IIP – Page 2 – One News

Notifiki

Il-Gvern jilqa’ rakkomandazzjonjiet mill-KE dwar l-iskemi ta’ ċittadinanza b’investiment

IL-Gvern laqa’ sensiela ta’ rakkomandazzjonijiet ewlenin li għamlet il-Kummissjoni Ewropea f’rapport dwar l-iskemi ta’ ċittadnanza u ta’ residenza b’investiment fl-Unjoni Ewropea offruti minn għoxrn stat ewropew.

Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni Ewropea rrikonoxxiet li d-deċiżjoni biex jiġu nnaturalizzati ċ-ċittadini hija d-dritt sovran ta’ kull Stat Membru. Mir-rapport joħroġ ukoll li Malta tispikka bħala dik li għandha programm b’saħħtu.

Il-Gvern innota bi pjaċir li l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-benefiċċji ekonomiċi tal-industrija, settur li stqarr li ġġenera bosta opportunitajiet ta’ impjieg madwar l-Unjoni Ewropea u d-dinja kollha. Il-Gvern sejjaħ bħala pass fid-direzzjoni t-tajba biex ikun hemm standards ogħla u aktar regolamentazzjoni fl-industrija madwar l-Unjoni Ewropea. Qal li Malta kienet fuq quddiem nett biex tippromwovi b’mod kontinwu kollaborazzjoni akbar bejn il-pajjiżi hekk kif rakkomandat.

Mill-banda l-oħra l-Gvern qal li ma jaqbilx mad-dikjarazzjoni tar-rapport li ċ-ċittadinanza b’investiment tingħata b’kundizzjonijiet inqas stretti. Wera t-tħassib ukoll dwar il-preżenza fiżika u qal li Malta hi waħda mill-ftit ġurisdizzjonijiet fejn il-preżenza fiżika hi obbligatorja. Sostna li Malta tadotta wieħed mill-aktar proċessi stretti ta’ verifika tant li huwa meqjus bħala l-aqwa wieħed fl-industrija. Qal li Malta taqbel u tappoġġja t-talba tar-rapport għal proċess uniformi bejn il-pajjiżi kollha, u li lesta żżomm moħħha miftuħ biex tkompli ttejjeb dawn il-proċessi ta’ verifika. Qal li Malta mhux biss ikkoperat fit-tfassil tar-rapport tal-Kummissjoni, iżda daħlet ukoll għal numru ta’ impenji biex tkompli tnaqqas ir-riskji.

Innota li Malta hi waħda mill-ftit pajjiżi Ewropej li tippubblika l-ismijiet tal-individwi li jiksbu ċ-ċittadinanza u l-kontrolli tal-applikanti huma pubbliċi wkoll. Il-Gvern saħaq li Malta diġà tat widen għall-ħafna mill-kritika indirizzata lejn dan is-settur, u ħadet l-inizjattiva minn jedda biex iddaħħal miżuri maħsuba biex jindirizzaw il-lakuni msemmija fir-rapport. Il-Gvern fakkar li f’dawn l-ewwel erba’ snin, il-Programm ġġenera dħul ta’ aktar minn €700 miljun, li 70% minnhom qed jiġu investiti mill-ġdid fi proġetti infrastrutturali u soċjali għall-benefiċċju tal-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri.

Malta tilqa’ l-impenn tal-Unjoni li tibqa’ tosserva lil dan is-settur mill-qrib u se tappoġġja kull azzjoni li ssaħħaħ l-integrità tal-industrija.

Intant, b’reazzjoni għal stqarrija tal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista qal li l-Kummissjoni Ewropea ħalliet lill-Partit Nazzjonalsita iżolta. Dan għax minkejja d-diversi suġġerimenti li saru mill-Kummissjoni Ewropea l-istituzzjoni Ewropea mkien m’għamlet bħal Adrian Delia u qalet li programmi simili m’għandhomx jeżistu.

Il-Partit Nazzjonalista ta’ Adrian Delia jrid ireġġa’ l-arloġġ lura billi jimmina programm li qed ikun ta’ benefiċju ekonomiku għall-pajjiżna.

Iparlaw bla ma jistaqsu

Ir-regolatur tal-Programm taċ-Ċittadinanza b’Investiment kellu kliem iebes għal dawk li jattakkaw il-programm mingħajr ma jafu x’fih.

