Ingilterra – Page 5 – One News

Notifiki

Erbgħa membri tal-Armata Ngliża arrestati dwar Neo-Naziżmu

Il-pulizija fl-Ingilterra arrestat erbgħa membri  tal-Armata Ngliża bħala miżura kontra t-terroriżmu wara li dawn qed jiġu ssuspettati b’involviment fil-partit Neo-Nażi ‘National Action’.

L-irġiel issuspettati qed jinżammu taħt il-kustodja tal-pulizija fl-għassa ta’ West Midlands, taħt suspett li huma kienu parti mill-ippjannar u twettiq ta’ atti ta’ terroriżmu .

Aqra aktar

Jaqa’ s-skiet fuq il-Big Ben

Il-Big Ben waqa’ fis-silenzju hekk kif se jinbeda xogħol ta’ tiswija li mistenni jsir sal-2020.

It-tokki ta’ nofsinhar kienu l-aħħar ħsejjes mill-famuża qanpiena sakemm jitlestew it-tiswijiet meħtieġa.

Minkejja dan, xorta waħda ser tkun qed tintuża għal okkażjonijiet speċjali fosthom f’lejliet l-ewwel tas-sena.Aqra aktar

Il-Pulizija tħejji għal Malta kontra l-Ingilterra

Iktar minn ħamest elef Ingliż li ġejjin Malta għal-logħba bejn Malta u l-Ingilterra fl-ewwel ta’ Settembru kienu skrutinizzati mill-pulizija Maltija, li għal din il-logħoba qed tħejji b’serjetà kbira. 

Tant li kkolaborat mal-pulizija Ingliża li wkoll kellha sehem f’dan il-proċess. 

Tkellimna mal-ispettur Robert Vella li għal dawn l-aħħar ġimgħat kienet fdata lilu l-biċċa ugigħ ta’ ras li jkun assigurat li f’dak il-jum tant mistenni mid-dilettanti tal-futbol kollox jimxi ħarir mil-lat ta’ sigurtà

Aqra aktar

Il-Fosos lesti għal Bocelli u Calleja

Għada fuq il-Fosos tal-Furjana ser isir il-kunċert tant mistenni bejn tnejn mill-ikbar aritsti internazzjonali – it-tenur Andrea Bocelli u Joseph Calleja. It-tenur malti reġa zamm l-appuntament annwali tiegħu sabiex fl-lejla sajfija jerġa jpaxxi lill-udjenza Maltija. Segwu dan is-servizz.

Aqra aktar

Puttinu b’iżjed pjanijiet f’Londra

Fl-2016, il-vjaġġi ta’ pazjenti Maltin lejn l-Ingilterra għall-kura laħħaq it-823.

Statistiċi tul is-snin jindikaw kif dawn kull ma’ jmur qed jiżdiedu, biex illum il-vjaġġi l-Ingilterra għall-kura jlaħħqu bejn is-60 u d-90 fix-xahar.

Għal dan il-għan, Puttinu Cares, li fl-Ingilterra diġà xtrat dsatax-il appartament f’żewġ blokki, u tikri sitta oħra, għandha l-ħsieb li tkompli ħidmietha biex ittaffi l-problemi għall-familji li jkollhom jitilgħu l-Ingilterra biex uliedhom jingħataw il-kura.

Spjegalna iktar dwar dan, Rennie Zerafa – Fundatur ta’ Puttinu Cares.

Aqra aktar

58 abort Malti fl-Ingilterra

Is-sena li għaddiet saru 58 abort fl-Ingilterra minn persuni ta’ nazzjonalità Maltija. Dan jirriżulta minn rapport annwali li jkun ippubblikat ta’ kull sena mid-Dipartiment tas-Saħħa fl-Ingilterra fejn joħroġ tagħrif dwar in-notifiki li jkunu għaddew lill-uffiċjali t-tobba li jkunu wettqu l-abort fuq persuni fl-Ingilterra u Wales.

Notifika li hija mitluba skont illiġi tal-pajjiż. Jirriżulta li kien hemm 190,406 abort li saru fl-Ingilterra u Wales is-sena l-oħra. Tnaqqis żgħir mill-191,014 każ ta’ abort fl-2015. L-iktar etajiet popolari fejn isir l-abort huma dawk ta’ fuq l-20 sena għalkemm kien hemm każi fejn kien irrapportat li sar abort minn persuni fl-età ta’ 12- il sena u saħansitra jitilgħu għal persuni fuq l-40 sena.

Aqra aktar

Jirrifjutaw li jitilqu minkejja li kulħadd qed jiġi evakwat

Madwar 80 persuna rrifjutaw li jitilqu minn djarhom f’Chalcots Estate f’Londra fejn 650 propjetà ġew evakwati minħabba raġunijiet ta’ sigurtà b’rabta ma’ nirien.

Il-Kunsill ta’ Camden ħa din id-deċiżjoni b’mod immedjat biex jevakwa aktar minn 800 residenza l-Ġimgħa li għadda, iżda diversi persuni rrifjutaw li jobdu din l-ordni.

Il-binjiet għandhom materjal simili tal-bini li nħakem minn nirien kbar f’Grenfell.

Aqra aktar