infurzar – Page 2 – One News

Notifiki

Tal-Jerma jappellaw

Is-sidien tal-lukanda tal-Jerma appellaw mill-avviż ta’ infurzar li ħarġet l-Awtorità tal-Ippjanar fil-konfront tagħhom fl-aħħar jiem. L-Awtorità għamiltha ċara li s-sidien iridu jew jirranġaw il-post jew inkella jwaqqgħu l-istruttura eżistenti.

Aqra aktar

Joħroġ avviż ta’ infurzar ta’ emerġenza fuq il-fish farms

L-awtorità tal-Ippjanar ħarġet avviż ta’ nfurzat ta’ emerġenza fil-konfront ta’ erba’ operaturi ta’ fish farms li qed joperaw mhux skont il-liġi. F’laqgħa bejn l-Awtorità tal-Ippjanar, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, u d-Dipartiment għas-Sajd u l-Akwakultura mal-operaturi, ġie deċiż li sa nhar it-Tnejn ħamsa ta’ Settembru, l-operaturi iridu jippreżentaw kif se jindirizzaw l-illegalitajiet, u kif se jneħħuhom f’perjodu raġjonevoli.

Fl-istess waqt, l-Awtorità żammet id-dritt li tieħu azzjoni diretta kemm il-darba tqis li l-operaturi ma jiħdux azzjoni adegwata. Dan filwaqt li żżomm ukoll id-dritt li tirtira l-permessi. Tnejn mill-fish farms tat-tonn jinsabu qrib Kemmuna u s-Sikka l-Bajda, ‘l barra minn San Pawl il-Baħar, u tnejn oħra ‘il barra minn Marsaxlokk. L-Awtorità għamlitha ċara mal-operaturi li l-mod kif qed joperaw il-fish farms tat-tonn huwa inaċċettabbli, u qed jaffetwa ħażin il-kosta, li fiha jkun hemm kemm turisti kif ukoll Maltin.

Bl-avviż ta’ nfurzar l-Awtorità b’hekk qed tfittex li b’effett immedjat, l-operaturi jiġu konformi tal-kundizzjonijiet stipulati fil-permessi rispettivi tagħhom. Dan kemm fin-numru ta’ strutturi, u l-ħidma tagħhom. Intant il-ġimgħa ddieħla se jkun ippubblikat avviż legali rivedut, li se jdaħħal multi amministrattivi eħrex, bil-għan li l-illegalitajiet fl-akwakultura jonqsu. Dan b’multi li jitilgħu sa elfejn ewro kuljum, u b’massimu magħdud ta’ mitejn elf ewro.

 

IL-MISTRA VILLAGE UKOLL; avviż ta’ infurzar biex jitneħħa jew jitwaqqa’

Wara li b’mod esklussiv ħabbarna li nħareġ avviż ta’ infurzar biex il-lukanda Jerma  titneħħa jew titwaqqa’ fi żmien stipulat, l-Awtorità tal-Ippjanar  ħabbert uffiċjlament li ħarġet avviż ta’ infurzar ieħor f’dik li kienet il-Mistra Village Holiday Complex fix-Xemxija.

Dan ukoll, bħall-Jerma, kien żvilupp fuq medda kbira ta’ art li tħalla abbandunat għal snin twal.

Tkellimna mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar dwar il-binja fil-Mistra.

Aqra aktar

INFURZAR BIL-FATTI: Azzjoni diretta f’iktar siti ODZ

L-ambjent f’siti f’żoni barra mill-iżvilupp nisimgħu ħafna dwaru meta jkun hemm xi applikazzjoni għal bini. Iżda, hemm affarijiet oħra li jirrovinawh fosthom il-ħmieġ u l-imbarazz ta’ kull tip f’żoni bħal scrapyards. L-awtorità tal-Ippjanar ħadet azzjoni diretta f’iktar minn erbatax -il sit biex inġiebu għall-istat oriġinali tagħhom. Id-dettalji fil-filmat.Aqra aktar

IMBARRATI STALEL LI NBIDLU F’VILEL

L-Awtorita’ tal-Ippjannar wettqet azzjonijiet ta’ infurzar fuq tmien siti irregolari li ngħataw permessi ta’ stalel barra żona tal-iżvilupp. Din hija prova oħra ta’ awtorita’ ġdida tal-Ippjanar li qed tiehu azzjoni wara snin ta’ Gvern Nazzjonalista li mhux talli approva żviluppi f’ODZ, imma saħansitra ħalla jseħħu abbużi flagranti mingħajr infurzar.

Aqra aktar

Send this to a friend