impjiegi – One News

Notifiki

700 post tax-xogħol x’jimtela fis-settur tal-iGaming

Għalfejn l-iGaming?

Din hija d-domanda li l-imsieħba tal-pjattaforma iGen iriduk tgħarbel meta tkun qed tfittex impjieg ġdid. Dan is-sit elettroniku ġab flimkien kumpaniji tal-logħob diġitali bbażati Malta, li jridu jħajru aktar Maltin jinbtu karriera f’din l-industrija. Aqra aktar

25,000 impjieg imħarsa tul il-pandemija

Il-ħarsien ta’ ħamsa u għoxrin elf xogħol f’pajjiżna mill-bidu tal-pandemija kien fost l-oħrajn frott l-impenn tal-gvern lejn konsultazzjoni kontinwa mal-imsieħba soċjali.  Aqra aktar

25,500 impjieg salvati bil-ħidma tad-DIER

Tul il-pandemija, il-ħidma diretta tad-Dipartiment responsabbli mir-relazzjonijiet industrijali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol wasslet biex ġew salvati l-impjiegi ta’ aktar minn 25,0000 ħaddiem. Aqra aktar

Pajjiżna bit-tieni l-ogħla żieda fl-impjiegi fl-Ewropa

Fl-ewwel kwart ta’ din is-sena, pajjiżna kellu t-tieni l-ogħla tkabbir fis-settur tal-impjiegi.

Dan tikkonfermah statistika maħruġa mill-uffiċċju tal-istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-EUROSTAT. Aqra aktar

€80 miljun f’għajnuna fi ħlas tal-pagi

Il-Gvern se jkun ħallas mat-€80 miljun f’għajnuna ta’ ħlas ta’ pagi sabiex ġew salvati aktar minn 93,580  impjieg f’setturi milquta mill-pandemija. Aqra aktar

Malta bl-akbar żieda fil-ħolqien tal-impjiegi fl-UE


Ċifri tal-Eurostat juru li Malta kienet l-iktar pajjiż li ħoloq impjiegi matul l-2018.

Iċ-ċifri tal-Aġenzija Ewropea tal-Istatistika dwar il-ħolqien tal-impjiegi juru li r-rata f’Malta kienet ta’ 5.7%, jiġifieri erba’ darbiet aktar mill-medja Ewropea li kienet ta’ 1.4%.

Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li l-ikbar tkabbir fl-impjiegi ġie rreġistrat f’Malta, segwit fil-Kroazja b’4.9% u l-Irlanda b’4.7%.

F’kummenti lil ONE News, il-Minsitru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Owen Bonnici laqa’ dawn ir-riżultati u nnota wkoll id-differenza fil-ħolqien tal-impjiegi li kien hemm fl-2008 u fl-2018.

Il-Ministru Bonnici stqarr: “Malta hija l-aqwa fl-Ewropa fejn tidħol iż-żieda tat-tkabbir tax-xogħol li esperjenzjana f’pajjiżna kemm fis-sena 2018 u kif ukoll anke fid-diċenju ta’ qabel meta tikkompara l-2008 u l-2018 tara differenza li ma tistax tqabbilhom.”

Fil-fatt l-istatistika tal-Eurostat turi li fuq medda ta’ 10 snin, Malta rreġistrat l-akbar tkabbir fl-impjiegi ta’ 46 fil-mija. Isegwu biss il-Lussemburgu bi ftit aktar minn 28%.

Il-Ministru Bonnici żied jinnota li l-miżuri li ħa l-Gvern fl-aħħar 7 snin fosthom iċ-childcare b’xejn għall-familji Maltin u Għawdex wasslet ukoll għal żieda kbira fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol.

Dr Bonnici sostna: “Kien hemm ukoll improvement fl-ammont ta’ nisa li jaħmdu fid-dinja tax-xogħol – fil-fatt jiena llum żort il-jobs plus biex nirringrazzja lill-ħaddiema tal-inċentivi li għamlu li raw li l-ammont ta’ nisa f’temp ta’ 10 snin sploda fid-dinja tax-xogħol b’52% li hija figura importanti ħafna.”

Fil-fatt ċifri tal-NSO ppubblikati b’rabta mal-Jum Internazzjonali tal-Mara juru li matul l-2018, in-nisa fid-dinja tax-xogħol telgħu għal aktar minn 96,600 jew 41% tal-persuni kollha fis-suq tax-xogħol.

L-NSO żied jgħid li d-distakk fl-impjiegi bejn l-irġiel u n-nisa f’Malta naqas minn sena għal oħra mill-2013 ‘l hawn.

BIL-FILMAT: Nistgħu noħolqu impjiegi ġodda f’realtà ekonomika ġdida

Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Miriam Dalli rrappreżentat il-pożizzjoni tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-Green Deal Ewropew.

Il-pożizzjoni tagħha kienet b’saħħitha, dwar kif dan il-ftehim jista’ jippożizzjona lill-Ewropa fuq quddiem f’industriji li joperaw b’mod li jiffavorixxi il-klima.

Aqra aktar

Send this to a friend