzjoni fuq Keith Schembri li dwaru qed tintalab ir-responsabbilta politika. Nhar it-Tnejn fil-Parlament, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici qal li l-Maġistrat Charmaine Galea għaddejja b’inkjesta dwar l-allegazzjonijiet marbuta mal-kumpanija 17 Black. Aqra aktar

Send this to a friend