imħallef – One News

Notifiki

In-Nazzjon immultat €3,000

Il-qorti tal-appell ikkonfermat sentenza fil-konfront tal-ġurnal In-Nazzjon u ġie ordnat iħallas €3,000 lill-pulizija Mario Farrugia.

Il-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-Imħallef Anthony Ellul qieset l-artiklu ppubblikat fil-ġurnal In-Nazzjon fl-2014 li kien libelluż u malafmanti fil-konfront tas-Sur Farrugia.

Ir-rapport allega li Farrugia kien wieħed mill-aktar uffiċjali ħorox fl-attitudni tiegħu kontra partitarji nazzjonalisti meta kien fl-SMU.

Aqra aktar

L-Imħallef Emeritus Joseph David Camilleri jinħatar osservatur bejn il-PA u l-ERA

Wara sena mill-qasma tal-MEPA, biex illum pajjiżna għandu Awtorità tal-Ippjanar u Awtorità tal-Ambjent, l-Imħallef Emeritus Joseph David Camilleri inħatar biex isegwi x-xogħol li sar miż-żewġ awtoritajiet.

Matul din is-sena l-Awtoritajiet kienu affaċċjati b’numru ta’ sfidi li jeħtieġ li jiġu ndirizzati biex ikunu jistgħu jiprovdu servizz regolatorju effiċjenti u aktar effettiv.

Aqra aktar

Għawdex b’Imħallef sal-aħħar ta’ din is-sena

Iktar tard din is-sena fil-Qorti ta’ Għawdex mistennija jibdew jinstemgħu każi li s-serjetà tagħhom tkun titlob li jsiru quddiem Imħallef. Dan għax meta jkunu approvata emendi fil-liġi li bdew ikunu diskussi fil-Parlament din il-ġimgħa, titneħħa distinzjoni oħra li teżisti fil-Qorti tal-gżira tat-tliet għoljiet u dik f’Malta.

Li f’Għawdex ikun hemm kienet wiegħeda elettorali tal-Partit Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, wiegħeda maħsuba biex iċ-ċittadin Għawdxi jkun stmat aħjar u li kif spjega l-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici, issa tinsab pass eqreb li titwettaq

Aqra aktar

Meta kulħadd sar Imħallef!

Ingħatat sentenza tal-Qorti u dlonk beda d-dibattitu online u fit-toroq. Ħafna qablu li piena ta’ ħames snin priġunerija għal mara ta’ 34 sena li tajret żewġ anzjani – wieħed miet u l-oħra baqgħet diżabbli – kienet kiefra wisq. F’sekonda waħda n-numru ta’ ġudikanti f’pajjiżna żdied bil-mijiet. Kulħadd kellu ġudizzju fuq is-sentenza: xi ħaġa xi jgħid jew petizzjoni x’jiffirma.

Aqra aktar

Send this to a friend