impjiegi – One News

Notifiki

€80 miljun f’għajnuna fi ħlas tal-pagi

Il-Gvern se jkun ħallas mat-€80 miljun f’għajnuna ta’ ħlas ta’ pagi sabiex ġew salvati aktar minn 93,580  impjieg f’setturi milquta mill-pandemija. Aqra aktar

Malta bl-akbar żieda fil-ħolqien tal-impjiegi fl-UE


Ċifri tal-Eurostat juru li Malta kienet l-iktar pajjiż li ħoloq impjiegi matul l-2018.

Iċ-ċifri tal-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika dwar il-ħolqien tal-impjiegi juru li r-rata f’Malta kienet ta’ 5.7%, jiġifieri erba’ darbiet aktar mill-medja Ewropea li kienet ta’ 1.4%.

Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li l-ikbar tkabbir fl-impjiegi ġie rreġistrat f’Malta, segwit fil-Kroazja b’4.9% u l-Irlanda b’4.7%.

F’kummenti lil ONE News, il-Minsitru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici laqa’ dawn ir-riżultati u nnota wkoll id-differenza fil-ħolqien tal-impjiegi li kien hemm fl-2008 u fl-2018.

Il-Ministru Bonnici stqarr: “Malta hija l-aqwa fl-Ewropa fejn tidħol iż-żieda tat-tkabbir tax-xogħol li esperjenzjana f’pajjiżna kemm fis-sena 2018 u kif ukoll anke fid-diċenju ta’ qabel meta tikkompara l-2008 u l-2018 tara differenza li ma tistax tqabbilhom.”

Fil-fatt l-istatistika tal-Eurostat turi li fuq medda ta’ 10 snin, Malta rreġistrat l-akbar tkabbir fl-impjiegi ta’ 46 fil-mija. Isegwu biss il-Lussemburgu bi ftit aktar minn 28%.

Il-Ministru Bonnici żied jinnota li l-miżuri li ħa l-Gvern fl-aħħar 7 snin fosthom iċ-childcare b’xejn għall-familji Maltin u Għawdex wasslet ukoll għal żieda kbira fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.

Dr Bonnici sostna: “Kien hemm ukoll improvement fl-ammont ta’ nisa li jaħmdu fid-dinja tax-xogħol – fil-fatt jiena llum żort il-jobs plus biex nirringrazzja lill-ħaddiema tal-inċentivi li għamlu li raw li l-ammont ta’ nisa f’temp ta’ 10 snin sploda fid-dinja tax-xogħol b’52% li hija figura importanti ħafna.”

Fil-fatt ċifri tal-NSO ppubblikati b’rabta mal-Jum Internazzjonali tal-Mara juru li matul l-2018, in-nisa fid-dinja tax-xogħol telgħu għal aktar minn 96,600 jew 41% tal-persuni kollha fis-suq tax-xogħol.

L-NSO żied jgħid li d-distakk fl-impjiegi bejn l-irġiel u n-nisa f’Malta naqas minn sena għal oħra mill-2013 ‘l hawn.

BIL-FILMAT: Nistgħu noħolqu impjiegi ġodda f’realtà ekonomika ġdida

Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Miriam Dalli rrappreżentat il-pożizzjoni tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-Green Deal Ewropew.

Il-pożizzjoni tagħha kienet b’saħħitha, dwar kif dan il-ftehim jista’ jippożizzjona lill-Ewropa fuq quddiem f’industriji li joperaw b’mod li jiffavorixxi il-klima.

Aqra aktar

L-aħħar stħarriġ tal-LFS juri żieda ta’ 16,468 impjieg – is-salarju bażiku tela’ għal €19,484 fis-sena

L-aħħar stħarriġ dwar is-suq tax-xogħol li jsir mill-uffiċċju Nazzjonali tal-istatistika sab li l-persuni jaħdmu bejn April u Ġunju żdiedu b’aktar minn sittax-il elf u erba’ mitt meta mqabbel mal-istess tliet xhur tas-sena li għaddiet.

BEJN APRIL U ĠUNJU
2019 – 251,700
2018 – 235,235
+16,468 IMPJIEG

Il-Labour Force Survey juri li ż-żieda ta’ sebgħa fil-mija fl-impjiegi wasslet biex f’Malta kien hawn mitejn wieħed u ħamsin elf u sebgħa mitt ruħ li kienu qegħdin jaħdmu.

Din iċ-ċifra tirrappreżenta kważi sittin fil-mija tal-popolazzjoni Maltija fl-età ta’ bejn il-15 u l-64 sena.

L-istħarriġ li sar fost aktar minn tlett elef u mitejn familja, juri li bħala medja, is-salarju bażiku kien ta’ 19,484 ewro fis-sena.

Dan ma jinkludix ħlasijiet ta’ sahra, benefiċċji u l-bonus. Il-Labour Force Survy juri li l-ħaddiema fis-settur finanzjarju u fl-assigurazzjoni għandhom l-aħjar pagi. Imqabbel mal-istess perjodu fl-2012, is-salarju bażiku żdied b’aktar minn erbat elef ewro.

IS-SALARJU BAŻIKU BEJN APRIL U ĠUNJU
2019 – €19,484
2018 – €18,942
2017 – €18,064
2012 – €15,471

Minn dan l-istħarriġ joħroġ ukoll li ftit aktar minn tmint elf u tmien mija jew tnejn punt wieħed fil-mija qegħdin ifittxu impjieg, 235 anqas milli kien hemm fl-istess perjodu s-sena l-oħra.
Minn dan l-istħarriġ joħroġ ukoll li kważi sittax fil-mija kienu qegħdin jaħdmu għal rashom.

Malta bit-tielet l-inqas rata ta’ qgħad fost il-pajjiżi kollha tal-UE – Eurostat

Send this to a friend