IIP – Page 4 – One News

Notifiki

Bħal Simon Busuttil kontra l-IIP

Bħal Simon Busuttil, it-tliet kontestanti għall-kariga ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista huma kontra l-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment li għandha Malta.  

F’intervista ma’ The Observer, Adrian Delia , Chris Said u Alex Perici Calascione għamluha ċara li bihom dan il-programm li attira lejn Malta nies ta’ talent u investiment ta’ miljuni kbar ta’ ewro jew jisparixxi jew ma jibqax kif inhu.

Fil-fatt, it-tliet kontestanti kien mistoqsija x’jagħmlu bil-programm taċ-ċittadinanza b’investiment jekk jinħatru Prim Ministri.

Aqra aktar

Busuttil mitlub dettalji dwar l-IIP; “mhux xogħli”

Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil qal li mhux xogħlu jgħid kif se jirrevedi l-programm ta’ ċittadinanza b’investiment.

Għal snin twal Simon Busuttil tkellem kontra dan il-programm iżda issa qed jgħid li jżommu u jirrevedih. Dan anke għax hemm esponenti viċin il-Partit Nazzjonalista li qed jaqilgħu l-flus minnu.

Aqra aktar

Addio prinċipji dwar l-IIP!

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qiegħed itenni li ta’ tlieta ta’ Ġunju hi elezzjoni mibnija fuq il-prinċipji.

Iżda, x’inhuma l-prinċipji ta’ Simon Busuttil?

Għax anke fejn jgħid li għandu prinċipju dawn jinbidlu mil-lejl għan-nhar u ċ-ċittadinanza b’investiment hija eżempju minnhom.  

Kien jgħid li huwa programm kontra kull prinċipju li qatt ma seta jaċċetta, iżda issa donnu jrid iżommu.

Aqra aktar

“Simon Busuttil f’paniku malli nduna li Malta diġà daħħlet iktar minn €300 miljun mill-IIP”

Stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali tgħid li malli ġie ppubblikat ir-rapport tar-regolatur indipendenti li kkonferma kemm il-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment qed iwassal għal suċċess bla preċedent f’pajjiżna, il-Kap tal-Oppożizzjoni nħakem minn disprament politiku.

Aqra aktar

Puttinu Cares l-aktar fondazzjoni li tibbenefika mill-programm ta’ ċittadinanza

Puttinu Cares kienet l-aktar fondazzjoni li bbenefikat minn 169-il għotja lill-għaqdiet filantropiċi jew organizazzjonijiet mhux governattivi Maltin li ngħataw minn meta daħal fis-seħħ il-programm ta’ċittadinanza b’investiment. It-total globali ta’ dawn l-għotjiet kien ta’ €1,438,100.

Fost l-organizazzjonijiet li bbenefikaw nsibu wkoll Angela House, Alive, Claris Foundation, Community Chest Fund, Dar tal-Providenza, Din l-art ħelwa u l-creche tal-Ursolini f’Tas-Sliema.
Aqra aktar

Grazzi għall-IIP, għaqdiet volontarji u filantropiċi jieħdu aktar minn MILJUN ewro

Minn meta daħal fis-seħħ il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment, sal-aħħar ta’ Ottubru li għadda, saru 169-il għotja lill-għaqdiet filantropiċi jew organizazzjonijiet mhux governattivi Maltin, b’total globali ta’  €1,438,100.

Dawn huma għotjiet li saru minn min investa fil-programm u kiseb ċittadinanza Maltija. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici waqt programm fuq l-istazzjon nazzjonali.

Aqra aktar

L-IIP bin-numri

It-tielet rapport tar-regolatur dwar il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment mhux biss huwa xhieda tas-suċċess li qed ikollu dan il-programm, iżda wkoll tas-serjetà li l-programm ta’ pajjiżna jitmexxa bih. Ir-regolatur jagħmel dan ċar f’numru ta’ partijiet minn dan ir-rapport fejn fost oħrajn jistqarr:  “Dak li sibna f’dan ir-rapport huwa mhux biss huwa inkoraġġanti iżda indikazzjoni tas-suċċess enormi ta’ dan il-programm fi tletin xahar biss minn meta tnieda uffiċjalment.  Jirrifletti wkoll l-esperjenza li akkumultat fl-aħħar sentejn u nofs, kif ukoll id-diliġenza li biha l-proċess jitmexxa minn dawk kollha involuti.”

Aqra aktar

“IL-KRITIKA DARET”: issa m’għadhomx jikkritikaw l-IIP innifsu

  • Ir-rapport annwali tal-Programm taċ-Ċittadinanza b’Investiment (IIP) se jitpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra fil-jiem li ġejjin.

Il-Ministru Owen Bonnici assigura lill-membru parlamentari Nazzjonalista Jason Azzopardi li dan se jkun fih kif kull ċenteżmu li daħal mill-programm ġie mqassam, fid-diversi fondi skont kif kien tħabbar meta ġie varat il-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment.

Il-maġġoranza tas-somma miġbura – €310 miljun sal-aħħar ta’ Settembru – marru fin-National Social and Development Fund waqt li persentagg marru fil-Fond Konsolidat.

Qabel, id-deputat kap tal-oppożizzjoni Mario de Marco talab lill-Ministru jikkonferma jekk bil-flus li daħlu sax imqar proġett wieħed. Il-Ministru qal li llum kulħadd qed jieħu l-affarijiet for granted għax permezz ta’ dan il-programm – l-uniku wieħed li għandu l-barka tal-Kummissjoni Ewropea – Malta kienet qed tibbenefika.

Aqra aktar

Iktar skrutinju b’rabta mal-IIP… se ssir stima tal-perit

Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li wara taħdidiet ma’ Identity Malta, l-aġenti tal-proprjetà ġew mgħarrfa li issa mal-applikazzjoni ta’ min ikun irid isir ċittadin Malti taħt il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment, irid ikun hemm stima minn perit f’każ ta’ xiri u f’każ ta’ kiri jkun hemm kopja tal-kuntratt. Aqra aktar

Send this to a friend