IIP – Page 3 – One News

Notifiki

Is-suċċess tal-IIP ma tistax tgħoddu

L-investiment permezz tal-migrazzjoni qed tikkrea għarfien ġdid fuq il-kummerċ, esperjenzi, ħiliet u fondi ġodda li qegħdin jikkontribwixxu fis-soċjeta tagħna billi joħolqu negozji u żieda fin-numru ta’ impjiegi fost oħrajn.

Aqra aktar

€50 MILJUN OĦRA GĦAL 500 DAR ĠDIDA TA’ HOUSING SOĊJALI

Il-Prim Minstru u Mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar investiment ta’ ħamsin miljun ewro oħra għall-bini ta’ madwar ħames mitt residenza ġdid ta’ housing soċjali għal min veru għandu bżonn.

Dan tħabbar mill-Prim Ministru, Joseph Muscat waqt li indirizza eluf kbar ta’ Maltin u Għawdxin f’mass meeting fi Pjazza Tritoni b’rabta maċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Ju mil-Ħaddiem.

Aqra aktar

Żvilupp bilanċjat li jġib in-nies flimkien

Waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi l-Prim Ministru saħaq li fiż-żmien qarib se tkun qed titħabbar l-idea għat-tip ta’ żvilupp f’Manoel Island.

Dan il-proġett  se jkun xempju ta’ proġett bilanċjat bejn l-interessi tal-iżviluppaturi u l-komunità tal-madwar qal il-Prim Ministru.

Joseph Muscat spjega kif kull ma jonqos huwa l-firem tal-partijiet konċernati fejn wara ħafna kontroversja mistenni jintlaħaq qbil finali bejn il-konsorzju MIDI u l-Kunsill Lokali Gżirjan fost l-oħrajn.

Tul l-indirizz tiegħu quddiem l-iżviluppaturi Maltin u Għawdxin il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-White Paper li se joħroġ il-Gvern dwar is-Suq tal-Kera.Aqra aktar

Mistennija proġetti oħra bi flus l-IIP

Il-poplu Malti u Għawdxi se jibda jibbenefika mill-investiment dirett li qed jinġieb lejn Malta permezz tal-Iskema ta’ Ċittadinanza b’Investiment. Il-gazzetta KullĦadd hi mgħarrfa li l-għotja ta’ €950,000 mill-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali (NSDF), sabiex jiġi mmodernizzat l-apparat mediku taż-żewg swali tal-catheterisation fi ħdan id-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei, hija biss il-bidu minn katina ta’ investimenti li se jkunu qed isiru f’pajjiżna.

Permezz ta’ dan l-investiment se jkun assigurat li ’l fuq minn 3,000 pazjent fis-sena ser jiġu kkurati b’mod aktar effettiv u effiċjenti minn qabel. Dan għaliex permezz tat-tiġdid tal-apparat ser jiġu introdotti interventi ġodda li jnaqqsu ż-żmien li pazjent ikollu jqatta’ l-isptar mingħajr kumplikazzjoni ta’ infezzjonijiet. Barra minn hekk, anqas pazjenti se jkollhom bżonn jiġu riferuti għal ċertu trattament barra mill-pajjiz billi issa se jkunu jistgħu jsiru interventi f’Malta stess.

Aqra aktar

Dawra durella u inċertezza dwar l-IIP mill-PN

Il-Partit Nazzjonalista qed jibqa’ jdur minn pożizzjoni għall-oħra dwar il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment.

L-aħħar pożizzjoni hi dik li l-Partit Nazzjonalista issa m’għandux pożizzjoni, anke jekk qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali wiegħed li se jżomm il-programm.

Kien il-Viċi-Kap tal-Partit Nazzjonalista, David Agius, li ma’ The Malta Independent qal li l-Partit Nazzjonalista m’għandux pożizzjoni.

Aqra aktar

Ġew għall-IIP u spiċċaw jinvestu

Il-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment tul dawn l-aħħar tliet snin u nofs ġibed lejh persuni tal-ogħla kalibru, li qed iħarsu lejn pajjiżna bħala post fejn jistgħu jinvestu. Ikkonferma dan Jonathan Cardona, il-Kap Eżekuttiv tal-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment, li fil-programm Nistaqsu il-Ħamis filgħaxija ħares lejn uħud minn dawn. Aqra aktar

Send this to a friend