ilma – Page 4 – One News

Presidenza: qbil importanti dwar ikel u ilma

Intlaħaq qbil proviżorju bejn il-Presidenza Maltija u l-Parlament Ewropew dwar l-ikel u l-ilma.

Il-qbil huwa dwar ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fi ftehim biex ikunu żviluppati soluzzjonijiet innovattivi għal provvista tal-ilma sostenibbli u l-immaniġjar tal-ikel fil-Mediterran.

Il-parteċipazzjoni Ewropea se tinkludi kontribut ta’ €220 miljun mill-programm Horizon 2020.

Aqra aktar

Wirja mill-istudenti dwar l-ilma

L-ilma huwa riżorsa essenzjali għall-ħajja tagħna. Iżda, huwa wkoll riżorsa skarsa, u għaldaqstant huwa kruċjali li nibżgħu għalih.

Għaldaqstant,reġgħet tnediet il-kampanja iffinanzjata mill-HSBC “Catch the Drop”. Kampanja li tqajjem kuxjenza fost it-tfal dwar l-importanza tal-ilma.

Aqra aktar

1,251 persuna salvata mill-baħar u 164 sejħa falza għal fire engines

1251 – Daqshekk ġew salvati persuni minn bejn sema u ilma s-sena li għaddiet.

Fil-Parlament il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela qal li fl-2016 saru 57 operazzjoni ta’ salvataġġ fuq il-baħar.

Intant, għal mistoqsija separata, din id-darba dwar sejħiet għal fire engines, il-Minsitru qal li n-numru ta’ sejħiet foloz fl-2016 laħaq il-164 sejħa.

 

 

 

Xogħol ta’ emerġenza jaffettwa l-provvista tal-ilma fl-Imsida u l-madwar

Ħsarat f’main kkawżaw qtugħ fis-servizz tal-ilma u kif ukoll nuqqas fil-pressa tal-ilma f’diversi lokalitajiet fosthom partijiet fil-Pieta’, f’Ta Xbieb, Birkirkara u Santa Venera, bil-lokalità tal-Imsida tkun l-aktar waħda affetwata.

Il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma kitbu fuq il-paġna tas-sit soċjali Facebook li bħalissa hemm xi xogħlijiet ta’ emerġenza għaddejjin li jafu affettwaw l-provvista tal-ilma, fejn sal-lejla l-problema mistennija tissolva.

Il-‘faqar fl-enerġija’ u kif Malta qed tiġġieldu

Il-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi attenda l-attività organiżżata f’Ghent, il-Belġju mill-kunsill tal-belt ta’ Ghent fejn ġiet diskussa t-tema ta’ Energy Poverty.

Fost il-kelliema tal-attività, kien hemm ukoll il-Viċi President tal-Unjoni tal-Enerġija u Kummissarju Ewropew Maroš Šefčovič, u Kathleen Van Brempt mill-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi Ewropej, kif ukoll diversi assoċjazzjonijiet mill-industrija biex jirrappreżentaw l-effiċjenza fl-enerġija.

Il-Ministru Konrad Mizzi spjega kif it-terminu ta’ Energy Poverty jista’ jitqies meta familji jew individwi ma jistgħux jaffordjaw li jużaw il-mezzi tagħhom sabiex isaħħnu jew ikessħu d-djar tagħhom minħabba tariffi għoljin tal-elettriku u minħabba djar li mhumiex energy efficient.

Huwa kkwota stħarriġ tal-Unjoni Ewropea li juri kif fl-Ewropa hemm ammont sostanzjali ta’ familji li ma jistgħux iżommu d-djar tagħhom f’temperaturi addattati għall-klima tagħhom. Huwa qal li dan huwa inaċċettabbli fiż-żmien tal-lum.

Aqra aktar

“Li kien għal Simon Busuttil, illum għollew il-kontijiet”

Li kieku kien għall-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li qed jibqa’ jinsisti li nużaw il-heavy fuel oil flok il-gass, illum kienu jogħlew il-kontijiet tad-dawl u l-ilma.

Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li minflok, il-poplu se jibqa’ jgawdi minn roħs fil-kontijiet.

“Illum hija konferma li Busuttil ireġġa’ l-arloġġ lura għal kontijiet tad-dawl u l-ilma ogħla” temm jgħid il-Partit Laburista.

Intant il-prezz tad-dawl għola f’pajjiżi oħra, fosthom l-Italja.

 

 

Pajjiżi oħra jgħollu l-prezz tad-dawl – Malta le

Filwaqt li hawn Malta l-prezz tal-enerġija huwa garantit li jibqa’ dak li hu, fl-Italja se jkun hemm żieda ta’ kważi 1%, minħabba ż-żieda fil-prezz internazzjonali tal-fuel.

B’differenza, il-prezz tal-elettriku f’pajjiżna mhux ser jiġi affettwat miż-żidiet qawwija fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Dan huwa dovut għall-pjan tal-enerġija li qed iwettaq dan il-Gvern biex pajjiżna jiġġenera l-elettriku mill-gass u ma jibqax dipendenti fuq il-heavy fuel oil.

Aqra aktar

Memorji – tiftakruha l-għajta “cold water, cold lemonade”?

  • Nostalġija u ottimiżmu 

Is-sidien tal-gabbani fid-daħla tal-Belt bdew iżarmaw sabiex fi ftit jiem oħra jibda l-proġett ta’ tisbiħ.

Lil hinn mill-ħtieġa ta’ riġenerazzjoni fid-daħla tal-kapitali tagħna, iż-żona ta’ fejn hemm il-gabbani tnissel nostalġija ħelwa iżda wkoll sens t’ottimiżmu sabiex din iż-żona tingħata libsa iżjed idonja.

Tkellimna ma’ nies li kienu ħdejn il-gabbana. Qablu li l-proġett hemm bżonnu, filwaqt li tkellmu dwar memorji li għandhom ta’ dawn il-gabbani. Saħansitra kien hemm min kellu memorji romantiċi!

Aqra aktar

Sors naturali sottovalutat

 

Ftit tal-jiem ilu, pajjiżna għadda minn maltemp meteorloġiku, b’jiem sħaħ ta’ sħab ġriż, xita, temperaturi baxxi u rwiefen b’saħħithom. Kien ilu ma jkollna ġranet konsekuttivi b’dan it-tip ta’ temp. Paċenzja, dan huwa ż-żmien tax-xita u kesħa, u allura rridu naċċettaw l-elementi naturali w nħalluhom jagħmlu xogħolom – jekk xejn biex ir-raba’ tagħna tieħu r-ruħ wara n-nixfa li għaddejna minnha! Barra minn hekk, ix-xahar ta’ Diċembru mingħajr ftit kesħa u xita jkun qed inaqqas mill-atmosfera tipika ta’ dan iż-żmien ta’ festi.

Aqra aktar

Send this to a friend