F’kummenti li ta lill-gazzetta Kullħadd, ir-regolatur Carmel De Gabriele, li fil-passat kien fdat minn amministrazzjonijiet differenti, qal li huwa diżappuntat li ħadd mill-fact finding missions li ġew Malta ma indenja ruħu li jitlob laqgħa miegħu.Aqra aktar

Aktar minn 100 NGO ibbenefikaw minn 624 donazzjoni mill-programm tal-IIP

Aktar minn 100 għaqda mhux governattiva f’Malta ibbenefikaw minn 624 donazzjoni minn individwi li bbenefikaw mill-programm taċ-ċittadinanza b’investiment. Dan l-ammont huwa apparti benefiċċji oħra li diversi għaqdiet mhux governattivi f’pajjiżna jingħataw mill-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali, magħmul flus li jidħlu mill-fond taċ-ċittadinanza b’investiment għall-iżvilupp ta’ pajjiżna. Aqra aktar

ARA: Il-Gvern iwieġeb għal rapport internazzjonali dwar l-IIP

Il-Gvern ta’ Malta rreaġixxa għal rapport ippubblikat illum minn Transparency International u Global Witness bl-isem European Getaway – Inside the Murky World of Golden Visas. Il-Gvern qal li hemm elementi fir-rapport li huwa, permezz tal-Aġenzija għall-Programm tal-Investitur Individwali, l-MIIPA, jappoġġja, u oħrajn li jidher li ma kinux riċerkati sew.Aqra aktar

ARA: Jitilgħu għal 600 l-għotjiet minn tal-IIP

Telgħu għal 600 d-donazzjonijiet minn applikanti tal-Programm taċ-Ċittadinanza b’Investiment li fost l-impenn tagħhom li bħala ċittadini ġodda ta’ dan il-pajjiż jżommu rabta ma’ Malta hemm il-filantropija u l-għajnuna lil dak li jagħmilna Maltin.

Aqra aktar

ARA: Ħolma ta’ Puttinu pass eqreb li ssir realtà- proġett ta’ akkomodazzjoni f’Londra b’fondi mill-programm tal-IIP

Tħabbret sejħa għal offerti għall-proġett ta’ akkomodazzjoni fiċ-ċentru ta’ Londra għall-pazjenti u li se jiġi parzjalment finanzjat minn €6 miljun ġenerati mill-IIP.

Il-programm ta’ Investitur Individwali ta’ Malta se jkun katalist biex aktar pazjenti li jitilgħu għall-kura fl-isptar Great Ormond f’Londra jibdew jingħataw akkomodazzjoni b’xejn għalihom u għall- qrabathom. Matul l-aħħar 4 snin minn meta twaqqaf il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment, applikanti minn jeddhom għażlu li jgħinu lil Puttinu permezz ta’ donazzjonijiet finanzjarji li jlaħħqu madwar €1 miljun. Flimkien mal-€5 miljun allokati mill-Fond għall-Iżvilupp Soċjali Nazzjonali (NDSF), kif imħabbar mill-Prim Ministru fil-festi tal-Ġimgħa l-Kbira li għaddiet, dawn il-fondi se jservu biex Puttinu Cares jikseb art fiċ-ċentru ta’ Londra bil-għan li joffri aktar spazju ta’ akkomodazzjoni biex il-familjari tal-pazjenti li jmorru għall-kura jkunu eqreb ta’ qrabathom u jagħtu s-sostenn meħtieġ.Aqra aktar

Malta tirrifjuta waħda minn kull erba’ applikazzjonijiet għal ċittadinanza b’investiment

Ċifri uffiċjali juru li mindu Malta nediet il-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment, 24% jew waħda minn kull erba’ applikazzjonijiet ġew irrifjutati.

Iċ-ċifri li mistennija jiġu ppubblikati fir-rapport annwali tal-Uffiċċju tar-Regolatur tal-Programm ta’ Ċittadinanza b’Investiment li jkopru l-perjodu ta’ bejn l-aħħar ta’ Ġunju tas-sena li għaddiet u l-bidu tal-Lulju li għadda jiżvelaw li l-għadd ta’ applikazzjonijiet li ġew irrifjutati żdiedu b’mod konsiderevoli kull sena mindu tnieda l-programm erba’ snin ilu.Aqra aktar

Send this to a friend