inkjesta – One News

Notifiki

BIL-FILMAT: Jinfixel xħin jgħidlu li hemm inkjesta dwar allegat korruzzjoni fid-dipartiment li kien politikament responsabbli

Fil-programm XTRA, id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi nfixel ukoll xħin ill-preżentatur staqsieh dwar inkjesta dwar allegat frodi u korruzzjoni fuq affarijiet marbuta mad-dipartiment tal-artijiet meta Jason Azzopardi kien politikament responsabbli fi żmien Gvern Nazzjonalista.Aqra aktar

Tinħatar inkjesta dwar każ ta’ priġunier

Fi stqarrija l-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi ħabbar li ħatar inkjesta skont il-liġi bil-għan li tistabilixxi l-fatti b’rabta ma’ każ fejn priġunier li ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest, kien rilaxxat mill-ħabs u deher il-Qorti mhux akkumpanjat minn Uffiċjali tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi.  Intqal li l-Ministru ħa dan il-pass minnufih hekk kif kien mgħarraf bil-każ.

L-inkjesta se tkun qed titmexxa mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi u t-termini ta’ referenza ta’ din l-inkjesta jitolbu li jiġu stabiliti l-fatti kollha tal-każ. Dan filwaqt li l-inkjesta mistennija toffri dawk ir-rakkomandazzjonijiet li tħoss li huma meħtieġa. L-inkjesta għandha titlesta fi żmien għoxrin jum.

Il-Ministeru għall-Intern qal li minn informazzjoni preliminari jidher li l-priġunier li qed issir referenza għalih kellu kawżi oħra minbarra dak li deher dwaru quddiem il-Qorti t-Tlieta filgħodu.

L-inkjesta nnutat id-dedikazzjoni tas-suldati

L-inkjesta Maġisterjali li kkonkludiet li la l-Prim Ministru u lanqas l-Armata ma qatlu immigranti wriet ukoll ix-xogħol tajjeb li qed isir mill-Forzi Armati ta’ Malta. Aqra aktar

L-inkjesta tgħid li min ressaq id-denunzji ma trattax it-traffikar uman 

L-inkjesta Maġisterjali dwar l-Armata tkellmet b’mod ċar dwar it-traffikar uman.

Filwaqt li l-Maġistrat inkwirenti Joe Mifsud ġab fix-xejn l-allegazzjonijiet iffirmati minn fost l-oħrajn, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Jason Azzopardi, l-inkjesta tkellmet b’mod dettaljat dwar il-pjaga tat-traffikar tal-bnedmin li qed isir taħt għajnejn l-Unjoni Ewropea. Aqra aktar

BIL-FILMAT: Delia jgħid li Azzopardi m’għandux jerfa’ responsabilità politika u jitlob lill-PM jagħmel apoloġija

Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ddefenda lid-deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi u qal li m’għandux jerfa’ responsabbilita politika għad-denunzji li fetaħ fejn akkuża lill-Prim Ministru, lill-Brigadier u lis-suldati bi qtil ta’ immigranti. Aqra aktar

Rapporti jgħidu li tlestiet l-inkjesta fuq l-Armata

Rapporti fil-midja qalu li tlestiet l-inkjesta maġisterjali fil-konfront tal-membri tal-ekwipaġġ P52 tal-Forzi Armati ta’ Malta, il-Brigadier Jeffrey Curmi u l-Prim Ministru Robert Abela.Aqra aktar

Send this to a friend