Ħaż-Żebbuġ. Philip Rizzo – One News

Notifiki

Bartolo: “tlabt li jsir rapport lill-Pulizija”

 Il-Ministru tal-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, qal li meta ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm allegazzjonijiet dwar possibbiltà ta’ abbuż b’rabta ma’ xogħlijiet fl-iskejjel hu ta ordni mill-ewwel biex il-każ jittieħed għand il-pulizija.

Qal li kien talab biex dan isir minn Philip Rizzo li kien ċermen tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada u talab lill-avukat tal-Ministeru biex hi ukoll tirrapporta l-każ.

Meta dalgħodu wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Bartolo żvela li saħansitra ta’ ordni biex min jissemma fl-allegat każ ma jkollux x’jaqsam la mal-Ministeru u lanqas mal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta’ Għada.

“Mill-ewwel,” wieġeb Bartolo meta mistoqsi meta ħa dawn il-passi.

Aqra aktar

Għandi vantaġġ tal-appoġġ ta’ gvern sħiħ – Bartolo

“Bħala Ministru tal-Edukazzjoni jiena għandi l-vantaġġ li għandi l-appoġġ ta’ gvern sħiħ biex nonfqu l-miljuni tal-ewro biex inkabbru, insebbħu u niftħu skejjel ġodda.”

Din id-dikjarazzjoni għamilha l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo meta b’sodisfazzjon tkellem dwar l-investiment fl-iskejjel. Fil-filmat nsegwu wkoll kummenti ta’ uffiċjali mill-qasam edukattiva li japprezzaw bil-bosta dan l-investiment.Aqra aktar

Send this to a friend